Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning"— Presentationens avskrift:

1 Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning
FÖRSÄKRINGSINFORMATION FRÅN KAMMARKOLLEGIET TILL GYMNASIESKOLAN Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

2 Vi har inte möjlighet att besöka er alla
Vi ber er istället se på ett kort bildspel på minuter Ni kan se bildspelet enskilt eller i grupp Det innehåller det viktigaste ni behöver veta när en gymnasieelev skadar sig i samband med arbetsplatsförlagd utbildning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

3 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Förordning mm Personskadeskyddet motsvarar den ideella delen av arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd Regleras i förordning (SKOL FS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev som fullgör arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan Ersättning lämnas i enlighet med bestämmel- serna i kollektivavtalet ”Avtal om ersättning vid personskada”, PSA Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

4 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Våra kontaktpersoner Mikael Skog, 054 – , födda dag Kajsa Bergfelt, 054 – , födda dag Gun Björkman, 054 – , sektionschef Adress: Kammarkollegiet, Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

5 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vår hemsida Längst upp till höger, ”Våra verksamheter” Klicka på ”Försäkringar & Riskhantering” Personförsäkringar Arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning Där finner ni aktuell förordning, avtal om ersättning vid personskada, PSA, samt skadeanmälan för utskrift Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

6 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Vem kan få ersättning? Den som deltar i arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan enligt 5 kap 15 § / 4 kap 12 § gymnasieförordningen Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

7 Var gäller försäkringen?
Man är försäkrad för olycksfall på arbetsplatsen där verksamheten bedrivs Vid arbetssjukdom krävs att Försäkringskassan har godkänt besvären som arbetsskada Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

8 Vilken ersättning kan man få?
Ersättning för : Sveda och värk Kvarstående besvär, s k lyte och men Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

9 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Sveda och värk Denna ersättning kan ses som ”plåster på såren” och är bland annat avsedd att i viss mån kompensera personligt lidande och obehag under läkningstiden Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

10 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Kvarstående besvär Ersättning för lyte och men betalas ut vid medicinsk funktionsnedsättning som ger kvarstående besvär, t ex rörelseinskränkning eller värk Ärr eller kosmetisk defekt kan ge ersättning Vid förlust av tand utges ett engångsbelopp Prövning görs tidigast ett år efter skadan Skattefri ersättning Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

11 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Exempel Annika, 28 år, deltar i arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan på en mekanisk verkstad. Vid städning av metallsvarv skär hon sig på svarvspån, får sträck- seneskada på tre fingrar Skadan sker den 15 mars 2012. Kammarkollegiet lämnar ersättning för sveda och värk under den akuta sjuktiden på tre månader, med kronor. I mars 2013 lämnas ersättning för kvarstående besvär, % medicinsk invaliditet, med kronor. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

12 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Dödsfall Ersättning lämnas med begravningshjälp från Pensionsmyndigheten Kammarkollegiet kan pröva kompletterande ersättning för begravningskostnader Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

13 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Bra att veta Olycksfall där motorfordon är inblandade täcks av trafikskadelagen. Den skadade får kontakta fordonets trafikförsäkringsbolag och begära ersättning Behandlingskostnader för tandskador som inträffar i arbetet kan ersättas av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken. Kammarkollegiet kan lämna ersättning för förlust av tand Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

14 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Bra att veta Försäkringen täcker ej skador vid resor till eller från verksamheten. Försäkringen täcker ej heller skador utanför arbetsplatsen. Har skada skett i skolans lokaler så kontakta ansvarig för skolans försäkring. Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

15 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Skadeanmälan Blankett på Kammarkollegiets hemsida Fylls i av den skadade, glöm inte underskrift Underskrift även av gymnasieskolan Skickas till Kammarkollegiet Anmäl alltid arbetsskada till Försäkrings- kassan Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014

16 Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014
Hör gärna av er Ni är välkomna att kontakta oss vid behov Ni kan kopiera och förmedla materialet vidare. Tack för att ni tog er tid att gå igenom vår information. Med vänliga hälsningar Kajsa Bergfelt och Mikael Skog Kammarkollegiet i Karlstad Mikael Skog, Kammarkollegiet, mars 2014


Ladda ner ppt "Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning"

Liknande presentationer


Google-annonser