Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder Labeata Shala & Maria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder Labeata Shala & Maria."— Presentationens avskrift:

1 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder Labeata Shala & Maria Lidström

2 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Försäkringskassans syn på lagförändringen Försäkringskassan är positiv till införandet av en samlad reglering i svensk nationell rätt av frågor som rör en enskilds rätt till ersättning för sådan vård som han eller hon har fått i annat EES-land.

3 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Regelverket Försäkringskassan Kan bevilja förhandstillstånd med stöd av förordning 883/2004 Till annat EU/EES-land eller Schweiz Patienten betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet Omfattar offentliga vårdgivare Försäkringskassan Kan bevilja ersättning i efterhand med stöd av art. 56 & 57 i EUF-fördraget Till annat EU/EES-land Patienten betalar svensk patientavgift Omfattar offentliga och privata vårdgivare

4 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES (ersättningslagen) Den 1 oktober 2013 började ersättningslagen gälla i Sverige. Ersättningslagen omfattar både planerad och nödvändig vård samt vård hos privata vårdgivare i andra EES-länder. Ersättningslagen innehåller möjligheter att få ersättning för hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel och medicinska förbrukningsvaror. m.m. Möjligheten att få ersättning enligt ersättningslagen utgår från vad motsvarande vård hade kostat i Sverige eller max upp till det faktiska belopp som har betalats med avdrag för patientavgift. Lagen gäller för vårdkostnader som uppkommit efter den 1 oktober 2013. Ersättningslagen tillämpas parallellt med förordning 883/2004 och 987/2009 vilket innebär att det finns fler möjligheter till vård. Ersättningslagen gäller inte för vård i Schweiz.

5 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Från och med den 1 oktober 2013 Planerad vård • Förhandstillstånd (förordning 883/2004) • Förhandsbesked (ersättningslagen) • Ersättning i efterhand (ersättningslagen) Nödvändig vård • EU-kort • Ersättning enligt de taxor som tillämpas i vårdlandet (förordning 987/2009) • Ersättning enligt svenska taxor (ersättningslagen)

6 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Statistik- 2012- planerad vård Förordning 883/2004- förhandstillstånd Bifall 73 Avslag 209 Vård typ Sjukvård Vårdland Danmark, Tyskland, Storbritannien Diagnosgrupp Medfödda missbildningar, sjukdomar/skador i muskler och leder, tumörer och cancer Län Stockholm, Kronoberg, Skåne Fördraget – ersättning i efterhand Bifall 4380 Avslag 617 Vård typ Sjukvård -3618 -- Tandvård- 761 Vårdland Danmark, Finland, Spanien Diagnosgrupp Ögats sjukdomar/skador, Hud sjukdomar/skador, sjukdomar/skador i muskler och leder Län Stockholm, Uppsala, Södermanland

7 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Statistik 2012- nödvändig vård Förordning 883/2004 & 1408/71 Bifall 3970 Avslag 2233 Utgift 10 947636

8 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Förhandsbesked - Preliminära siffror Det kommer in ca 15-20 ansökningar per vecka sedan den 1 oktober 2013.

9 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Ansökan och beslutsprocess Universella blanketter för ansökan Ansökan om planerad vård i annat EU/EES-land eller i Schweiz Ansökan om ersättning i efterhand – Ersättning i efterhand för planerad vård i ett annat EES-land Ansökan om ersättning i efterhand – Kostnader i samband med vård i annat EU- land vid förhandstillstånd Ansökan om ersättning i efterhand – Ersättning i efterhand för nödvändig vård i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz Underlag som ska bifogas- bl.a. behandlingsplan, journaler, röntgenbilder, uppgifter om vårdgivaren, kvitton, kopia av högkostnadskort, samtycke för att registrera kostnader högkostnadsdatabasen etc.

10 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Ansökan och beslutsprocess Försäkringskassan utreder det som är förmånligast för kund Kund har möjlighet att även välja om han/hon specifikt vill ha ett förhandstillstånd/förhandsbesked Försäkringskassan samråder med kundens hemlandsting  Speciella förfrågningsmallar – yttrande från hemlandstinget  Kontaktpersoner i varje landsting som besvarar förfrågan Försäkringskassan bedömer utifrån landstingets yttrande och vid behov med stöd av Försäkringskassans FMR.

11 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Ansökan och beslutsprocess Försäkringskassan frågar hemlandstinget följande: - Skulle vården/läkemedlet/hjälpmedlet - annan vårdprodukt vara bekostad av det allmänna om den tillhandahållits i Sverige? - Är denna behandling medicinskt motiverad för patienten? - Om denna behandling inte finns i Sverige eller inte helt eller i allt väsentligt överensstämmer med en metod som används i Sverige, är behandlingen ändå överensstämmande med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv? - Hur lång är väntetiden för behandlingen (eller motsvarande behandling för aktuellt tillstånd) och är den godtagbar i förhållande till patientens hälsotillstånd och sjukdomens förlopp?

12 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Ansökan och beslutsprocess Hur bedömer FMR:  Gruppsittning – varje vecka / handläggare fördrar 10-20 ärenden.  FMR – besvarar utifrån frågeställning om vårdmetoden avses överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet utifrån ett internationellt perspektiv. Om vårdmetoden bedöms aktuell i kundens fall.  Svar lämnas utifrån såväl klinisk erfarenhet så väl som databassökningar, SBU- rapporter, ställer frågor till SBU:S upplyssningstjänst.  SBU-rapporter kan ta tid vilket innebär att ett ärende kan ta längre tid för att utreda: • Behandling av kronisk borrelios • Undersökningsmetoderna funktionell MR och C-både vid whiplashutredningar • Hypertermibehandling vid cancer

13 Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Kontakt Labeata Shala, verksamhetsutvecklare Internationell vård labeata.shala@forsakringskassan.se 010-11 69 257, 072-72 46 870 Maria Lidström, verksamhetsutvecklare Internationell vård maria.t.lidstrom@forsakringskassan.se 010- 11 69 184, 070-60 74 111 Enheten för Betalningar, Personinformation och Internationella försäkringsfrågor


Ladda ner ppt "Patientrörlighetsdirektivet och vårdexport 140219 –SWECARE FOUNDATION Intresset och trender bland svenskar för vård i andra länder Labeata Shala & Maria."

Liknande presentationer


Google-annonser