Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tredje steget i tandvårdsreformen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tredje steget i tandvårdsreformen"— Presentationens avskrift:

1 Tredje steget i tandvårdsreformen
Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar

2 Gäller från 2013-01-01 Ett särskilt stöd för personer som på grund
av sjukdom eller funktionsnedsättning har fått ökade behov av tandvård Tandvård till hälso- sjukvårdsavgift till vissa sjuka och funktionshindrade (F kort) Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

3 Särskilt tandvårdsbidrag STB
Läkarintyg. Långvarig behandling med läkemedel som har muntorrhet som biverkning enligt FASS Salivprov hos tandläkare/tandhygienist Endast förebyggande tandvårdsåtgärder Försäkringskassan beslutar 1 200kr/helår 600kr/halvår

4 Tandvård till hälso- sjukvårdsavgift F kort
Lista med 12 sjukdomar där Parkinsons sjukdom ingår samt bedömning av funktionsnedsättning Läkarintyg med sjukdomen och med funktionsnedsättning i 8 uppräknade symtom som skall bedömas av din neurolog Landstinget och dess Tandvårdsenhet beslutar F kort vilket innebär att ditt högkostnadskort gäller även för tandvård Maxbelopp hos tandläkaren (innan du kommit upp till kr) är 900 kr

5 Svår till fullständig funktionsnedsättning
I det läkarintyg som din neurolog skall skriva ingår förutom ruta för Parkinsons sjukdom även (under punkt 3.2 ) 8 symtom som neurologen skall bedöma som svår till fullständig funktionsnedsättning Neurologen skall sedan göra en bedömning om du har stora svårigheter att sköta din munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling och besvara med ja eller nej i sista rutan. För att underlätta bedömningen ”svår till fullständig funktionsnedsättning” används något som heter ICF-kod(International Classification of Functioning, Disability and Health) Socialstyrelsen har givit ut ”Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa” där man jämför funktionsnedsättning mot en frisk person. Begreppet svår till fullständig funktionsnedsättning skall enligt ICF motsvara nedsättning med % mot en frisk person.

6 Skillnaden mellan STB och Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, F kort
Särskilt tandvårdsbidrag Tandläkaren/tandhygienist gör bedömningen om muntorrhet. Tandvård endast i förebyggande syfte. Försäkringskassan beslutar. 600 kr/halvåret kr/helåret. Tandvård till hälso- och sjukvårdskostnad. Det är inte tandvårds- behovet som avgör utan funktionsnedsättningen, som avgör om du ska få F- kort. Tandläkaren behöver inte göra någon undersökning. Tandvårdsenheten på Landstinget beslutar Högkostnadskortet gäller även för tandvård.

7 Antal beviljade F kort för personer med Parkinson 2013-11-30

8 Antalet Parkinson sjuka som beviljats F kort och övriga under tiden 2013-01-01--2013-11-30

9 Andel av folkmängd i landstingen, personer med Parkinson som har F-kort. (%)

10 Antal beviljade STB kort 2013-01-01—11-30
Beviljade STB kort av Försäkringskassan var i slutet av november Enligt utredarna till tandvårdreformen uppskattar man siffran på personer med STB skall bli

11 Antalet beviljade F kort i hela landet
I slutet av november månad var siffran för personer med Parkinson och som blivit beviljade F kort Enligt utredarna beräknar man siffran för beviljade F kort för Parkinsonsjuka till 3 000

12 Publikationer för faktainhämtande
Friskare tänder till rimliga kostnader – även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje steget i tandvårdsreformen Ds 2010:42 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Socialstyrelsen Insamlande av siffror från samtliga Landsting/regioner Kontakt med Tandvårdsenheten i Stockholm och Karlstad. Gunnar Forsberg Parkinson Stockholm


Ladda ner ppt "Tredje steget i tandvårdsreformen"

Liknande presentationer


Google-annonser