Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nya tandvårdsstödet För dem som verkligen behöver det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nya tandvårdsstödet För dem som verkligen behöver det."— Presentationens avskrift:

1 Det nya tandvårdsstödet För dem som verkligen behöver det

2 Tandvårdsreformens tredje steg •Förstärkt ekonomiskt stöd för patienter med stort tandvårdsbehov eller risk för försämrad tandhälsa. •Det är definierat vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas. •Infördes 1 januari 2013 •Omfattar två delar: •Särskilt tandvårdsbidrag (STB) •Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 2

3 Viktiga förändringar vid Tandvård som led i sjukdomsbehandling •Ny patientgrupp: Tandvårdsbehandling av frätskador på tänderna orsakade av anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom •Patientgrupp som utgår och övergår till Särskilt Tandvårdsbidrag, STB: Patienter med Sjögrens syndrom eller med muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Ändringen har gjorts för att alla patienter med muntorrhet ska behandlas lika. 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 3

4 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) •För den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver förebyggande behandling. •Utgår från Försäkringskassan med 600 kr per halvår. Pengarna dras från summan patienten ska betala för sitt tandvårdsbesök. •Enbart vid vissa specificerade diagnoser •Endast förebyggande tandvård •Undersökningar, information och förebyggande behandling, t ex rengöring och fluorbehandling •Komplement till det allmänna tandvårdsbidraget •Bidragstagaren har fortfarande rätt till allmänt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 4

5 STB för vem? En översikt •Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling •Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen •Sjögrens syndrom •KOL med ordinerad syrgas eller näringsdryck •Cystisk fibros •Ulcerös colit •Crohns sjukdom •Tarmsvikt •Frätskador på tänderna vid anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom •Svårinställd diabetes •Dialysbehandling •Immunsuppression på grund av behandling med läkemedel •Organtransplantation 2013-11-20För dig som arbetar inom vården 5

6 Vilka krav gäller för att få STB? 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 6 DiagnosKrav Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling •Läkemedelsförteckning eller läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år •Salivprov, utförs av tandläkare eller tandhygienist Muntorrhet pga strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen •Läkarintyg, behöver ej förnyas •Salivprov, utförs av tandläkare eller tandhygienist Sjögrens syndrom enligt de europeisk- amerikanska kriterierna •Läkarintyg, behöver ej förnyas Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller näringsdryck •Läkarintyg, behöver ej förnyas Cystisk fibros•Läkarintyg, behöver ej förnyas

7 Vilka krav gäller? Forts 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 7 DiagnosKrav Ulcerös colit•Läkarintyg, behöver ej förnyas Crohns sjukdom•Läkarintyg, behöver ej förnyas Tarmsvikt, tunntarmssjukdom med malabsorption eller korttarmssyndrom, ordinerad oral, enteral eller parental nutritions- eller vätskebehandling •Läkarintyg, behöver ej förnyas Frätskador på tänderna och anorexia nervosa eller bulimia nervosa •Läkarintyg samt dokumentation av frätskador i tandvårdens patientjournal •Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år

8 Vilka krav gäller? Forts 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 8 DiagnosKrav Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom diagnosticerad med 24-timmars pH-mätning •Läkarintyg samt dokumentation av frätskador i tandvårdens patientjournal •Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Svårinställd diabetes, HbAlc över 73 mmol/mol under sex månader •Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Dialysbehandling•Läkarintyg, behöver ej förnyas

9 Vilka krav gäller? Forts 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 9 DiagnosKrav Immunsuppression på grund av läkemedelsbehandling, grupp L01 eller L04 i ATC-systemet •Läkarintyg utfärdat högst tre månader före den första tandvårdsåtgärden, förnyas vart fjärde år Organtransplantation, livslång immunsuppression •Läkarintyg, behöver ej förnyas

10 Vad behövs för STB? •Läkarintyg som styrker diagnos •För icke livslång sjukdom krävs intyg utfärdat högst tre månader före första tandvårdsåtgärden och därefter förnyat vart fjärde år. •Vid muntorrhet krävs salivprov som utförs av tandläkare eller tandhygienist. •Det är du inom vården som ska ge läkarintyget till patienten. Patienten tar sedan med sig det till tandläkare eller tandhygienist. •Ladda ner Socialstyrelsens blankett för läkarintyg: http://www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-lakarintyg-sarskilt- tandvardsbidrag.pdf Du kan även använda annan läkarintygsblankett som fastställts av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan om den innehåller alla uppgifter som anges på blanketten ovan. •Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2012:16 används vid bedömning 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 10

11 Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning •För den som har stora svårigheter att sköta munhygienen eller genomgå tandvårdsbehandling, samt vid orofaciala symtom. •Endast de nedan angivna diagnoserna omfattas av stödet •Stödet ger tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd •Stödet utgår från landstinget och omfattar: •Undersökningar •Förebyggande vård •Lagningar •Behandling av tandlossningssjukdom •Rotfyllning •Extraktion och operativt avlägsnande av tänder •Avtagbara proteser, inte fast protetik 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 11

12 Diagnoser som omfattas •Svår psykisk funktionsnedsättning •Parkinsons sjukdom •Multipel skleros, MS •Cerebral pares, CP •Reumatoid artrit, RA •Systemisk lupus erythematosus, SLE •Sklerodermi •Amyotrofisk lateralskleros, ALS •Orofacial funktionsnedsättning som ger ät-, tal- eller sväljsvårigheter •Symtom som kvarstår sex månader efter stroke •Sällsynta diagnoser med eller utan orofaciala symtom som medför ät-, tal- eller sväljsvårigheter 2013-11-20För dig som arbetar inom vården 12

13 Vad behövs? •Ansökan med särskilt läkarintyg •Läkare bedömer sjukdomen, funktionsnedsättningen och förmågan att sköta munhygienen eller att genomgå tandvårdsbehandling. •Enbart diagnos är inte tillräckligt, det ekonomiska stödet beviljas endast om läkaren bedömer svår eller fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning, vilket bedöms enligt svensk version av ICF. •Undantag: För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom fordras ingen bedömning av funktionsnedsättningsgraden. •Socialstyrelsens föreskrifter 2012:17 används vid bedömning. 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 13

14 Vad behövs? Ladda ner och använd Socialstyrelsens blankett för läkarintyg: www.socialstyrelsen.se/blanketter/Documents/blankett-sjukdom-funktionsnedsattning- tandvard.pdf Undantag: För ALS och sällsynt diagnos med orofaciala symtom kan även annan av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan godkänd intygsblankett användas 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 14

15 Hur går det till? •Intyget skickas antingen direkt av läkaren, av patienten eller av tandvården till tandvårdsenheten inom landstinget eller regionen. •Läkarintyget utgör ett underlag för landstings och regioners beslut. •Patienten får ett kort, som intygar rätten till viss tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, som alltid ska visas upp vid tandvårdsbesök. 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 15

16 Din insats är viktig! •Hjälp patienten att förstå hur sjukdomen långsiktigt påverkar munhälsan! •Informera patienten om de nya möjligheterna och hur det går till med intyg och bedömning •Du kan alltid hänvisa patienten till 1177.se/tander 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 16

17 Här finns mer information… •1177 Vårdguiden •För vårdpersonal: www.1177.se/omtandvardsstodwww.1177.se/omtandvardsstod •För patienter: www.1177.se/tanderwww.1177.se/tander •Försäkringskassan •http://tredjesteget.forsakringskassan.sehttp://tredjesteget.forsakringskassan.se •www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstodwww.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod •Du kan även kontakta tandvårdsenheten i landstinget/regionen 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 17

18 …och här finns ännu mer! •Socialstyrelsen: •Om tredje steget: www.socialstyrelsen.se/tandvard/nytttandvardsstod2013 •Föreskrifter STB: www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-11/Sidor/default.aspx •Föreskrifter för stöd vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning: www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-12/sidor/default.aspx •Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2 www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2 •Kunskapsdatabas om ovanliga/sällsynta diagnoser: www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser 2013-11-20För dig som arbetar inom tandvården 18


Ladda ner ppt "Det nya tandvårdsstödet För dem som verkligen behöver det."

Liknande presentationer


Google-annonser