Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- vårdval Europa? Maria Nilsson, Socialdepartementet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- vårdval Europa? Maria Nilsson, Socialdepartementet"— Presentationens avskrift:

1 - vårdval Europa? Maria Nilsson, Socialdepartementet
Patientrörlighet i EU - vårdval Europa? Maria Nilsson, Socialdepartementet

2 Åsikterna går isär

3 Gemensam värdegrund i EU
Allmängiltighet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Alla patienter ska behandlas lika utifrån deras vårdbehov snarare än utifrån geografisk hemvist.

4 Direktivets syfte ”göra det lättare att få tillgång till säker och högkvalitativ gränsöverskridande hälso- och sjukvård”

5 Patientrörlighetsdirektivet (2011/24/EU)
Ersättning för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, inklusive läkemedel och medicintekniska produkter Direktbetalning/kringkostnader Förhandstillstånd/förhandsbesked Nationell kontaktpunkt Förhållandet till förordning (EG) nr 883/2004

6 Genomförandet i Sverige
Socialstyrelsen svenska patienter Förvaltningsdomstol EU-patienter Utländska vårdgivare Svenska vårdgivare Försäkringskassan Beslutsansvar Andra medlemsstater Samråd Landsting Kostnadsansvar

7 Reflektioner Mer av en rättighetslagstiftning
Prioriteringar synliggörs Harmonisering av vårdutbudet – kvalitetsutveckling?

8 Tack. maria. k. nilsson@regeringskansliet. se 08-405 38 47 www
Tack!


Ladda ner ppt "- vårdval Europa? Maria Nilsson, Socialdepartementet"

Liknande presentationer


Google-annonser