Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Ulrika Körnell Socialdepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Ulrika Körnell Socialdepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Ulrika Körnell Socialdepartementet

2 Regeringskansliets roll •Regeringens beredningsorgan •Stödjer regeringen i arbetet med att förverkliga regeringens politik och i arbetet med att styra riket •Består av: - Statsrådsberedningen - 12 fackdepartement - Förvaltningsavdelningen

3 Socialdepartementet Smittskydd i RK •Justitiedepartementet •Utrikesdepartementet •Försvarsdepartementet •Finansdepartementet •Utbildningsdeparte- mentet •Näringsdepartementet •Socialdepartementet •Jordbruksdepartement et •Integrations- och jämställdhetsdepartem entet •Arbetsmarknadsdepar- tementet •Miljödepartementet

4 Socialdepartementet Vad kan och skall regeringen inte göra?

5 Socialdepartementet Vad kan och skall regeringen göra? •Lagstiftning •Myndighetsstyrning •Särskilda ekonomiska stimulansåtgärder •Samarbete inom Europa •Internationellt samarbete

6 Socialdepartementet Nationell politik för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

7 Socialdepartementet Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

8 Socialdepartementet Förtydligad lagstiftning •Förtydligande rörande vikten av god hygienisk standard i HSL och TL (även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter omfattas av kraven i HSL) •Fler vårdrelaterade sjukdomar omfattas av anmälningsplikten i SML •Smittskyddsläkarens roll gentemot vårdgivaren förtydligas i SML •Möjlighet för Socialstyrelsen att specificera uppgifter för anmälan enl. SML

9 Socialdepartementet Myndighetsstyrning •Tvärsektoriellt (miljö/djur/human) •Övervakning av resistens och förskrivning •Förebyggande åtgärder •Antibiotika som växtskyddsmedel •Antibiotikaresistenta markörgener •Kunskapsuppbyggnad •Uppföljning av arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

10 Socialdepartementet Särskilda ekonomiska stimulansåtgärder •Ge förutsättningar för långsiktighet i Stramas arbete med att stimulera insatser på regional och lokal nivå som ett komplement till huvudmännens insatser.

11 Socialdepartementet Samarbete inom Europa •Forskning kring antibiotikaresistens •Utveckling av nya antibiotika och andra kommersiellt ointressanta läkemedel •Genomförande av rådsrekommendationen om antibiotikaresistens

12 Socialdepartementet Internationellt samarbete •WHO globalt •Utveckling av kommersiellt ointressanta läkemedel

13 Socialdepartementet Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

14 Socialdepartementet Arbetet mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar måste integreras i ordinarie strukturer


Ladda ner ppt "Socialdepartementet Regeringens arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Ulrika Körnell Socialdepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser