Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas"— Presentationens avskrift:

1 Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas
Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Sundsvall 23 oktober 2007 Ett samarrangemang mellan Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svensk förening för vårdhygien

2 Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Verksamhetschef Tillsynsläkare Hygiensjuksköterska Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsläkare At-läkare Apotekare Vårdstrateg Socialchef Kvalitetsutvecklare Vårdutvecklare Patientvägledare Områdeschef Boendesamordnare Politiker

3 Upptäckten av antibiotika
Enorma medicinska vinster Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

4 Antibiotikaresistens
En oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning

5

6 Orsaker till resistensutveckling
Selektion Antibiotikaanvändning Spridning Trängsel, hög arbetsbelastning Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien Spridningsbenägna bakteriestammar

7 När England och Wales förlorade slaget mot MRSA
Källa: Health Protection Agency.

8

9 Antal dödsbevis i England som anger MRSA som dödsorsak

10 Varför är problemet akut?
Utveckling av nya antibiotika Antibiotikaresistens

11 Introduktion av nya antibiotikaklasser
Trimetoprim Streptogramins Quinolones Israel :3% av all sjukhus- mortalitet är relaterad till multiresistenta Gramnegativa bakterier (Carmeli 2006) Lincosamides Chloramphenicol Tetracyclines Macrolides Glycopeptides Aminoglycosides Lipopeptides Penicillins Sulphonamides Oxazolidinones 1930´s ´s ´s ´s ’s ´s ´s ´s

12 Muhimbili hospital Dar es Salaam, Tanzania

13 Resistens hos colibakterier, Sverige 1996-2006

14 Vem drabbas? Alla åldrar, men särskilt äldre Sämre immunförsvar
Antibiotika Sjukvård

15 Emma, 78 år

16 Kvinnor som fått minst en antibiotikakur
Socialstyrelsens läkemedelsregister Kvinnor som fått minst en antibiotikakur Ålder % % Kvinnor som fått mer än 10 kurer Ålder %

17 ”Den medicinska utvecklingen innebär
att möjligheterna att behandla olika sjukdomaroch skador även i hög ålder har blivit allt bättre. Detta medför i sin tur att kraven och förvändningarna på hälso-och sjukvården stiger. För att klara av dessa högre krav har landstingen ökat genomströmningen i den slutna vården och en allt större del av vården sker utanför sjukhusen.

18 Regeringens proposition 2005/06:50
Sverige har en nationell politik för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar

19 Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

20 Vårdrelaterad sjukdom
Smittsamma sjukdomar som upp-kommer i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, oavsett vårdgivare och om patient eller personal drabbas.

21

22 Basala hygienrutiner Rationell antibiotikaanvändning

23 HINDER Administrativa.. Legala…. Praktiska…. Resursmässiga…
Psykologiska….. Kunskapsmässiga.. HINDER

24 Det måste gå !

25


Ladda ner ppt "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas"

Liknande presentationer


Google-annonser