Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Sundsvall 23 oktober 2007 Ett samarrangemang mellan Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Sundsvall 23 oktober 2007 Ett samarrangemang mellan Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Sundsvall 23 oktober 2007 Ett samarrangemang mellan Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svensk förening för vårdhygien

2 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef Tillsynsläkare Hygiensjuksköterska Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsläkare At-läkare Apotekare Vårdstrateg Socialchef Kvalitetsutvecklare Vårdutvecklare Patientvägledare Områdeschef Boendesamordnare Politiker

3 Upptäckten av antibiotika Enorma medicinska vinster –Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner –Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

4 Antibiotikaresistens En oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning

5

6 Orsaker till resistensutveckling Selektion –Antibiotikaanvändning Spridning –Trängsel, hög arbetsbelastning –Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien –Spridningsbenägna bakteriestammar

7 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA

8

9 Antal dödsbevis i England som anger MRSA som dödsorsak

10 Varför är problemet akut? Antibiotikaresistens Utveckling av nya antibiotika

11 Sulphonamides Tetracyclines Penicillins Aminoglycosides Macrolides Glycopeptides Streptogramins Chloramphenicol Quinolones Trimetoprim Lincosamides 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinones Introduktion av nya antibiotikaklasser Lipopeptides Israel :3% av all sjukhus- mortalitet är relaterad till multiresistenta Gramnegativa bakterier (Carmeli 2006)

12 Muhimbili hospital Dar es Salaam, Tanzania

13 Resistens hos colibakterier, Sverige 1996-2006

14 Vem drabbas? Alla åldrar, men särskilt äldre –Sämre immunförsvar –Antibiotika –Sjukvård

15 Emma, 78 år

16 Socialstyrelsens läkemedelsregister 2005-09-01– 2006-08-31 Kvinnor som fått minst en antibiotikakur Ålder 65-79 32% 80+ 42% Kvinnor som fått mer än 10 kurer Ålder 80+ 2%

17 ”Den medicinska utvecklingen innebär att möjligheterna att behandla olika sjukdomaroch skador även i hög ålder har blivit allt bättre. Detta medför i sin tur att kraven och förvändningarna på hälso-och sjukvården stiger. För att klara av dessa högre krav har landstingen ökat genomströmningen i den slutna vården och en allt större del av vården sker utanför sjukhusen.

18 Sverige har en nationell politik för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Regeringens proposition 2005/06:50

19 Bevara möjligheten att effektivt använda antibiotika vid bakteriella infektioner hos människor och djur

20 Vårdrelaterad sjukdom Smittsamma sjukdomar som upp- kommer i samband med vård, undersökning eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, oavsett vårdgivare och om patient eller personal drabbas.

21

22 Basala hygienrutiner Rationell antibiotikaanvändning

23 Administrativa.. Legala…. Praktiska…. Resursmässiga… Psykologiska….. Kunskapsmässiga.. HINDERHINDER

24 Det måste gå !

25


Ladda ner ppt "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Sundsvall 23 oktober 2007 Ett samarrangemang mellan Strama Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser