Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Göteborg 8 april 2008 Ett samarrangemang mellan Strama Västra Götaland Smittskyddsinstitutet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Göteborg 8 april 2008 Ett samarrangemang mellan Strama Västra Götaland Smittskyddsinstitutet."— Presentationens avskrift:

1 Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Göteborg 8 april 2008 Ett samarrangemang mellan Strama Västra Götaland Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svensk förening för vårdhygien

2 Medicinsk ansvarig sjuksköterska Verksamhetschef Förbättringsledare Distriktsläkare Hygienombud Sektionschef Vårdenhetschef Enhetschef Hygiensjuksköterska Smittskyddssjuksköterska Smittskyddsläkare Apotekare

3 Sverige har en nationell politik för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar Regeringens proposition 2005/06:50

4 Samverkansorgan med uppdrag från Regeringen.. Stöd till vårdens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete -kunskapsunderlag -metoder - interventioner - uppföljning Medverka till att kunskap i frågor som rör antibiotikaresistens tillämpas i praktiken

5 % överlevare Penicillin Obehandlade Dagar Penicillinet ökade chansen att överleva från 10% till 90% Lunginflammation med bakterier i blodbanan

6 Upptäckten av antibiotika Enorma medicinska vinster –Minskad sjuklighet och dödlighet i bakteriella infektioner –Förutsättning för modern sjukvård Avancerad kirurgi Cytostatikabehandling Transplantationer Neonatalvård

7 Antibiotikaresistens En oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning

8

9 Orsaker till resistensutveckling Selektion –Antibiotikaanvändning Spridning –Trängsel, hög arbetsbelastning –Dåliga hygienrutiner, ffa bristande handhygien –Spridningsbenägna bakteriestammar

10

11 Källa: Health Protection Agency. När England och Wales förlorade slaget mot MRSA

12

13 Antal dödsbevis i England som anger MRSA som dödsorsak

14 Varför är problemet akut? Antibiotikaresistens Utveckling av nya antibiotika

15 Sulphonamides Tetracyclines Penicillins Aminoglycosides Macrolides Glycopeptides Streptogramins Chloramphenicol Quinolones Trimetoprim Lincosamides 1930´s 1940´s 1950´s 1960´s 1970’s 1980´s 1990´s 2000´s Oxazolidinones Introduktion av nya antibiotikaklasser Lipopeptides Israel :3% av all sjukhus- mortalitet är relaterad till multiresistenta Gramnegativa bakterier (Carmeli 2006)

16 Muhimbili hospital Dar es Salaam, Tanzania

17 Resistens hos colibakterier, Sverige 1996-2006

18 Vem drabbas? Alla åldrar, men särskilt äldre –Sämre infektionsförsvar –Antibiotika –Sjukvård

19 Emma, 78 år

20

21 Den medicinska utvecklingen innebär att möjligheterna att behandla olika sjukdomar och även i hög ålder har blivit allt bättre. För att klara av dessa högre krav har landstingen ökat genomströmningen i den slutna vården och en allt större del av vården sker utanför sjukhusen.

22 Socialstyrelsens läkemedelsregister 2005-09-01– 2006-08-31 Kvinnor som fått minst en antibiotikakur Ålder 80+ 42% Kvinnor som fått mer än 10 kurer Ålder 80+ 2%

23 80-årig man från äldreboende

24 Basala hygienrutiner Rationell antibiotikaanvändning

25 Administrativa.. Legala…. Praktiska…. Resursmässiga… Psykologiska….. Kunskapsmässiga.. HINDERHINDER

26 Det måste gå !

27


Ladda ner ppt "Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens kan begränsas! Göteborg 8 april 2008 Ett samarrangemang mellan Strama Västra Götaland Smittskyddsinstitutet."

Liknande presentationer


Google-annonser