Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63 Hjärtområdet Kardiologkliniken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63 Hjärtområdet Kardiologkliniken."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63 Hjärtområdet Kardiologkliniken

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Kardiologkliniken  Hjärtmottagning  Kranskärlsmottagning  Hjärtsviktsmottagning  Pacemaker/ ICD mottagning  SCS mottagning  Avdelning 63  HIA- hjärtintensiv vårdavdelning  Allmän  Arytmi  Hjärtutredning

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63 entré L, hus G, våning 3  Vårdar patienter med hjärtsjukdomar  Vårdavdelningen har sammanlagt 28 vårdplatser och 8 dagvårdsplatser varav:  HIA 7 vårdplatser  Allmän 14 vårdplatser  Arytmienheten 7 vårdplatser och 7 dagvårdsplatser  Hjärtutredningen 4 vårdplatser  Sviktmottagning 2 dagvårdsplatser  C.a 50 sjuksköterskor och 20 undersköterskor arbetar på avdelningen

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanliga diagnoser  Akut hotande hjärtinfarkt  Instabil angina  Lungödem  Perimyocardit med misstanke om svikt eller hotande tamponad  Hjärtsvikt  Tachy- eller bradyarytmier

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Vanliga undersökningar och behandlingar  Coronarangiografi  PCI (percutan coronar intervention)  Inläggning av pacemaker och ICD  Ablation av förmaksflimmer/fladder  CPAP behandling  Elkonvertering

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Sjuksköterskestudenten kan delta i följande uppgifter:  Observera och bedöma patienters tillstånd  Planera, prioritera, genomföra, dokumentera och utvärdera patienters omvårdnad  Hantera och administrera läkemedel  Utföra medicintekniska uppgifter  Delta i den avdelningsspecifika omvårdnaden  Samarbeta tvärprofessionellt

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Medicintekniska uppgifter  Kontroll av puls, blodtryck och saturation  Kapillärprovtagning  Venprovtagning  Perifer venkateter (PVK)  Syrgashantering  Injektion iv, im och sc  Blodhantering  KAD  Bladder-Scan  EKG och arytmitolkning- Mobimed

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Specifik omvårdnad  Omvårdnad vid akut hjärtinfarkt och kärlkramp  Pre och postoperativ omvårdnad vid angio/ PCI  Omvårdnad vid hjärtsvikt och lungödem  Preoperativ omvårdnad inför kranskärlsoperation/ klaffoperation  EKG och arytmitolkning  Andningsvård

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Läsåret 2010 Carina Lund AKA (adjungerad klinisk adjunkt) Avdelning 53 och 63 Minicall: 0746- 400 444 Tel: 602 54 15


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Avdelning 63 Hjärtområdet Kardiologkliniken."

Liknande presentationer


Google-annonser