Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Genombrottet – ett patientfokuserat arbete Gynekologi avd. 28 Helsingborgs lasarett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Genombrottet – ett patientfokuserat arbete Gynekologi avd. 28 Helsingborgs lasarett."— Presentationens avskrift:

1 1 Genombrottet – ett patientfokuserat arbete Gynekologi avd. 28 Helsingborgs lasarett

2 2 Vår avdelning  18 vårdplatser.  Gynekologisk vård inkl. akut och planerad gynekologisk kirurgi.  Två sektioner: Akut/allmän Onkologi  Läkare, medicinska sekreterare, undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor.

3 3 ”De’ ska va’ gôtt å leva - annars kan de’ kvetta” Roy och Roger jobba

4 4 Syfte ”Att göra en bra avdelning bättre genom att omstrukturera arbetet och där igenom frigöra mer tid för det patientnära arbetet, samt skapa en bättre arbetsmiljö för personalen”.

5 5 Dela medicin Inskrivningar Korridorbesök Rond Tvätt Frukost Beställningar Dokumentation Förråd Bädda Anhöriga Läkare Barnmorskor Undersköterskor Med. sekreterare Sjuksköterskor ADL Ansvarsområde Transporter Provtagning Lunch Kontroller Mätningar Akuta patienter Telefonsamtal Omläggning Undersökning

6 6 Delmål  Telefonsamtal  Korridorbesök  Inskrivningar  Rutiner

7 7 Delmål 1 - Telefonsamtal ”Att eliminera de samtal som inte hör hemma på avdelningen, samt styra övriga samtal till person och tidpunkt”.

8 8 Verklighetsanalys - telefon Registrering 1:  Registrerade fördelning mellan sektioner, dygn och timme.  Identifierade tio typer av samtal.  Pinnstatistik för enkelhet.

9 9 Samtalsregistrering 1 Antal samtal under en mätperiod på tio vardagar: Gyn. 28A – 275 samtal Gyn. 28O – 150 samtal

10 10 Förbättringsåtgärd  Våra sekreterare erbjöd sig att under en försöksperiod ta emot alla inkommande samtal på kontorstid.  Under försöksperioden registreras vilka samtal som lämnas vidare till avdelningens personal.  Rutin för samtal som inte måste besvaras omgående.  Ändrat telefonnummer i kallelse och informationsblad till patienten.

11 11 Nulägesrapport - telefon  Våra sekreterare svarar på alla inkommande samtal under kontorstid, vilket frigör tid för det patientnära arbetet för vårdpersonalen.  Den senaste mätningen visar att rådgivningssamtalen har minskat från 31 till 3 samtal.

12 12 Delmål 2 - Korridorbesök ”Optimera styrningen av polikliniska besök på avdelningen”.

13 13 Verklighetsanalys - korridorbesök Mätning:  Registrerade fördelningen mellan sektionerna.  Registrerade åtgärd.  Registrerade besökets tidpunkt och längd.

14 14 Resultat  28 A – 24 besök / 4 veckor.  28 O – 8 besök / 4 veckor.  Bristfällig registrering av besökets längd.

15 15 Förbättringsåtgärd  Information till berörda enheter och personer.  Styrning av korridorbesök till mottagning och distriktssköterska.  Tidsmässig styrning.

16 16 Nulägesrapport - korridorbesök Resultat av ny mätning  28 A – 12 besök / 4 veckor  28 O – 15 besök / 4 veckor Hinder  Läkarschema  Information till berörda enheter.

17 17 Delmål 3 - Inskrivningar ”Alla patienter, dvs. 100 %, ska uppleva att de blir inskrivna inom rimlig tid”.

18 18 Verklighetsanalys - inskrivningar Enkät  Patienten registrerade själv, anonymt, tidsåtgången hos gynekolog, barnmorska, narkossjuksköterska och narkosläkare.  Fri text om hur de upplevt inskrivningen.  Fråga: Har informationen varit tillräckligt utförlig?

19 19 Resultat - inskrivningar  Verklig tidsåtgång.  Positiv feedback.  Informationen ansågs tillräcklig.  Patienterna är nöjda med inskrivningsprocessen och gruppen beslutar därför att inte arbeta vidare med rutiner kring inskrivningar i nuläget.

20 20 Delmål 4 - Rutiner ”Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt av rätt person”. Syster Duktig

21 21 Verklighetsanalys - rutiner  Inventerade arbetsmoment, arbetsfördelning och tidpunkt.  Läkemedelslistor  Temp - och vätskemätning

22 22 Förbättringsåtgärder  Arbetsbeskrivningar för respektive yrkeskategori och arbetspass. (Läkargruppen anser sig inte behöva en arbetsbeskrivning i nuläget).  Fördela arbetsmoment över dagen med hänsyn till patientens behov av omvårdnad.  Samtal i läkargruppen om läkemedelslistor.  Samtal på vårdpersonalens teamdagar om dokumentation.

23 23 Nulägesrapport - rutiner  Arbetsbeskrivningarna har varit en god hjälp vid introduktionen av ny personal.  Utnyttjar överlappningstiden bättre.  Vi arbetar med att införa de nya rutinerna - trots en viss tröghet.  Större uppmärksamhet på läkemedels-, temp- och vätskelistor.  Nya rutinerna infördes 4 juni, och har inte provats så länge med full verksamhet.  Utvärdering planeras i höst, men vi upplever redan nu att vi frigjort tid för det patientnära vårdarbetet.

24 24 Hur arbetar vi vidare?  Presentera resultaten.  Fullfölja införandet av de nya rutinerna.  Nya mål för genombrottsarbete under våren.  Genombrottsarbete i hela vårdkedjan för onkologiska patienter.  Översyn av informationsflödet på enheten.

25 25 När man är en Björn med Mycket Liten Hjärna och Tänker Ut Saker, upptäcker man ibland att en Idé som verkade vara riktigt Idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor ser på. Nalle Puh


Ladda ner ppt "1 Genombrottet – ett patientfokuserat arbete Gynekologi avd. 28 Helsingborgs lasarett."

Liknande presentationer


Google-annonser