Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det nödvändiga provet?. Klin Kem Lab i Jokkmokk Femfaldig ökning på ett decennium! 1991-2000 Går det att optimera?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det nödvändiga provet?. Klin Kem Lab i Jokkmokk Femfaldig ökning på ett decennium! 1991-2000 Går det att optimera?"— Presentationens avskrift:

1 Det nödvändiga provet?

2 Klin Kem Lab i Jokkmokk Femfaldig ökning på ett decennium! 1991-2000 Går det att optimera?

3 Citat •”Ta bara klin kem analys om Du vet varför! •Du bör veta vad Du ska göra om det är normalt eller avvikande resultat. •Har olika utfall någon konsekvens för patienten? •Om inte, avstå från analysen.”

4 Plan innehåll 1991-2000 våra egna analyser vad beror förändringen på? Rekommendationer från klin kem spec Fall-diskussion

5 Sammanfattning •1991 2 512 analyser (84 171 kr) •2000 10 002 Gve (297 013 kr) • 1052 Sy (80 047 kr) •Summa: 11 054 analyser 370 060 kr

6 Typsituation handledning •”Jag hade en patient och vi tog de här proverna som visade lite patologiska värden. •Vad gör jag nu?” •Signering! Hantering.

7

8

9 Egna analyser 2000 • ustix2025 • SR1385 • Hb2361 • G-Glc2850 • Micraltest 239 • strep A 764 • Trop T 83 • F Hb 100 • CRP1349 • Summa 11 156

10 Patologi/Cytologi • ProvtypAntalPris/st* Kostnad • PAD 32 49915 968 • Obduktion 24 684 9 368 • Gyncellprovskontroll127 20025 400 • Vaginalcytologi136 13017 680 • Summa29768 416

11 Allergi •IgE 98 kr •RAST 98 kr/st •RAST Multicap 149kr/st •S-Phadiatop 149kr •vår totalkostnad 8 599 kr

12 Mikrobiologen •ej besvarat •urinodling 97 kr •nasofarynx 155 kr •Helicobacter-ak 152 kr •Nefropatia ep 345 kr

13 Det onödiga provet •Patientens förväntningar och önskemål •Bristande läkartid •Ekonomisk vinning •Intern professionell förväntan och ”tryck” •Risker för anmälan och skadestånd

14 SFKK •www.svls.se/sektioner/sfkk/nyckel/sv_index.htm

15 Typ A, Analyser som kan minska i antal • B-,S-Folat / P-Homocystein • B-Leukocyter / B-CRP • B-Polymono / B-CRP • B-SR / antal analyser • B-SR / B-CRP • Gliadin antikroppar / Endomysium antikroppar • Kreatininclearance / Iohexolclearance • Pt-Glukosbelastning / antal analyser • S-ASAT / S-ALAT • S-Bilirubin / S-ALP • S-CEA / antal analyser • S-Fritt T3 / S-TSH • S-Fruktosamin / B-HbA1c • S-IgE / Allergianalyser • S-Klorider / antal analyser • S-Kolesterol / S-HDL-Kolesterol • S-Kreatinin / antal analyser • S-LD / antal analyser • S-Na / S-K • S-T3 / S-TSH • S-T4 / S-TSH • S-Urat / antal analyser • S-Urea / S-Kreatinin • U-Acetacetat / U-Glukos • U-Hb / antal analyser • U-Sediment / U-Hb • U-stix / antal analyser

16 Typ B, analyser som föreslås öka i antal • B-HbA1c / diabetespatienter och totalt antal • B-Hemoglobin / antal analyser • B/P -Glukos / antal analyser • Erc-Retikulocyter / B-Hb • Etanol / Alkoholister • F-Hb / antal analyser,diabetespatienter • Ferritin och järnmättnad i serum / totalt antal • Iohexol-clearance / Krom-EDTA- clearance • Löslig Transferrin Receptor i serum (S- TfR)/ Totalt antal analyser • P-Brain Natriuretic Peptide (BNP)/Totalt antal • P-Homocystein / S-Metylmalonsyra • P-Homocystein / totalt antal analyser • S-ALAT/totalt antal analyser • S-ALP/totalt antal analyser • S-Ca / antal analyser • S-CDT / antal analyser och alkoholister • S-Ferritin / S-Järnmättad • S-Ferritin / totalt antal analyser • S-GT / Alkoholister • S-Metylmalonat / S-Kobalaminer • S-Prostataspecifikt antigen, PSA / totalt antal • S-TG / antal analyser och S-Kolesterol • S-TPOAb/S-TSH • S-Troponiner/ S- ASAT,LD,CK,CKMB,Myoglobin • S-TSH / antal analyser och diabetespatienter • U-Albumin / antal analyser • U-Albumin / diabetes-patienter • U-Glukos / U-Stix

17 Rek SFKK Minska! •Na •T3 och T4 •SR •IgE •Urea och klorid •ASAT •Gliadin •Krea

18 ÖKA! •Diabetes: Glc HBA1C •Blod: Reticulocyter, Ferritin, Homocystein •Prostata: PSA •Thyroidea: TSH, TPO, (även Calcium) •Lever: ALAT, ALP, CDT •F-Hb •Hjärta: BNP

19 Vår gamla labremiss Med priser Försök med uppdelad i ”egna” och ”sänd”

20 Kostnad för en ordination •En vanlig patient •Blodstatus, leverstatus, elektrolyter, krea, thyroideastatus, urinodling. •Gissa labkostnaden! •50 + 120 + 10 + 10 + 20 + 160 + 100=470kr

21 Framtiden Går det att påverka? Rationellt och optimalt inte säkert billigare!

22

23 Fallbeskrivningar •Tänk över vilka prover Du skulle ordinera! •Planerat cirka 20 korta fall

24 Barn uvi? •3-årig flicka med sveda vid vattenkastning. Mamma tycker hon är varm och gnällig. •Urinsticka: pos nitrit •Odling? •CRP! Och temp! •Fredag eftermiddag, hur göra?

25 Bröstsmärta •53-årig man, tidigare frisk, inga mediciner, rökare, bröstsmärta senaste veckan som accentuerats för en timme sedan. •EKG, puls BT, Trop-T, •Uppföljning? Nästa fall

26 Hypertoni •Dsk kommer med en lapp: 48-årig kvinna med BT 190/105 puls 76. Frisk. •Riskfaktorscreening? Hb Glc, Lipider, Krea, Alat. Röker? •Hur plan uppföljning? När behandla?

27 Buksmärtor •60 årig man, misstänker att han haft gallsten i helgen, nu lätta besvär. •Prover? Hb, CRP, fullt leverstatus? Annat? Ultraljud.

28 Hosta •67-årig kvinna som haft produktiv hosta sedan 4 veckor. •Egna prover: CRP, Hb. •Rtg? När Rökare?

29 Trötthet •35-årig kvinna, uttalad trötthet sedan flera månader. Är det nåt kroppsligt fel, doktorn? •Hur mycket prover vid första besöket? •Hb, Glc, längd, vikt, status. •Nästa steg? TSH, Ca, osv

30 Öra •3-årig gosse, feber och hö-sidigt öronont sedan igår. Aldrig fått antibiotika. •Prover? Behandling? •Uppföljning •Vilken är indikation för NPH-odling?

31 Åldring •87-årig kvinna, kommer från eget hem. Kan inte stå på benen av oklar anledning. Akt med: Daonil, Trombyl, ImDur, Seloken zoc. Du vill lägga in på OBS-avd för observation. •Rutinprover? Vad är det? Hb SR (eller CRP) Glc, Vikt, EKG, övrigt avgörs av tidigare prover. • Krea, lever, elektrolyter, B12/folat (homocystein), TSH, Ca, urinprov

32 Allergi •5-årig flicka. Tidigare böjveckseksem. Nu haft övergående urticaria. Modern undrar om det går att faställa ”vad hon är allergisk emot?” •Allergiformulär? •Phadiatop, Rast? Prevalens och kostnader? •Remiss?

33 Värk •52-årig kvinna med långvarig värk. Status utan synoviter, hydrops eller felställningar. ”Kan det inte vara reumatism?” •Hb SR (CRP) •När ta RF, ANA? TSH •ENA, kostnad och innehåll

34 Diabetes •42-årig man, BMI 32, BT 160/100, B-Glc efter lunch 7,2. •Två fasteprover •Årskontroll läkarbesök •Halvårskontroll sköterska •Modifierat sjukhem

35 Blodfetter •46-årig man. Hereditet, undrar om prover. •Lipider, paket? •Vid behandling: lever ALAT, CK

36 Thyroidea •43-årig kvinna, en vikarie tog prover i förra veckan: TSH 5,0 T4 13. •Hur lägga upp kontroll? •Anti TPO !

37 Anemi •30-årig kvinna, Hb 110 •Analysera orsaken olika åldrar •Blodstatus, fler provtagningstillfällen? •Ferritin speglar järndepån, dock AFR •Ev homocystein vid tveksamma värden

38 Demens •79-årig man, hustrun tycker han börjar bli glömsk. Undrar om demensutredning. •Fullständig lab: Blst, SR Glc, krea, Na, K Ca, TSH, lipider (?), B12/folat mm •Likvor knappast primärvård, prosvar ska tolkas. •MMT och andra test, ev arbetsterapeut

39 Dålig viktuppgång •BVC, 2-årig gosse som tappat 3 kanaler (SD) på tre månader. •Anamnes. •Jag remitterar oftast till barn för endomysieantikroppar och ev övrig provtagning.


Ladda ner ppt "Det nödvändiga provet?. Klin Kem Lab i Jokkmokk Femfaldig ökning på ett decennium! 1991-2000 Går det att optimera?"

Liknande presentationer


Google-annonser