Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Joseph E. Murray The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Joseph E. Murray The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990."— Presentationens avskrift:

1

2 Joseph E. Murray The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990

3

4 Våra mål •Skydda och bevara njuren och hälsan •Kontrollera riskfaktorer •Upptäcka komplikationer och nya sjukdomar •Behandling

5 Vad kontrolleras hos en njurtransplanterad patient? 1.Transplantatfunktion 2.Kardiovaskulär sjukdom, hypertoni, perifer kärlsjukdom 3.Infektioner 4.Aktivitet i grundsjukdom (i njuren/ andra organ) 5.Biverkningar av läkemedel/ immunhämmande behandling 6.Metabola komplikationer (diabetes, obesitas) 7.Skeletturkalkning, led- och muskelbesvär 8.Hud 9.Läkemedelsbehandling 10.Allmän hälsokontroll (ögon, tandvård, gyn)

6 Bevara Njurfunktion •Bra immunhämmande behandling •Välinställt blodtryck •God cirkulation i blodkärlen till njuren och bra avflöde •Behandla infektioner •Upptäcka och undersöka orsaker till njurfunktionspåverkan

7 Skydda hjärta och kärl •Blodtrycksbehandling –Målblodtryck 130/80 eller lägre •Sunt leverne –ingen rökning –motion –normalkost •Blodfetter

8 Skelett Förlust av benmassa under första halvåret efter transplantationen, därefter ofta viss återhämtning •Tidigare skelettproblem vid dialys/njursvikt •Immunhämmande behandling •Övriga faktorer (ålder, kön, mm) Behandling •Läkemedel (Kalcium, D-vitamin, mm) •Sunt leverne

9 Övriga regelbundna kontroller •Andra sjukdomar •Tandvård •Hud •Gynekolog

10

11

12 Förutsättningar för graviditet efter njurtransplantation •> 1 år efter transplantationen •God njurfunktion •Bra blodtryck •Inga andra komplicerande sjukdomar •Vid graviditet måste medicineringen ses över •Kontroll specialistmödravård och njurmedicin/transplantation

13 Vad gör jag om jag blir dålig?

14 Sunt leverne

15

16

17


Ladda ner ppt "Joseph E. Murray The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1990."

Liknande presentationer


Google-annonser