Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Njurfunktion hos Metformin behandlade patienter - följer vi behandlingsriktlinjerna på Tensta Vårdcentral? Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Njurfunktion hos Metformin behandlade patienter - följer vi behandlingsriktlinjerna på Tensta Vårdcentral? Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin,"— Presentationens avskrift:

1 Njurfunktion hos Metformin behandlade patienter - följer vi behandlingsriktlinjerna på Tensta Vårdcentral? Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral

2 2014-06-22 2 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Varför? •Metformin utsöndras genom njurarna och njurfunktionsnedsättning är en kontraindikation för metformin. •En fruktad metabolisk komplikation är laktatacidos som kan uppträda på grund av att metformin ackumuleras i kroppen. 2 (1/2)

3 2014-06-22 3 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Varför? •Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin.-Läkemedelsverket. •Av fallen Läkemedelsverket fått rapport om ledde 41 till döden, av dessa bedömdes 34 bero på metformin. 3 (2/2)

4 2014-06-22 4 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Hur? Njurfunktion hos Metformin behandlade patienter - följer vi behandlingsriktlinjerna på Tensta Vårdcentral? • Årliga läkarebesök • Blodprovtagning med P/S kreatinin • Cystatin C, urin mikroalbumin, Blodtrycket osv. 4

5 2014-06-22 5 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes – ny rekommendation. Information från läkemedelsverket 2010 Vid P/ S kreatininvärden över 135µmol/L för män och 110µmol/L för kvinnor bör behandlingen med metformin avbrytas. 5

6 2014-06-22 6 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes – ny rekommendation. Information från läkemedelsverket 2010 Metformin ska avslutas vid lätt nedsatt njurfunktion eller beräknat GFR <60 mL/min. 6

7 2014-06-22 7 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Metod • Alla listade patienter med diagnos diabetes mellitus typ 2 som medicinerade med Metformin mellan 2009-10-01 och 2010-09-30 ingick i studien. • GFR beräknade med Cockcroft-Gaults formel på de patienter som hade ett aktuellt P/S kreatininvärde och vikt dokumenterats på journal. 7

8 2014-06-22 8 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Frågeställningar 1.Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker har missat den årliga kontrollen av njurfunktionen? 2.Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker har kreatininvärden som ligger över referensintervallet för respektive kön enligt nya rekommendationer? 3. Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker ligger under referensintervallet för GFR ( GFR <60 mL/min)? 4.I hur stor andel av diabetikerna med nedsatt njurfunktion har husläkaren bytt metforminet till insulin? 8

9 2014-06-22 9 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker har missat den årliga kontrollen av njurfunktionen? Figur 1 : Antalet patienter utan aktuellt P/S kreatininvärde. 9

10 2014-06-22 10 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker har kreatininvärden som ligger över referensintervallet för respektive kön enligt nya rekommendationer? Figur 2: P/S Kreatinin hos metforminbehandlade kvinnor, alla med diabetes mellitus typ 2 10

11 2014-06-22 11 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker har kreatininvärden som ligger över referensintervallet för respektive kön enligt nya rekommendationer? Figur 3: P/S Kreatinin hos metforminbehandlade män, alla med diabetes. 11

12 2014-06-22 12 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Hur stor andel av vårdcentralens metforminbehandlade diabetiker ligger under referensintervallet för GFR? Figur 4: Antalet patienter med lätt nedsatt njurfunktion. 12

13 2014-06-22 13 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Har husläkaren bytt metforminet till insulin vid GFR <60mL/min ? • Hos två utav de sju hade metforminbehandlingen nyligen avslutats. • Fem hade fortsatt metforminbehandling trots nedsatt njurfunktion på GFR mindre än 60mL/min. 13

14 2014-06-22 14 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Kvalitetsarbete • Fem patienter som hade lågt GFR fick kallelse att träffa sin husläkare. Metforminbehandligen avslutades på alla. • Alla som hade missat P/S kreatinin kontrollen planerades att kalla under vecka 43-50, 2010. 26 av dem fick kallelse. 14

15 2014-06-22 15 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Slutsatser • Sju patienter som hade P/S kreatinin lägre än rekommendation hade nedsatt njurfunktion på beräknat GFR mindre än 60ml/min. • Enbart 2 % av patienterna hade lågt GFR och fortsatt metformin behandling.( n=5) • GFR kunde inte beräknas på 53 ( 22%) patienter. 15

16 2014-06-22 16 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Förslag • GFR beräkning vid årlig diabeteskontroll. • Påminnelse om P/S kreatinin provtagning vid metformin förskrivning. • Vikt dokumentation vid P/S kreatinin provtagning för att kunna beräkna GFR. 16

17 2014-06-22 17 Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin, Tensta vårdcentral Tack • Vetenskaplig handledare: Malin Gadd, Specialist i Allmänmedicin, Med Dr. • Klinisk handledare/verksamhetschef: Leena Laitinen, Specialist i Allmänmedicin, Tensta vårdcentral. • Klinisk Handledare : Mehri Zendehdel, Specialist i Allmänmedicin. • Diabetesansvarige: Stefan Ivanov, Specialist i Allmänmedicin. • Diabetessköterska : Anna-Lena Wedfelt 17

18 Tack


Ladda ner ppt "Njurfunktion hos Metformin behandlade patienter - följer vi behandlingsriktlinjerna på Tensta Vårdcentral? Ruwini Navarathna, ST Läkare i allmänmedicin,"

Liknande presentationer


Google-annonser