Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

METFORMIN OCH NJURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "METFORMIN OCH NJURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 METFORMIN OCH NJURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014

2 METFORMIN OCH RISKEN FÖR LAKTATACIDOS  Kontraindikation: Njursvikt eller renal dysfunktion (till exempel serumkreatininnivåer >135 mikromol/l hos män och >110 mikromol/l hos kvinnor eller kreatininclearance <60 ml/min) (FASS)  Metformin ska dock undvikas vid nedsatt njurfunktion (eGFR<60 ml/min), vid katabolism och tillstånd med bristande vätskeintag eller ökad vätskeförlust. (Socialstyrelsen, indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre) Läkemedelskommittén

3 METFORMIN OCH RISKEN FÖR LAKTATACIDOS  Läkemedelsverket 2009: Läkemedelsverket 2009  Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin  Läkemedelsverket har under åren fått in ett 80-tal spontana biverkningsrapporter om laktatacidos där den troliga orsaken varit metformin,  Ökningen av antalet rapporter rörande laktatacidos där orsaken misstänkts vara metformin speglar sannolikt främst den ökade användningen av läkemedlet under tidsperioden, men en reell ökning av antalet fall kan inte uteslutas. Läkemedelskommittén

4 METFORMIN OCH RISKEN FÖR LAKTATACIDOS  Cochrane 2010:  ” no cases of fatal or nonfatal lactic acidosis in 70,490 patientyears of metformin use “  Authors' conclusions  “..no evidence …that metformin is associated with an increased risk of lactic acidosis compared to other anti-hyperglycemic treatments.” Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Salpeter SR,Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. CochraneDatabase of SystematicReviews 2010, Issue 4.

5 NDR  Metformin gav lägre risk för acidos vid GFR 45-60  Och ingen ökad risk vid GFR 30-45 Läkemedelskommittén Ekström N et al. Effectiveness and safety of metformin in 51 675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register. BMJ Open 2012;2:e001076. doi:10.1136/ bmjopen-2012-001076

6 NDR  “…evident support to the less strict approach to metformin treatment in patients with renal impairment” Läkemedelskommittén Ekström N et al. Effectiveness and safety of metformin in 51 675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register. BMJ Open 2012;2:e001076. doi:10.1136/ bmjopen-2012-001076

7 METFORMIN OCH RISKEN FÖR LAKTATACIDOS  Information i databasen RenBase/NjuRen:  GFR 80-50 ml/min (mild renal failure) Reduce dose 25-50%  GFR 50-30 ml/min (moderate renal failure) Reduce dose 50- 75%  GFR 30-10 ml/min (severe renal failure) The use should be avoided http://korta.nu/2uepr

8 METFORMIN OCH RISKEN FÖR LAKTATACIDOS  Förslag till handläggning:  Med noggrant övervägande av andra relativa kontraindikationer (hög ålder, hjärtsvikt, leversvikt, alkoholism) bör även patienter med måttligt och konstant nedsatt njurfunktion (eGFR > 30 ml/min) kunna få metformin, och då i reducerad dos:  eGFR 50-80 ml/min: reducera med 25-50 %  eGFR 30-50 ml/min: reducera med 50-75 %  Ska sättas ut vid risk för intorkning (diarré, kräkningar, feber mm) Läkemedelskommittén


Ladda ner ppt "METFORMIN OCH NJURFUNKTION PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser