Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metformin och njurfunktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metformin och njurfunktion"— Presentationens avskrift:

1 Metformin och njurfunktion
Per Magnusson ordf i läkemedelskommittén Mars 2014

2 Metformin och risken för laktatacidos
Kontraindikation: Njursvikt eller renal dysfunktion (till exempel serumkreatininnivåer >135 mikromol/l hos män och >110 mikromol/l hos kvinnor eller kreatininclearance <60 ml/min) (FASS) Metformin ska dock undvikas vid nedsatt njurfunktion (eGFR<60 ml/min), vid katabolism och tillstånd med bristande vätskeintag eller ökad vätskeförlust. (Socialstyrelsen, indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre) Läkemedelskommittén

3 Metformin och risken för laktatacidos
Läkemedelsverket 2009: Ökat antal fall av laktatacidos under behandling med metformin Läkemedelsverket har under åren fått in ett 80-tal spontana biverkningsrapporter om laktatacidos där den troliga orsaken varit metformin, Ökningen av antalet rapporter rörande laktatacidos där orsaken misstänkts vara metformin speglar sannolikt främst den ökade användningen av läkemedlet under tidsperioden, men en reell ökning av antalet fall kan inte uteslutas. Läkemedelskommittén

4 Metformin och risken för laktatacidos
Cochrane 2010: ” no cases of fatal or nonfatal lactic acidosis in 70,490 patientyears of metformin use “ Authors' conclusions “..no evidence …that metformin is associated with an increased risk of lactic acidosis compared to other anti-hyperglycemic treatments.” Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Salpeter SR,Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. CochraneDatabase of SystematicReviews 2010, Issue 4.

5 NDR Metformin gav lägre risk för acidos vid GFR 45-60
Och ingen ökad risk vid GFR 30-45 Ekström N et al. Effectiveness and safety of metformin in patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register. BMJ Open 2012;2:e doi: / bmjopen Läkemedelskommittén

6 NDR “…evident support to the less strict approach to
metformin treatment in patients with renal impairment” Ekström N et al. Effectiveness and safety of metformin in patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register. BMJ Open 2012;2:e doi: / bmjopen Läkemedelskommittén

7 Metformin och risken för laktatacidos
Information i databasen RenBase/NjuRen: GFR ml/min (mild renal failure) Reduce dose 25-50% GFR ml/min (moderate renal failure) Reduce dose 50-75% GFR ml/min (severe renal failure) The use should be avoided

8 Metformin och risken för laktatacidos
Förslag till handläggning: Med noggrant övervägande av andra relativa kontraindikationer (hög ålder, hjärtsvikt, leversvikt, alkoholism) bör även patienter med måttligt och konstant nedsatt njurfunktion (eGFR > 30 ml/min) kunna få metformin, och då i reducerad dos: eGFR ml/min: reducera med % eGFR ml/min: reducera med % Ska sättas ut vid risk för intorkning (diarré, kräkningar, feber mm) Läkemedelskommittén


Ladda ner ppt "Metformin och njurfunktion"

Liknande presentationer


Google-annonser