Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

2 Nyheter NjuRen aktiv för patienter med relativt eGFR>80
NjuRen knappen är ”aktiv” även för patienter med relativt eGFR >80 ml/min/1.73 m2 det vill säga normal njurfunktion (blå knapp). Det går således efter klick på knappen att se samma vy med läkemedelslistan och rekommendationerna som tidigare enbart visats vid eGFR < 80 ml/min/1.73 m2 I och med att NjuRen är aktiv även för patienter med ett relativt eGFR >80ml/min/1.73 m2 (normal njurfunktion) så kan läkaren : Se vilka av patientens ordinerade läkemedel som har njurpåverkan. Nå kalkylatorn i NjuRen och räkna ut patientens absoluta eGFR. (ex om patienten antas avvika från normal kroppskonstitution) Vi har också lagt in förtydligande text: Beräkningsmetoden för eGFR är osäker för patienter med BMI <20 och lågt P/S-kreatinin (risk för överskattning av eGFR). Vid stor muskelmassa eller BMI >40 finns risk för underskattning av eGFR. I dessa fall kan eGFR beräknat från Cystatin C ge en bättre skattning. E-hälsa och strategisk IT

3 E-hälsa och strategisk IT
Nyheter i NjuRen Denna bild visar hur det ser ut för patient med relativt eGFR på > 80 ml/min/1.73m2 Förtydligande text ang att beräkningsmetoden för eGFR är osäker, för patienter med BMI <20 och lågt P/S-kreatinin (risk för överskattning av eGFR). Vid stor muskelmassa eller BMI >40 finns risk för underskattning av eGFR Kalkylator för beräkning av absolut eGFR Ny nivå eGFR >80 ml/min ( normal njurfunktion) OBS! Korta dosrekommendationer visas inte då det inte är aktuellt för patient med normal njurfunktion. Läkemedel som är Njurtoxiska markeras, med symbol. E-hälsa och strategisk IT

4 E-hälsa och strategisk IT
Nyheter Additional information byter namn till ”Fullständig rekommendation” De tidigare engelska texterna har översatts till svenska. Ny benämning på rubriken Den fullständiga rekommendationen är nu på svenska E-hälsa och strategisk IT

5 E-hälsa och strategisk IT
Kolumnen ”Njurtoxicitet” byter benämning till ”Njurpåverkan” Njurpåverkan är en bättre term att beskriva all typ av njurpåverkan från lindrig reversibel till kraftig irreversibel som flaggningen står för. I fullständiga rekommendationstexten finns som tidigare beskrivningen av vad ”njurpåverkan” betyder för den aktuella substansen. E-hälsa och strategisk IT

6 E-hälsa och strategisk IT
Tänk på att: NjuRen anger ett relativt eGFR, normerad för en ”normal” kroppsyta. Använd kalkylatorn absolut eGFR för att räkna om värdet utifrån patientens faktiska kroppskonstitution. Eftersom beräkning av eGFR baseras på P/S-Kreatinin och förutsätter stabil njurfunktion, skall beräkningen inte användas vid: - snabba akuta förändringar i P/S-Kreatinin - dialyspatienter - graviditet Beräkningsmetoden för eGFR är osäker vid följande fall och P-Cystatin C-beräknat eGFR kan ge en bättre skattning vid: - BMI <20 och lågt P/S-Kreatinin (kraftigt avmagrade och/eller kakektiska), risk för överskattning av eGFR. - BMI >40 och högt P/S-Kreatinin (stor muskelmassa), risk för underskattning av eGFR. Mer information om beräkningsmetoden och ytterligare överväganden vid läkemedelsdosering finns i NjuRen E-hälsa och strategisk IT

7 Repetition Kroppsytans betydelse
För de flesta patienter ligger det relativa eGFR nära det absoluta eGFR (ml/min) som är intressant vid dosering av läkemedel med renal elimination. Riktvärden där dosanpassning till kroppsstorlek kan behövas är hos patienter med Body surface area (BSA) <1,5 m2 (barn och små vuxna) och patienter med BSA >2,0 m2 (stora vuxna). Kortvuxna med låg vikt får i tjänsten ett relativt eGFR som högre än det absoluta värde patienten har. Storvuxna med hög vikt får i tjänsten ett relativt eGFR som är lägre än det absoluta värde patienten har. Använd i dessa fall kalkylatorn i tjänsten för att räkna om det relativa eGFR till ett absolut eGFR. E-hälsa och strategisk IT

8 Mer information och kontaktuppgifter
Vår hemsida hittar du på Vårdgivarguiden: På vår hemsida hittar du information om Janusfönster och våra tjänster, nyheter, eventuella servicefönster och annan viktig information. Kontakta om du vill lämna synpunkter eller har frågor kring NjuRen eller Janusfönster. E-kurs för NjuRen finns publicerad på Lärtorget: Birgitta Jacquet Verksamhetsnära samordnare/förvaltningsledare för Janusfönster och NjuRen E-hälsa och strategisk IT


Ladda ner ppt "Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT"

Liknande presentationer


Google-annonser