Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting

2 Nyheter NjuRen aktiv för patienter med relativt eGFR>80  NjuRen knappen är ”aktiv” även för patienter med relativt eGFR >80 ml/min/1.73 m 2 det vill säga normal njurfunktion (blå knapp).  Det går således efter klick på knappen att se samma vy med läkemedelslistan och rekommendationerna som tidigare enbart visats vid eGFR < 80 ml/min/1.73 m 2  I och med att NjuRen är aktiv även för patienter med ett relativt eGFR >80ml/min/1.73 m 2 (normal njurfunktion) så kan läkaren :  Se vilka av patientens ordinerade läkemedel som har njurpåverkan.  Nå kalkylatorn i NjuRen och räkna ut patientens absoluta eGFR. (ex om patienten antas avvika från normal kroppskonstitution)  Vi har också lagt in förtydligande text: Beräkningsmetoden för eGFR är osäker för patienter med BMI 40 finns risk för underskattning av eGFR. I dessa fall kan eGFR beräknat från Cystatin C ge en bättre skattning. E-hälsa och strategisk IT

3 OBS! Korta dosrekommendationer visas inte då det inte är aktuellt för patient med normal njurfunktion. Läkemedel som är Njurtoxiska markeras, med symbol. Ny nivå eGFR >80 ml/min ( normal njurfunktion ) Nyheter i NjuRen Denna bild visar hur det ser ut för patient med relativt eGFR på > 80 ml/min/1.73m 2 E-hälsa och strategisk IT Förtydligande text ang att beräkningsmetoden för eGFR är osäker, för patienter med BMI 40 finns risk för underskattning av eGFR Kalkylator för beräkning av absolut eGFR

4 E-hälsa och strategisk IT Ny benämning på rubriken Den fullständiga rekommendationen är nu på svenska Nyheter  Additional information byter namn till ”Fullständig rekommendation”  De tidigare engelska texterna har översatts till svenska.

5 Kolumnen ”Njurtoxicitet” byter benämning till ”Njurpåverkan” o Njurpåverkan är en bättre term att beskriva all typ av njurpåverkan från lindrig reversibel till kraftig irreversibel som flaggningen står för. E-hälsa och strategisk IT I fullständiga rekommendationstexten finns som tidigare beskrivningen av vad ”njurpåverkan” betyder för den aktuella substansen.

6 Tänk på att: NjuRen anger ett relativt eGFR, normerad för en ”normal” kroppsyta. • Använd kalkylatorn absolut eGFR för att räkna om värdet utifrån patientens faktiska kroppskonstitution. Eftersom beräkning av eGFR baseras på P/S-Kreatinin och förutsätter stabil njurfunktion, skall beräkningen inte användas vid:  - snabba akuta förändringar i P/S-Kreatinin  - dialyspatienter  - graviditet Beräkningsmetoden för eGFR är osäker vid följande fall och P-Cystatin C- beräknat eGFR kan ge en bättre skattning vid:  - BMI <20 och lågt P/S-Kreatinin (kraftigt avmagrade och/eller kakektiska), risk för överskattning av eGFR.  - BMI >40 och högt P/S-Kreatinin (stor muskelmassa), risk för underskattning av eGFR. Mer information om beräkningsmetoden och ytterligare överväganden vid läkemedelsdosering finns i NjuRen E-hälsa och strategisk IT

7 Repetition Kroppsytans betydelse • För de flesta patienter ligger det relativa eGFR nära det absoluta eGFR (ml/min) som är intressant vid dosering av läkemedel med renal elimination. • Riktvärden där dosanpassning till kroppsstorlek kan behövas är hos patienter med Body surface area (BSA) 2,0 m 2 (stora vuxna). • Kortvuxna med låg vikt får i tjänsten ett relativt eGFR som högre än det absoluta värde patienten har. • Storvuxna med hög vikt får i tjänsten ett relativt eGFR som är lägre än det absoluta värde patienten har. • Använd i dessa fall kalkylatorn i tjänsten för att räkna om det relativa eGFR till ett absolut eGFR. E-hälsa och strategisk IT

8 Mer information och kontaktuppgifter • Vår hemsida hittar du på Vårdgivarguiden: http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/ http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/ – På vår hemsida hittar du information om Janusfönster och våra tjänster, nyheter, eventuella servicefönster och annan viktig information. • Kontakta e-tjanster@sll.se om du vill lämna synpunkter eller har frågor kring NjuRen eller Janusfönster.e-tjanster@sll.se • E-kurs för NjuRen finns publicerad på Lärtorget: http://lartorget.sll.se/http://lartorget.sll.se/ Birgitta Jacquet Verksamhetsnära samordnare/förvaltningsledare för Janusfönster och NjuRen E-hälsa och strategisk IT


Ladda ner ppt "Nyheter i NjuRen Februari o Mars 2014 E-hälsa och strategisk IT Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stockholms läns landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser