Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter Journal och Översikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter Journal och Översikt"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter Journal och Översikt
Siemens Medical Solutions

2 Journal Möjligt att sortera anteckningar i stigande eller fallande ordning Ny filterfunktion ger möjlighet att presentera/ skriva ut patientens samtliga anteckningar Knappen Filter ersätter knappen Blanka. För att blanka kan kortkommando Alt F Alt O användas eller klicka på knappen Vårdtillfällen

3 Journalfilter I Journalfiltret markeras de anteckningar användaren önskar skriva ut eller läsa. Information hämtas oavsett vårdtillfälle och personalkategori Förvalt värde är att anteckningarna visas efter händelsedatum med de senaste anteckningarna överst Kolumnerna är sorteringsbara via dubbelklick på kolumnrubrikerna ex Pers.kat, Aktivitet, Vårdtillfälle m fl

4 Utskrifter Vid utskrifter är fältet Utskriften begärd av ifyllt med inloggad användares namn

5 Journal Möjlighet finns nu att skriva i perskat Alla- läget. Man har då tillgång till sin egen personalkategoris listrutor och aktiviteter

6 Ny kategoriterm Ny kategoriterm som kan användas när man önskar ha tomma sökord kvar efter signering ex Närstående. Termerna kan tas bort ett och ett på sedvanligt sätt, via skrivfönstrets Ta bort-knapp

7 Ta bort rubrik i signerad anteckning
Det är möjligt att ta bort rubrik en i signerad anteckning. Dubbelklicka på rubriken så att skrivfönstret visas. Klicka på Ta bort och bekräfta varningen som visas.

8 Skriva journal Två räkneverk räknar upp till max antal använda rader och max antal använda tecken i fritext- fältet. Då max gränsen uppnåtts rödmarkeras respektive räkneverk

9 Forcera anteckning vid signering
Då en användare befinner sig i signeringsläge på en anteckning, blir anteckningen låst för redigering för andra. Forcering kan dock göras, vilket får till följd att användaren får meddelande om detta och kan inte signera

10 Förvald ansvarig vårdgivare
Sekreterare har möjlighet att ange en förvald vårdgivare under menyn Avdelning, Byt förvald personalkategori

11 Översikt h Personalkategori samt namn på ansvarig
Översikt h Personalkategori samt namn på ansvarig vårdgivare presenteras tillsammans med datumet per sökord h Kortkommando kan användas för att öppna upp Journal via Översikten. Använd pil upp/pil ned för att markera aktuellt sökord, använd Ctrl+Enter för att välja och öppna journalen h Receptaktiviteter kan läggas upp i översikten Det viktiga här

12 KVÅ-koder Sökord KVÅ-kod med koppling till Klassifikation av vårdåtgärder. KVÅ-koder har samma struktur och söks på samma sätt som ICD10 och operationskoder.

13 Sök åtgärdskoder Sökning av KVÅ-koder görs på samma sätt som sökning av ICD10 och operationskoder.


Ladda ner ppt "Nyheter Journal och Översikt"

Liknande presentationer


Google-annonser