Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter Läkemedel Solutions. Läkemedel  Ny symbol, pil inom parentes innebär att ordinationen ska fortsätta utan att utdelningstillfällen skapas i utdelningslistan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter Läkemedel Solutions. Läkemedel  Ny symbol, pil inom parentes innebär att ordinationen ska fortsätta utan att utdelningstillfällen skapas i utdelningslistan."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter Läkemedel Solutions

2 Läkemedel  Ny symbol, pil inom parentes innebär att ordinationen ska fortsätta utan att utdelningstillfällen skapas i utdelningslistan  Vid långa läkemedelsnamn kan man genom dubbelklick i det grå fältet Ordinerade läkemedel utöka kolumnens bredd

3 Markering av Waran i ordinationsöversikten  Waran visas extra tydligt genom att alltid sorteras överst i listan och ett rött utropstecken visas före läkemedelsnamnet i listan.  Alla läkemedel i Dikumarolgruppen (ATC- kod B01AA) behandlas på detta sätt.  Detta gäller endast i Ordinationsöversikten och inte i Utdelningslistan eller Aktuella ordinationer.

4 Läkemedel  Nya utsättningsorsaker, Byte till synonymt preparat och Dubblett

5 Favoriter  Via funktionen Favoriter kan ansvarig vårdgivare nå de favoritläkemedel som lagts till via funktionen Aktuella ordinationer  Knappen Tidigare recept har tagits bort. Recept hanteras via knappen Recept eller via funktionen Aktuella ordinationer

6 Nyinsatt läkemedel  Vid markering av valet Nyinsatt i samband med ordination markeras läkemedlet med blå färg i ordinationsöversikten. Den blå färgen ändras till svart genom att kryss-rutan avmarkeras eller i samband med att läkemedlet hämtas ner till ett nytt vårdtillfälle

7 Utskrivning - ej utsatta läkemedel  Vid utskrivning klipper ej vårdtillfället ordinationen den visas så långt den är pilad vilket innebär att också ev dosändringar framåt i tiden visas

8 Hämta ordination  Funktionen Kopiera från vårdtillfälle har bytts ut mot Hämta ordinationer från listan Aktuella ordinationer. Detta innebär att det som visas i listan Aktuella ordinationer kan hämtas till ordinationsöversikten via knappen Hämta ord  I dialogen Hämta ordinationer finns en ny kolumn, Anvisning. Om anvisningen överstiger 15 tecken kan kolumnbredden utökas genom dubbelklick på kolumnen i rubrikraden  Passerade utdelningstillfällen kan skapas även i denna funktion

9 In- och Utsättningsdatum i Hämta ordinationer  In- och ev Utsättningsdatum visas i ”Hämta ordinationer från aktuella listan” för att förtydliga vilka ordinationer som gäller tills vidare och vilka som endast gäller under en begränsad period.

10 Utdelningslista  Via knappen Läkemedel nås ordinations-översikten (knappen Ordinfo har tagits bort)

11 Aktuella ordinationer  En ny funktion för att ordinera läkemedel till listan Aktuella Ordinationer inom en databas i öppenvård samt slutenvård. Den kan nås via läkemedelmodulen eller via egen flik på journalmappen  Funktionen Aktuella ordinationer innehåller två funktioner Ordination och Recept  Knappen Pågående har tagits bort

12 Fliken Ordination  En aktuell lista av ordinationer visas med den senaste ordinationen överst  Alla pågående ordinationer (d v s ej utsatta) visas i listan. För att listan skall hållas uppdaterad krävs därmed att ej aktuella ordinationer (en eller flera kan markeras samtidigt) sätts ut antingen viaordinationsöversikten eller direkt i listan Aktuella ordinationer  Olika symboler visar olika status, ex - vit gubbe (ordination utförd/redigerad i listan, öppenvård) - vit säng (vid utskrivning av patient ändras symbolen från röd till vit) - röd säng (ordination utförd i pågående slutenvård - OBS! ej redigerbar i listan)

13 Ordination  Ett filter gör det möjligt att sortera bort ex Utsatta läkemedel  Markeras en ordination i den övre listan visas ordinationsdetaljerna i den nedre delen  Från denna funktion kan recept skapas  Ordinationsöversikten kan nås via knappen Läkemedel  För att ordinera ett nytt läkemedel välj Ny ordination

14 Ordination  Via knappen Ny ordination kan ordinationer läggas till listan Aktuella ordinationer  I dialogen för val av läkemedel kan Favoriter läggas till en personlig favoritlista. Denna nås även via ordinationsöversikten

15 Ordination  I ordinationsdetaljerna anges bl a Dos, Dosenhet samt Administrationssätt  Ett räkneverk räknar upp till max antal använda tecken i anvisningsfältet. Då max gränsen uppnåtts rödmarkeras räkneverket  När ordinationen sparats kan ett recept skapas  Via knappen Skriv ut kan en aktuell Medicinlista skrivas ut till patienten

16 Insättningsdatum i medicinlistan  Insättningsdatum visas om medicinlistan skrivs ut från Aktuella ordinationer, däremot inte om medicinlistan skrivs ut från Ordinationsöversikte n (från version 212 sp 4).  Utsättningsdatum visas om medicinlistan skrivs ut från Aktuella ordinationer (från version 212).

17 Ordination  Listan Aktuella ordinationer är oberoende av vårdtillfälle därför hämtas de senast registrerade värdena för Längd och Vikt samt datum oavsett vilket vårdtillfälle de är registrerade på  I kroppsyteberäkningen visas nu två decimaler

18 Fliken Recept – ny funktion från Melior 211B  Visar patientens samtliga recept i en receptlista  Symboler visar om receptet sparats, skrivits ut eller skickats elektroniskt  En lista med recept som förskrivits på en patient på andra kliniker kan presenteras i en domänlista, Domänrecept. Observera att det inte finns någon sekretess på recepten under Domänrecept utan detta kan läsas av alla inom ett domän oavsett om andra inställningar för sekretess gjorts i Melior systemadministration

19 Recept  Receptlistan kan ändra sorteringsordning via kolumnrubrikerna  Ett räkneverk räknar upp till max antal använda tecken i doseringsanvisningsfältet. Då max gränsen uppnåtts rödmarkeras räkneverket  Personliga ordinationsmallar kan skapas via Skapa mall

20 Ordinationsmallar  Om ett läkemedel makulerats visas [MAK] framför det makulerade läkemedlet när mallen markerats. Man kan därmed se övriga läkemedel som ingår i ordinations- mallen och ta bort det makulerade läkemedlet manuellt

21 Läkemedelsöverkänsli ghet  Det är nu obligatoriskt att lägga till en kommentar när en registrerad läkemedelsöverkänslig het makuleras

22 Koppla till vårdtillfälle  Det är nu möjligt att koppla Varningsregistrering och Recept aktiviteter till annat vårdtillfälle via högerklick på aktiviteten

23 Historiköversikt  Visar information om Ordinationer, Doseringar, Recept och Utdelningar  Historiköversikten harkompletterats med information om vårdtillfällets datum samt avdelning i den övre blå listen

24 Länkning av läkemedel från Aktuella ordinationer till journaldelen på termen Läkemedelslista  Länkning kan ske till aktivitet/mall i journaldelen, termen är redigerbar – viktigt att de automatiskt länkade läkemedlen ses över av ansvarig förskrivare.  Om patienten är utskriven skapas en lista med de aktuella läkemedlen i Aktuella ordinationer.  På ett oavslutat slutenvårdstillfälle eller ett öppenvårdstillfälle skapas automattexten ”Se läkemedelslista”.

25 Länkning av läkemedel från Aktuella ordinationer till journaldelen på termen Läkemedelslista Observera att de läkemedel som automatiskt förs över från Aktuella ordinationer är de som är aktuella vid tillfället då aktiviteten skrivs eller sökordet plockas fram, d v s dokumentationsdatum gäller. Ett exempel är ifall termen Läkemedelslista finns med i aktiviteten Epikris och ”epikrishuvudet” automatiskt skapades då patienten skrevs ut. Det är alltså inte inte aktivitetens händelsedatum, d v s datum och tid då ”epikrishuvudet” skapades, som styr utan dokumentationsdatumet.


Ladda ner ppt "Nyheter Läkemedel Solutions. Läkemedel  Ny symbol, pil inom parentes innebär att ordinationen ska fortsätta utan att utdelningstillfällen skapas i utdelningslistan."

Liknande presentationer


Google-annonser