Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Cosmic för Primärvården. Några skillnader mellan att använda Profdoc och Cosmic • I Cosmic används höger musknapp • Cosmic frågar inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Cosmic för Primärvården. Några skillnader mellan att använda Profdoc och Cosmic • I Cosmic används höger musknapp • Cosmic frågar inte."— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Cosmic för Primärvården

2 Några skillnader mellan att använda Profdoc och Cosmic • I Cosmic används höger musknapp • Cosmic frågar inte om man vill sätta en ny vårdkontakt • Kortkommandona är inte desamma • Meddelandesystem finns inte på samma sätt som i Profdoc • Flera fönster kan vara öppna samtidigt i Cosmic • Terminologin skiljer sig åt i de båda systemen

3 Cosmics olika moduler: JournaldokumentationLäkemedel Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal VårdadministrationResursplanering

4 Innehåller tillsammans: •Patientkort •Väntelista (Planerade vårdåtgärder) •Tidboksadministration •Tidbokning •Besöksregistrering •Kassa … Sjukhusen har ännu kvar InfoMedix för dessa funktioner Vårdadministration Resursplanering

5 Patientkortet Symboler för: - Varning, - Observandum - Smitta Synliga i hela programmet. Flik innehållande bl a husläkarinfo kan öppnas i hela programmet.

6 Färgade fält för olika bokade vårdtjänster: RÖD =Akuttid GUL =Telefontid BLÅ =Plan.besök Tidboken

7 Kassa och ankomstregistrering

8 VårdadministrationResursplanering Journaldokumentation Läkemedel Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal Cosmics olika moduler:

9 Läsa journalanteckningar Läsa delar ur Profdocjournalen Selektion av de anteckningar man vill läsa

10 Ny journalanteckning Val av lämplig journalmall och val av rätt vårdkontakt (alt. skapa en ny). Vid digital diktering sparas en ljudfil. Man kan då lyssna på denna innan anteck- ningen skrivits ut.

11 Diagnossättning Sök på Kod (automatiskt efter 2 tkn) eller på Beskrivning (automatiskt efter 4 tkn).

12 VårdadministrationResursplaneringJournaldokumentation Läkemedel Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal Cosmics olika moduler:

13 Läkemedelsmodulen Innehåller: • Receptförskrivning • Läkemedelslista • Ordinationslista (för slutenvården) • Hjälpmedelsförskrivning

14 Receptförskrivning

15 VårdadministrationResursplaneringJournaldokumentationLäkemedel Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal Cosmics olika moduler:

16 Inkommande remiss = Vårdbegäran •Kan komma via Cosmic eller på papper •Hanteras stegvis i ett bestämt flöde Utgående remiss = Beställning •Provbunden diagnostik (Mikrobiologi och Klinisk kemi/farmakologi) •Röntgen •Konsultation/intern - skickas via Cosmic •Konsultation/extern - skrivs ut och skickas Remiss och Svar (RoS)

17 RoS: Beställning av provbunden diagnostik /KKF Lista på utvalda analyser, som sökts fram i vänster kolumn. Remiss- information

18 RoS: Beställning av röntgen Ange Frågeställning och Anamnes. Remiss- information Val av undersökning

19 RoS: Översikt beställningar Status 1-8 för olika typer av beställningar. Grön = Radiologi Röd = Provbunden (MB/KKF) Blå = Lokal analys Gul = Konsultation

20 RoS: Inkorg Inkorgens vänstra ruta innehåller alla inkomna remissvar. Kan sorteras via kolumnrubrikerna, t ex kolumn P= patologiska svar Då man markerar en beställning, visas svaren i den högra rutan och kan där vidimeras.

21 RoS: Svar på beställda analyser

22 VårdadministrationResursplaneringJournaldokumentationLäkemedel Remiss och Svar KoVIS – inscannad journal Cosmics olika moduler:

23 KoVIS – inscannad journal KoVIS innehåller: –Gammal arkiverad pappersjournal –Nytillkommen pappersjournal t ex remissvar –Gamla journaler scannas successivt in men det kommer att ta flera år innan allt är inne..

24 KoVIS I Översikt listas alla enheter som har skannad info om patienten. Markera önskade områden och för över med pilknapp. I Träfflistan kan man bl a selektera specifik infoklass. Ctrl+V visar de önskade dokumenten/bilderna

25 Sammanfattning Ej helt färdigutvecklat avseende –funktioner och skärmbilder –prestanda Nyttoeffekterna med Cosmic uppnås då – elektronisk remiss används av alla enheter – alla enheter använder läkemedelslistan fullt ut – systemet optimerats för landstingets olika verksamheter

26


Ladda ner ppt "Introduktion till Cosmic för Primärvården. Några skillnader mellan att använda Profdoc och Cosmic • I Cosmic används höger musknapp • Cosmic frågar inte."

Liknande presentationer


Google-annonser