Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till visning av Cosmic R8.0 Nyheter i Cosmic R8.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till visning av Cosmic R8.0 Nyheter i Cosmic R8.0."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till visning av Cosmic R8.0 Nyheter i Cosmic R8.0

2 Framtiden Mars 2015 R8.0 Mars 2016 R8.1 Mars 2017 R8.2 Läkemedel Remiss Dokumentation Nyheter i Cosmic R8.0

3 Uppgradering till R8.0  Planeras att genomföras under en helg i slutet av mars 2015  Cosmic är avstängt hela helgen med läskopia tillgänglig  Avbrottsrutiner används under avstängningsperioden  Efterregistrering sker då systemet är tillgängligt igen Nyheter i Cosmic R8.0

4 Varför uppgradering?  Helt ny remissmodul med funktioner som har efterfrågats av verksamheten  Förbättrad användarvänlighet Nyheter i Cosmic R8.0

5 Utbildningsalternativ Lektioner (”knapputbildning”) 3 timmar E-lärande Presentation 1 timme Nyheter i Cosmic R8.0

6 E-lärande material Utbildning i Pingpong Cosmic Övning Presentationsfilm, Manualer och Instruktionsfilmer som finns på Navet- Cosmic Nyheter i Cosmic R8.0

7 Nya menyval för Remiss Nyheter i Cosmic R8.0

8 Remisstyper Nyheter i Cosmic R8.0

9 Flikar för remiss, journal, läkemedel och labsvar Nyheter i Cosmic R8.0

10 Dela fönster Nyheter i Cosmic R8.0

11 Skicka remiss utan svarskrav Nyheter i Cosmic R8.0

12 Remissmall Nyheter i Cosmic R8.0

13 Länka in journalanteckning Nyheter i Cosmic R8.0

14 Skicka remiss och svar osignerat Nyheter i Cosmic R8.0

15 Inkommande remiss Blå Utgående remiss Gul Filter Nyheter i Cosmic R8.0

16 Hantera remisser Nyheter i Cosmic R8.0

17 Ny vy för att hantera remisser Nyheter i Cosmic R8.0

18 Försöka förstora detta!!! Komplettera remiss tills den är accepterad Nyheter i Cosmic R8.0

19 Begäran om komplettering Nyheter i Cosmic R8.0

20 Lägga till kommentar och uppföljning Nyheter i Cosmic R8.0

21 Förbättrat Svarsstatus Nyheter i Cosmic R8.0

22 Koppla ihop remisser som skall hanteras tillsammans Nyheter i Cosmic R8.0

23 Remissloggen gör att man kan följa varje förändring i remissflödet Nyheter i Cosmic R8.0

24 Återanvända avvisad remiss Nyheter i Cosmic R8.0

25 Ny översikt Nyheter i Cosmic R8.0

26 Förenklat flöde av konsultationsremiss Nyheter i Cosmic R8.0

27 Remiss och vårdåtagande avslutas Nyheter i Cosmic R8.0

28 Andra nyheter i R8.0 Nyheter i Cosmic R8.0

29 Uppdateringar i datumfunktionaliteten Färre klick, OK-knappen har tagits bort Nyheter i Cosmic R8.0

30 Mindre scroll i rullgardinsmenyer Nyheter i Cosmic R8.0

31 Osignerat och ovidimerat Nyheter i Cosmic R8.0

32 Hämta patient – Min egen lista Nytt kommentarsfält Tre nya ikoner i statuslisten Ingår inte i Min egen lista Ingår i Min egen lista Ingår i Min egen lista samt kommentar finns Nyheter i Cosmic R8.0

33 Fraseditor och Stavningskontroll  Enklare att administrera fraser  Stavningskontroll med global ordlista Nyheter i Cosmic R8.0

34 Term och språkförändringar Tidigare termNy termKommentar VårdgivareVårdpersonalSocialstyrelsen rekommenderar Hälso- och sjukvårdspersonal men den kortare termen ”vårdpersonal” används i COSMIC:s gränssnitt Medicinskt ansvarig vårdgivare Medicinskt ansvarig personal Dessa termer blir en konsekvens av Socialstyrelsens rekommendation avseende ”vårdpersonal” som grundterm HuvudvårdgivareAnsvarig personal VårdgivarinstruktionVårdpersonalinstruktion VårdenhetMedicinskt ansvarig enhet StandardvårdplanStandardiserad vårdplan Av Socialstyrelsen rekommenderad term Skyddad identitetSkyddade personuppgifter Av Socialstyrelsen rekommenderad term Alla vårdmottagareAlla patienter BlodsmittaSmitta VårdmottagarelistPatientlist Nyheter i Cosmic R8.0

35  Nya flikar i vårdprocessöversikten med förändrad funktionalitet Nyheter i Cosmic R8.0

36 Spärr i remissmodulen Inre spärr Yttrespärr Nyheter i Cosmic R8.0

37 Visa remissinformation i Besökslistan Nyheter i Cosmic R8.0

38 Räddaren i nöden?  Tryck F1 och du kan se Cosmic Användarmanualer Nyheter i Cosmic R8.0

39 Var hittar man instruktionsfilmerna om R8 på Navet? Kunskapsbanken -> Projekt-> Cosmic R8 version -> Utbildning-> Instruktionsfilmer om COSMIC R8 Nyheter i Cosmic R8.0

40

41 Viktiga länkar och kontaktpersoner  Riktlinje för remissrutiner inom LUL Kvalitetshandboken  Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2004:11 ”Ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården…” http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10255/2004-10- 11_2004_11.pdf  Cosmic på Navet  Lokal projektledare  Central projektledare Britt Ehrs Nyheter i Cosmic R8.0


Ladda ner ppt "Välkommen till visning av Cosmic R8.0 Nyheter i Cosmic R8.0."

Liknande presentationer


Google-annonser