Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att använda kontexthanterare vid integration Cosmic – Picsara LiÖ:s tankar/idéer kring integrationen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att använda kontexthanterare vid integration Cosmic – Picsara LiÖ:s tankar/idéer kring integrationen."— Presentationens avskrift:

1 Att använda kontexthanterare vid integration Cosmic – Picsara LiÖ:s tankar/idéer kring integrationen

2 Cambio Cosmic -Vårddokumentation -Vårdadministration -Läkemedel -Resursplanering -Ext. journalreferenser -Statistik och uppföljning -Akutmodulen -Operationsplanering -Beslutsstöd psykiatri -Meddelandehantering -Digital diktering -Link (samordn. vårdplan) -Webbtidbok -Fraseditor -PiDos -SIL Journalportal (single-sign-on) XROS -Klinisk kemi -Klinisk immunologi -Klinisk farmakologi -Klinisk mikrobiologi -Klinisk virologi -Transfusionsmedicin -Patologi / Cytologi -Röntgen -Klin fysiologi (inkl EKG) BMS arkiv - historisk data från PV PÖS – historisk patientöversikt Master -Befolkningsregister VÖS 2.0 - Vårdöversikter - Historiska data från avvecklade vårdsystem - Publicerade data från aktiva vårdsystem VILM - publicerad vårdinformation • Nationell patientöversikt • Andra huvudmän • Kvalitetsregister • Patient • mfl. Obstetrix Cytodose Paratus Picsara HSA - Katalog för organisation/personal Vårdinformationslager (ESB för publicering) Komplementjournal - s kannade dokument

3 Kontexthanterare Användaren loggar in i PC:n och startar Journalportalen Startportal Autentiseringsagent cmcapi cmjapi VÖS klientAppl. klient x Webbappl. cmcapi Idp-server Skapar SAMLbiljett Appl. Server x SAML ver. SSO-applikation cmcapi Webbappl. Ctx loggagent Ctx loggserver Journalportalen HSA AD VÖS server

4 Vad är Journalportalen? En ikon på skrivbordet… …som startar en list överst på skärmen

5 Så här ser det ut när ”Stora ikoner” valts ”Göm automatiskt” är inte så mycket att visa…  Journalportalen blir osynlig tills muspekaren förs till överkanten av skärmen

6 • Varför Journalportalen? • Ett sätt att starta vårdapplikationer –Ett lösenord –Enkel navigering –Spara förhandsval • Synkronisering patient

7 Picsara - Cosmic • Involverade system/företag/kliniker: Picsara, Journalportalen, Cosmic, XROS, VPC LiÖ, FC IT LiÖ, Guide, Euromed • Journalportalen/Cosmic huvudsystem. Sekretessregler/behörigheter styrs så långt som möjligt i Picsara från Journalportalen/Cosmic

8 • Nya case: Bara de som har den profilen i sitt verksamhetsuppdrag kan skapa nya case - några per klinik (Registrerat av) • Signera/låsa case: Ansvarig vårdgivare alt från signeringslistan

9 • Titta på case: Alla som kan läsa journalen (men med regler enl nedan • Inga nya case direkt från Picsara. Personnummer kommer alltid från Journalportalen eller Cosmic

10 Kvar att lösa bla……… • Behörighetsprofiler – Skapa case, låsa/sign case, titta på case • Kopplingen avd/formulär i Picsara – klinik/avd i Cosmic • ?????????……………………….

11

12 Nästa version……….. • Skapa/beställa bilder i XROS • Underlag i Picsara vanliga foto (mott) • HL7 standard Med tek utrustning Worklist Underlag i Piscara

13 Ingvar Ström Universitetssjukhuset Linköping

14

15


Ladda ner ppt "Att använda kontexthanterare vid integration Cosmic – Picsara LiÖ:s tankar/idéer kring integrationen."

Liknande presentationer


Google-annonser