Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinisk läkemedelsprövning: Sponsors roll och ansvar Protokoll enl GCP Preben Kjølhede Docent, universitetsöverläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinisk läkemedelsprövning: Sponsors roll och ansvar Protokoll enl GCP Preben Kjølhede Docent, universitetsöverläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 Klinisk läkemedelsprövning: Sponsors roll och ansvar Protokoll enl GCP Preben Kjølhede Docent, universitetsöverläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping

2 Sponsor - prövare Sponsor: en individ, institution, företag eller organisation som ansvarar för initiering, ledning och/eller finansiering av klinisk prövning och som är huvudansvarig för studien Prövare: en individ som är ansvarig för utförandet av en klinisk prövning på ett ställe. Om flera individer på ett ställe är prövare är en av dem huvudansvarig (principal investigator)

3 Sponsors ansvar Utvecklar idén till praktiskt genomförande – Idé Klinisk iakttagelse Ny behandling Intressant – Research – Praktiskt möjligt? Preliminärbedömning av – Etik – Patientunderlag/statistik – Samarbetspartners – Ekonomi – Ev prelim kontakt med myndighet – LMV – EPN

4 Sponsors ansvar Protokoll – Enl GCP Guide-Lines – Amendments CRF Ansökan hos myndigheter EPN LMV – EUDRA CT Biobank Strålskyddsmyndighet Utländska myndigheter

5 Sponsors ansvar Ekonomi – Industri – Fonder Privata Sjukhus Landsting Organisationer Statliga/internationella Försäkring

6 Sponsors ansvar Prövare/samarbetspartners/CRO/Apotek Monitor Kontrakt – Huvudman / prövare – Laboratorium – Apotek – CRO (Contract Research Organization) – Monitor – Andra

7 Sponsors ansvar Startmöten/information – Loggbok – Patientinformation Kontroll av kvaliteten hos prövare/av studien (monitorering, audits) Säkerhetsaspekt / SAE – Anmälan och rapportering till LMV/EPN Information till prövare under studiens gång / Nyhetsbrev om studien

8 Sponsors ansvar Kontrollera att studien fortskrider enl. plan eller vidta åtgärder för att rätta till avvikelser i planen. Lösa studieproblem under studiens gång Träffa beslut avseende säkerhetsaspekter Avsluta studien Ta hand om data. Stänga databas för ändringar. Noggrannhet med data.

9 Sponsors ansvar Rapportera/publicera resultat oberoende av utfallet. Inget fusk eller slarv! Rapportera till prövare om koden, så den enskilda patienten kan få information om vilken behandling man fick (i förekommande fall). Slutrapportera till myndigheter (LMV, EPN) Arkivering

10 Protokollet innehåller Vad som föreskrivs i ICH GCP Guidelines (2002) International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human UseInternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH)

11 Protokoll innehåll Bakgrund Syfte och målsättning med studien Studiedesign Studiepatienter, inklusions och exklusionskriterier Behandling Effektutvärdering Säkerhetsutvärdering

12 Protokoll innehåll Statistik Källdata Databas Kvalitetskontroll och säkring Etik Journal och arkivering Ekonomi och försäkring Publikation/presentation av resultat

13 Protokoll innehåll Publicering/presentation av resultat: – Registrering av studien i The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) initiative” till ”Clinical Trials.gov” via det web- baserade dataregistreringssystemet ”Protocol Registration System” – www.clinicaltrials.gov

14 Sammanfattning av Sponsors ansvar God planering God kommunikation/tillgängelighet Gott genomförande God kvalitetsgranskning Publicering


Ladda ner ppt "Klinisk läkemedelsprövning: Sponsors roll och ansvar Protokoll enl GCP Preben Kjølhede Docent, universitetsöverläkare Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser