Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets resurscentrum Cosmic version R8.0. Landstingets resurscentrum Uppgradering av Cosmic  Planeras ske helgen 20-22 mars 2015  Avstängningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets resurscentrum Cosmic version R8.0. Landstingets resurscentrum Uppgradering av Cosmic  Planeras ske helgen 20-22 mars 2015  Avstängningen."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets resurscentrum Cosmic version R8.0

2 Landstingets resurscentrum Uppgradering av Cosmic  Planeras ske helgen 20-22 mars 2015  Avstängningen hela helgen med läskopia tillgänglig  Avbrottsrutiner används  Vid start efter avstängningen kommer samtliga användare ha den nya versionen med den nya remissmodulen  Efterregistrering sker då systemet är tillgängligt igen

3 Landstingets resurscentrum Varför uppgradering?  Modernare teknisk plattform  Helt ny remissmodul med funktionalitet som efterfrågats av verksamheten  Förbättrad användarvänlighet

4 Landstingets resurscentrum Nyheter i Cosmic version R8.0

5 Landstingets resurscentrum Nyheter i remissmodulen  Stöd för konsultationsremisser – förenklat flöde för snabbare och smidigare hantering  Privat vårdbegäran kan visas i översikten över inkomna remisser och kan hanteras och planeras som övriga remisstyper  Möjlighet att markera remiss som akut – förenklat flöde för snabb och smidig hantering  Möjlighet att skicka osignerade remisser/svar  Remisslogg som gör att man kan följa varje förändring i remissflödet

6 Landstingets resurscentrum Nyheter i remissmodulen forts…  Möjlighet att koppla ihop remisser för gemensam hantering  Begära komplettering  Länka remisser och remissvar till journalanteckning  Möjlighet att återanvända avvisade remisser  Möjlighet att skapa personliga filter i vyerna Inkommande remisser och Utgående remisser  Möjlighet att söka obegränsat bakåt per status och mottagande enhet i Inkommande remisser

7 Landstingets resurscentrum Exempel på övriga nyheter

8 Landstingets resurscentrum Uppdateringar i datumfunktionaliteten  OK-knappen har tagits bort och kalendern stängs när man valt datum eller klickar utanför kalendern  När användaren förlänger datumintervallet i något av fälten Från eller Till följer det andra datumet automatiskt med och visar ett datum anpassat till det tillåtna sökintervallet. Färre klick!

9 Landstingets resurscentrum Undvik scroll i rullgardinsmenyer  Alla alternativ i rullgardinsmenyer visas nu utan att man behöver scrolla. Scroll-listen ska bara synas om utrymmet på skärmen inte räcker till

10 Landstingets resurscentrum Osignerat och ovidimerat  Ny Filtreringsfunktion  Filtrering kan ske bl a på Anteckning, Ordination och Remissvar

11 Landstingets resurscentrum Hämta patient – Min egen lista  En ny kolumn Kommentar har lagts till  Tre nya ikoner i statuslisten  Ingår inte i Min egen lista  Ingår i Min egen lista  Ingår i Min egen lista samt kommentar finns

12 Landstingets resurscentrum Stavningskontroll  Global ordlista samt användarspecifik ordlista  Import av extern ordlista till COSMIC stavningskontroll är möjlig  Stavningskontroll i bakgrunden är möjlig, aktiveras via inställning  Behörighet för att spara, editera och ta bort ord i den Globala ordlistan

13 Landstingets resurscentrum Fraseditor  Nytt urval för tillgång till enhetsspecifika fraser för olika arbetsenheter  Ny behörighet för att Öppna och Spara en fras  Sökfunktion för fraser inom den angivna arbetsenheten

14 Landstingets resurscentrum Term och språkförändringar

15 Landstingets resurscentrum Nyheter Digital Diktering  Minimerade diktatet är dynamiskt och följer användarens mönster  Programmet kommer ihåg var användaren senast placerade Diktat minimerat. När fönstret öppnas nästa gång placeras det på den plats i fönstret som användaren senast valde.

16 Landstingets resurscentrum Tillväxtkurvan - Nya visningsalternativ  Anpassa kurvan till rutans höjd resp. bredd  Öppnar en liten bild ovanpå kurvan – används för att navigera när kurvan är zoomad


Ladda ner ppt "Landstingets resurscentrum Cosmic version R8.0. Landstingets resurscentrum Uppgradering av Cosmic  Planeras ske helgen 20-22 mars 2015  Avstängningen."

Liknande presentationer


Google-annonser