Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MONUROL Monurol - fosfomycin ATC-kod: J01XX01 Godkänd: 981112.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MONUROL Monurol - fosfomycin ATC-kod: J01XX01 Godkänd: 981112."— Presentationens avskrift:

1 MONUROL Monurol - fosfomycin ATC-kod: J01XX01 Godkänd: 981112

2 MONUROL Indikation Behandling av okomplicerad nedre urinvägsinfektion

3 MONUROL Dosering 3 g som engångsdos Skall tas på fastande mage

4 MONUROL Farmakodynamik I Bredspektrumantibiotikum In vitro inkluderar det antibakteriella spektrat E.coli, Citrobakter, Klebsiella. Proteus, Salmonella, Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa och Serratia

5 MONUROL Farmakodynamik II Frånvaro/mycket låg incidens av korsresistens p g a verkningsmekanismen Monurol har dålig effekt på UVI orsakad av Staphylococcus saprophyticus. Ett positivt nitrittest bör därför föreligga före behandlingsstart

6 MONUROL Farmakokinetik Absorption:37  7 % Samtidigt födointag försämrar absorptionen Elimineringsväg: Oförändrat i urin Terminal elimineringstidLång  koncentrationer över MIC bibehålls över 48 h

7 MONUROL Klinik I Godkännandet baseras på tre dubbelblinda, kontrollerade studier omfattande 877, 854 respektive 749 kvinnor med okomplicerad UVI. Studierna visar signifikant sämre klinisk och bakteriologisk utläkning med Monurol jämfört med ciprofloxacin och TMP/SMX. Dock jämförbar klinisk utläkning med nitrofurantoin.

8 MONUROL Klinik II - responsfrekvens ciprofloxacin - Monurol Dubbelblind kontrollerad studie omfattande 877 kvinnor med okomplicerad UVI. Utvärdering 5-11 dagar efter avslutad terapi. % 99 94

9 MONUROL Klinik III - responsfrekvens TMP/SMX - Monurol Dubbelblind kontrollerad studie omfattande 854 kvinnor med okomplicerad UVI. Utvärdering 5-11 dagar efter avslutad terapi vad gäller E.coli. % 99

10 MONUROL Klinik IV - responsfrekvens nitrofurantoin - Monurol Dubbelblind kontrollerad studie omfattande 749 kvinnor med okomplicerad UVI. Utvärdering efter avslutad terapi dag 5-11 (fosfomycin) samt dag 11- 17 (nitrofurantoin) %

11 MONUROL Säkerhet I Biverkningar VanligaDiarré Mindre vanligaIllamående, halsbränna, klåda hudutslag Diarré rapporterades oftare för Monurol (10%) än för jämförelsepreparaten

12 MONUROL Kontraindikationer Grav njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 10 ml/min)

13 MONUROL Interaktioner Metoklopramid och fosfomycin  absorptionen av fosfomycin  Denna kombination bör därför undvikas

14 MONUROL Läkemedelsverkets värdering Monurol är ett nytt antibiotikum som kan vara av värde som alternativ vid behandling av okomplicerad UVI Endosadministrering ses som en fördel från såväl ekologisk som följsamhetssynpunkt. Negativt - otillräcklig effekt på S. saprophyticus


Ladda ner ppt "MONUROL Monurol - fosfomycin ATC-kod: J01XX01 Godkänd: 981112."

Liknande presentationer


Google-annonser