Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLODTRYCKSBEHANDLING TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN, JÄMTLANDS LÄN MARS 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLODTRYCKSBEHANDLING TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN, JÄMTLANDS LÄN MARS 2014."— Presentationens avskrift:

1 BLODTRYCKSBEHANDLING TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN, JÄMTLANDS LÄN MARS 2014

2 COCHRANE 1999 METAANALYS AV HYPERTONIBEHANDLING MED LÄKEMEDEL TILL ÄLDRE  Subgruppsanalys av 1,670 patienter 80 år och över i 7 studier  total stroke, RR 0.67 (95%CI 0.48, 0.93)  total mortality, RR 1.09 (95%CI 0.95, 1.25) Gueyffier F, Bulpitt C, Boissel, et al for the INDANAgroup. Antihypertensive drugs in very old people: a subgroup meta-analysis of randomized controlled trials. Lancet 1999; 353(9155):793-796. Läkemedelskommittén2

3 THE HYPERTENSION IN THE VERY ELDERLY TRIAL (HYVET)  3,845 relativt friska patienter ≥80 år  Systoliskt BT i sittande 160 – 199 utan behandling  Blodtryck stående > 140 systoliskt efter 2 minuter under hela studien  Dubbelblind, randomiserad till placebo eller aktiv behandling Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al for the HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. NEJM 2008; 358(18): 1887-98. Läkemedelskommittén3

4 THE HYPERTENSION IN THE VERY ELDERLY TRIAL (HYVET)  Aktiv behandling:  Steg 1: indapamide 1.5 mg (=12.5 hydrochlorothiazide eller 2,5 mg bendroflumetiazid)  Steg 2: perindopril 2 mg ( ev. ökat till 4 mg)  (=enalapril 10-20 mg)  Mål: <150/80 Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al for the HYVET Study Group. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. NEJM 2008; 358(18): 1887-98. Läkemedelskommittén4

5 HYVET BASELINE  Tidigare stroke 7%  Tidigare hjärtinfarkt 3%  Hjärtsvikt3%  Totalt hjärtkärlsjukdom12%  Pågående blodtrycksbehandling65% (avslutades före studiens början) Läkemedelskommittén5

6 HYVET  Median uppföljning 1,8 år  Enbart tiazid:26%  Tiazid + 2 mg perindopril:24%  Tiazid + 4 mg perindopril: 50%  Målet <150/80 nåddes av  48% av de aktivt behandlade  20% i placebogruppen Läkemedelskommittén6

7 HYVET  Resultat för blodtrycket: Läkemedelskommittén7

8 HYVET  Resultat för total mortalitet:  Relativ risk 0.82 (95%CI 0.69, 0.99)  Absolut riskreduktion 2,2%  NNT i 2 år = 40 Läkemedelskommittén8

9 9

10 HYVET LAGD TILL TIDIGARE COCHRANE META-ANALYS  9 randomiserade kontrollerade studier  6798 patienter 80 år och äldre  Total mortalitet:  RR 0.97 (95%CI 0.87, 1.08)  Stroke:  RR 0.67 (95%CI 0.54, 0.84)  Absolut riskreduktion 4% –NNT i 5 år = 25 (i en population med 12% risk för stroke under 5 år) Treatment of elevated blood pressure in the very elderly Less is better Therapeutics letter sept-okt 2008Therapeutics letter sept-okt 2008 Läkemedelskommittén10

11 HYVET FRAKTURRISK  validated first fractures  38 i behandlingsgruppen  52 i placebogruppen –P=0,0498 Läkemedelskommittén11 Peters R et al.The effect of treatment based on a diuretic +/- ACE inhibitor on fractures in the Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET). Age Ageing (2010) 39 (5): 609-616.

12 FÖRSLAG TILL HANDLÄGGNING FÖR PERSONER UTAN TIDIGARE HJÄRTKÄRLSJUKDOM AV BLODTRYCK > 160 HOS PERSONER >80 ÅR  Råd om levnadsvanor om patienten är intresserad  Mål: <150/80 i sittande  Till i övrigt relativt friska personer (med BT>140 i stående) erbjuda läkemedelsbehandling:  Först klortalidon (Hygropax) 12,5 -25 mg  Därefter tillägg av 5-10 mg enalapril  Därefter ökning till 20 mg enalapril eller tillägg av 5 mg amlodipin Läkemedelskommittén12

13 FÖRSLAG TILL HANDLÄGGNING FÖR PERSONER MED TIDIGARE ISCHEMISK STROKE PGA ATEROSKLEROS: PERSONER >80 ÅR •Mål: BT < 140/80 •Råd om levnadsvanor om patienten är intresserad  Erbjuda läkemedelsbehandling:  Klopidogrel 75 mg  klortalidon 12,5-25 mg och enalapril upp till 20 mg  Ev tillägg av 5-10 mg amlodipin  Sannolikt statin Läkemedelskommittén13

14 DU ÄR 85 ÅR MED HYPERTONI OCH EN DEL VÄRK I RYGGEN SOM DU ANVÄNDER ALVEDON FÖR. DU STÅR PÅ SALURES 2,5MG 1X1, ENALAPRIL 20MGX1. TROTS DETTA LIGGER DITT BLODTRYCK PÅ 170/100. VILL DU HA YTTERLIGARE NÅGON TABLETT FÖR BLODTRYCKET?

15 Ja ST allm med50 Allm.läkare62 Med.läkare50 Privatläkare33

16 DU ÄR 80 ÅR, TIDIGARE OPERERAD MED CORONAR BY- PASS, OCH STÅR PÅ LEVAXIN, ENALAPRIL OCH METOPROLOL (FÖR BLODTRYCKET OCH LÄTTARE HJÄRTSVIKT), TROMBYL, CITALOPRAM (MOT NEDSTÄMDHET), BRICANYL TURBUHALER, PULMICORT TURBUHALER OCH ALVEDON (PGA ARTROS I HÖFTEN).BLODTRYCK165/95.TOTALKOLESTEROL 6,5. LDL- KOLESTEROL 3,8. VILL DU DÅ ÄVEN HA TIAZID FÖR ATT SÄNKA BLODTRYCKET YTTERLIGARE?

17 Ja Allm.läkare67 Med.läkare68 Privatläkare50

18 DE LITE YNGRE ÄLDRE?  Metaanalys av 15 blodtrycksstudier  24 055 personer över 60 år, primärprevention  Oftast tiazid som första läkemedel  Medeluppföljning 4,5 år  Sänkt total mortalitet  Från 116 till 104 fall per 1000  Men bara för personer upp till 80 år  Sänkt total kardiovaskulär morbiditet och mortalitet  Från 149 till 106 fall per 1000 Cochrane 2009


Ladda ner ppt "BLODTRYCKSBEHANDLING TILL ÄLDRE PER MAGNUSSON ORDF I LÄKEMEDELSKOMMITTÉN, JÄMTLANDS LÄN MARS 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser