Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kramper RETTS-P Dagen i Malmö

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kramper RETTS-P Dagen i Malmö"— Presentationens avskrift:

1 Kramper RETTS-P Dagen i Malmö 140521
Sven Wiklund Barnneurolog i Ystad

2

3 Filmtajm

4 Kan Du svara när patienten frågar?
Är det farligt att ha epilepsi? Hur länge kan vi vänta med att stoppa ett anfall? När blir anfall farligt? Vad är risken att mitt barn får fler anfall? Vågar jag låta mitt barn sova utan tillsyn? Hjälper febernedsättande vid feberkramper?

5 Epidemiologi Prevalensen av epilepsi hos barn är ca 1 %.
Ca 4% av alla barn får feber kramper. 9% >15 min, 5% >30 min 90% av anfallen hos barn med refraktär ep. varar <2minuter. 10% - 12% av barn och vuxna debuterar med SE. När SE är första anfallet är inte recidiv risken större men risken är större att ev nytt anfall är SE. När det gått 5 år har ca hälften haft återfall. 70 % når remission.

6 Är Epilepsisjukdom farligt?
Non Konvulsiva SE verkar inte ge skador Feberkramper hos barn ger ingen kognitiv påverkan på sikt. Meldrum et al visade på 70 talet att Konvulsivt SE > 45 min hos Babianer gav hjärnskador. Mortalitet vid Konvul. SE hos barn: 2.7 – 5,2% ( 5 – 8 % hos de som läggs in på IVA ) Mortalitet i epilepsi: 0.44/1000 person år.

7 Sillanpää 40 års cohort studie 2010 NEJM
Inga fall av SUDEP hos någon < 14 års ålder 60 av 245 dog. Median ålder 23 år. Ep relaterad död 33/60 varav 18 p.g.a SUDEP 4/103 vs 5/35 Barnen dog fr.a. p.g.a underliggande sjukdom och tonåringarna och vuxna dog fr.a av epilepsi relaterade orsaker. Den främsta risken för ”overall death”, epilepsi relaterad död och SUDEP var avsaknad av 5 års remission. SE ökade även risken för SUDEP.

8 Är epilepsi sjukdom farligt?
Relativa risken att skada sig ca 1.4 Antalet som skadade sig 21% ( 14%) Sårskada 5% ( 3% ); Hjärnskakning 2% ( 1%) Hade signifikant fler sjukdomar; 68 ( 56%) Nervsystemet (exkluderande psyk. ) 29% ( 9%) ÖHN 20% ( 15%) 14% uppgav sig ha haft ett krampanfall under bad. 0.2% av dödsfall i trafikolyckor i USA orsakades av epilepsi anfall

9 Hur länge kan vi vänta och se?
90% av alla anfall har en duration < 2 minuter. När ett anfall varat 5 ( och definitivt efter 10 ) minuter slutar det sannolikt inte spontant.

10 Non konvulsivt status epileptikus
Ongoing ( or without recovery between ) seizures without convulsions for more than 30 minutes. ( film ) Clear clinical change in behavior (manifested as changes in cognition, memory, arousal affect, ataxia, motor learning, and motor behavior Continuous or virtually continuous paroxysmal episodes must have been present on EEG

11 Orsaker till non konvulsivt status epileptikus
Studie om 19 barn med non konvul. status ep. Alla utom 3 var komatösa, median ålder 67 mån Akut hypoxisk – ishemisk skada Exacerbation av metaboliska sjukdom. Infektion Förändring av AED behandling Stroke Refraktär ep. ( Landau Kleffner, Angelman … )

12 Konvulsivt status epileptikus
Anfall längre än; 5 – 10 – 20 – 30 minuter? Incidensen högre hos spädbarn: år år år år 2/ patient år Mortalitet beror fr.a. på den utlösande orsak och ev. hypoxi och cirkulations kollaps: 5-8%

13 Konvulsivt status epilepticus
Cochrane: Buccal midazolam is not inferior to rectal diazepam. Intranasal midazolam is as effective as intravenous diazepam in the treatment of prolonged febrile convulsions. Intramuscular versus intravenous prehospital therapy for SE. NEJM 2012: Im Midazolam is at least as safe and effective as I.v. Lorazepam.

14 Konvulsivt status epileptikus
Ambulans: Diazepam 5 g ( 5-15 Kg ) 10 mg ( >15 kg ) eller Diazepam 2 mg/kg i.v. Kan upprepas en gång. SUS inget PM HBG: Diazepam i.v. alternativt rektalt> Phosfenytoin i.v.>Midazolam i.v.> Pentothal/ Propofol narkos CSK: Diazepam rektalt / i.v.> Midazolam i.v.> Phosfenytoin>Pentothal Valproat, Lidocain, Fenobarbital

15 Byta från Diazepam rektalt till Midazolam nasalt/ Buccalt/ I.M.?
Phosphenytoin i.v/ i.m. i akutrummet. The Established Status Epilepticus Trial patients older than 2 years,three arms: fosphenytoin , levetiracetam ,valproic acid.

16 Risken för ett andra anfall
90% av recidiv är inom 2 år. FIR.S.T studien: 3 mån 18%; 6 mån 28% 12 mån 41% 24 mån 51% MESS studien: 6 mån 26%; 2 år 39% 5 år 41% 8 år 52% Risk faktorer: Ålder Patologiskt EEG Avvikande neurologi Anfall under sömn?

17 Risken för ett tredje anfall
Klart förhöjd: Symtomatisk 90%, Idiopatisk 60% - Men… MESS studien visade att 90% hade varit anfallsfria i 2 år 4 år efter att ha inkluderats.

18 Vågar man låta barnet sova utan tillsyn?
Risken för SUDEP är låg 90% av anfall < 2 minuter Monitorer är sannolikt ineffektiva Studie av två monitorer upptäckte 4,3 respektive 2.2 % av nattliga anfall. Vid anfall är risken att skada sig lägre.

19 Hjälper febernedsättande vid feberkramper
Do antipyretics prevent the recurrence of febrile seizures in children? A systematic review of randomized controlled trials and meta-analysis Rosenbloom et al 2013: NEJ

20 Är det farligt att ha epilepsi?
Hur länge kan vi vänta med att stoppa ett anfall? När blir anfall farligt? Vad är risken att mitt barn får fler anfall? Vågar jag låta mitt barn sova utan tillsyn? Hjälper febernedsättande vid feberkramper?

21 Tack


Ladda ner ppt "Kramper RETTS-P Dagen i Malmö"

Liknande presentationer


Google-annonser