Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

. Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset i Örebro, Pether Jildenstål, Narkosskötare, Doktorand, Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ". Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset i Örebro, Pether Jildenstål, Narkosskötare, Doktorand, Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset."— Presentationens avskrift:

1 . Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset i Örebro, Pether Jildenstål, Narkosskötare, Doktorand, Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset i Örebro,Sverige Kognitiv funktion efter ögonkirurgi

2 Kognitiv påverkan efter operation och narkos - Delirium - Postoperativcognitivdysfunction (POCD) Narkosmetod - Regionalanestesi - Generellanestesi Sammanfattning

3 Delirium Incidens upp till 62%, främst äldre över 70 år Varaktighet 1-14 dagar Deiner S. et al. Postoperative delirium and cognitive dysfunction. Br J Anaesth 2009; 103 Suppl 1: i41-6

4 Delirium subtyper Hyperaktiv - Lätt att känna igen -Verkar vara mer allvarlig och med ökad risk för sämre outcome Hypoaktiv -Svår att diagnostisera och mera vanlig -Incidens upp till 70% efter lårbenshalsoperationer Robinson T. et al. Clinical intervention in Aging 2008:3 351-5 Marcantonio et al. JAMA 1994

5 Riskfaktorer för Post-op Delirium Ålder Kognitiv nedsättning och tidigare delirium Smärta Funktionell nedsättning Preoperativ användning av opioider Låg postoperativ oxygen saturation Tidigare känd cerebrovascular sjukdom Robinson T. et al. Clinical intervention in Aging 2008:3 351-5

6 POCD Postoperativcognitivdysfunction (POCD) - "mild men långvarig - cognitive fogginess" - uppstår efter kirurgi och anestesi Newman S et al. Anesthesiology 2007; 106: 572-590

7 POCD Incidens upp till 70%, äldre och yngre, - efter tre månader, 10-15% hos ”äldre” (1) Symtom - minnesstörningar - reducerad förmåga att fatta beslut - intellektuella utmaningar (inlärning) (2) 1. Newman S et al. Anesthesiology 2007; 106: 572-590 2. Crosby G et al. Anesth Analg 2011;112(5):999-1001

8 POCD Riskfaktorer för POCD - ålder - storlek på kirurgi - narkosdjup Krenk L et al. ACTA Anaesthesiol Scand 2010;54:951-56

9 Incidens av Delirium och POCD efter Ögonkirurgi

10 Delirium och POCD efter ögonkirurgi Postoperativ delirium - Incidens 2% efter regionalanestesi - Incidens 6% efter generellanestesi Milstein A. et al Confusion/Delirium Following Cataract Surgery: An Incidence Study of 1-Year Duration International Psychogeriatrics, Voi. 14, NO. 3, 2002, pp. 301-306 POCD - Incidens efter generellanestesi med sömndjupsmätning 1% - Incidens efter generellanestesi utan sömndjupsmätning 7% Jildenstal PK. et al. Effect of auditory evoked potential-guided anesthesia on consumption of anesthetics and early postoperative cognitive dysfunction: a randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2011; 28: 213-9.

11 Metod 450 patienter Ålder, 18-92 ASA 1-4 Generellanestesi Randomiserad två grupper: - AEP grupp AEP –index (AAI) mellan 15-25 - Kontroll grupp kliniska parametrar

12 Metod (forts) Anestesi rutin: - premedicinering (midazolam) - robinul, propofol, fentanyl, atracurium, desflurane, N 2 0, O 2 Kognitiv funktion: - Mini Mental Test (MMT) - Cognitive Failure Questionnaire (CFQ) POCD: MMT; ≤ - 1:a post.op dag ≤25 ≤ - efter 1 vecka och 1 månad ≤17

13 Tabell I *Mean värde ±SD

14 * Mean värde ±SD ** Median/range Tabell II

15 Figur I

16 Resultat är presenterat som nummer av patienter (=n) samt procent (%) Aldrete score <8. (chi-square test) Tabell III Aldrete score (0-10 p.) Minutes AEP group (n=224) Control group (n=226) P-value 00 (0%)20 (8.8%)<0.001 152 (1%)24 (10.6%)<0.001 308 (3.6%)26 (11.6%)<0.001 458 (3.6%)24 (10.6%)<0.001 60 (3.6%)24 (10.6%)<0.001

17 * MMT ≤25 dag 1 * * MMT ≤17 1 vecka och 1 månad Tabell IIII

18 Sammanfattning av studien - AEP monitorering tillåter dos reduktion av narkosmedel (propofol, desflurane) som leder till bättre hemodynamisk stabilitet och mindre behov av intraoperativ vätska och vasopressorer - Denna minskning av anestesi behov kan troligtvis förklara snabbare kognitiv återhämtning

19 Vilken narkosform ska man välja?

20 Sammanfattning; kognitiv funktion efter ögonkirurgi För äldre patienter kan regionalanestesi vara lämpligare POCD risk kan minskas efter narkos om man använder sömndjupsmätning (mindre mängd anestesimedel, opioider, mm) POCD är kortvarig efter ögonkirurgi

21 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN

22 Referenser Jildenstal PK. et al. Effect of auditory evoked potential-guided anesthesia on consumption of anesthetics and early postoperative cognitive dysfunction: a randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2011; 28: 213-9. Kertai M. et al. Association of perioperative risk factors and cumulative duration of low bispectral index with intermediate-term mortality after cardiac surgery in the B-Unaware Trial. Anesthesiology 2010; 112: 1116-27. Plaschke K. et al. Early postoperative delirium after open-heart cardiac surgery is associated with decreased bispectral EEG and increased cortisol and interleukin-6. Intensive Care Med 2010; 36: 2081-9. Deiner S. et al. Postoperative delirium and cognitive dysfunction. Br J Anaesth 2009; 103 Suppl 1: i41-6. Mason SE. et al. The impact of general and regional anesthesia on the incidence of post-operative cognitive dysfunction and post-operative delirium: a systematic review with meta-analysis. J Alzheimers Dis 2010; 22 Suppl 3: 67-79. Evered L. et al Postoperative cognitive dysfunction is independent of type of surgery and anesthetic. Anesth Analg 2011; 112: 1179-85. Milstein A. et al Confusion/Delirium Following Cataract Surgery: An Incidence Study of 1-Year Duration International Psychogeriatrics, Voi. 14, NO. 3, 2002, pp. 301-306 0 2002 International Psychogeriatric Association

23

24 Postoperativa kognitiva diagnoser Delirium Postoperativecognitivdysfunction (POCD)

25


Ladda ner ppt ". Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset i Örebro, Pether Jildenstål, Narkosskötare, Doktorand, Anestesiintensivvårdskliniken, Univeritetssjukhuset."

Liknande presentationer


Google-annonser