Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Inger Johansson, doktorand, leg.sjuksköt. Ella Danielson, professor, leg.sjuksköt. Ingela Skärsäter, docent, leg.sjuksköt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Inger Johansson, doktorand, leg.sjuksköt. Ella Danielson, professor, leg.sjuksköt. Ingela Skärsäter, docent, leg.sjuksköt."— Presentationens avskrift:

1 Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Inger Johansson, doktorand, leg.sjuksköt. Ella Danielson, professor, leg.sjuksköt. Ingela Skärsäter, docent, leg.sjuksköt. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

2 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 2 Bakgrund  Medelvårdtiden på sjukhus inom vuxenpsykiatri har minskat: 1987 – 60 dagar 2006 – 20 dagar  Färre vårdplatser - en koncentration av de svårast sjuka  Relativt stor andel (10-28%) av frivilligt vårdade patienter upplever tvång i psykiatrisk slutenvård  Mer påfrestande arbetsmiljö än inom många andra sektorer av sjukvården

3 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 3 Bakgrund… Stor andel svenska psykiatriska vårdavdelningar är låsta Låsta avd (ej rättspsyk.) en dag i april 2003 -193 av 269 möjliga avdelningar svarade  25% av patienterna tvångsvårdade Alltid eller nästan alltid låsta:  66% av alla avd  75% av allmänpsykiatriska avd  35% av barn- och ungdomspsykiatriska avd (Haglund, van der Meiden, von Knorring & von Essen, 2007)

4 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 4 Syfte Att beskriva vårdmiljön på en låst psykiatrisk avdelning och vad den betyder för patienter, närstående och personal

5 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 5 Vårdmiljö  Fysisk och psykosocial miljö  Rådande kultur  Vård som ges

6 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 6 Datainsamling  Observationer 250 timmar under 3½ månad  Intervjuer med 10 patienter, 10 närstående och 10 personal

7 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 7 Avdelningens inriktning  Affektiva sjukdomar och ätstörningar  Frivilligt vårdade och tvångsvårdade patienter  Låst avdelning med 12 platser

8 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 8 Patient telefon WC Låst entré - dörr Rök- rum Låst dörr Sjuksköterske- expedition Personalkorridor Entré Patientrum Patient- rum Aktivi- tetsrum Gemensamma utrymmen Matplats och dagrum Balkong Patientkorridor Låst dörr Personalens expeditioner och lunchrum Förvaringsutrymmen Skiss som visar avdelningens uppdelning i patient och personal utrymmen och placeringen av de låsta dörrarna.

9 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 9 Observationer  I gemensamma lokaler och på sjuksköterskeexpeditionen  Följt sjuksköterskor och skötare  Deltagit i personalens möten och rapporter  Samtal och informella intervjuer

10 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 10 Resultat från observationerna Två huvudresultat  Möten  Kontroll

11 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 11 Möten Platser och möjligheter för möten  Det vårdande samspelet  Det icke-vårdande samspelet  Det förbisedda samspelet Johansson I, Skärsäter I & Danielson E (2007). Encounters in a locked psychiatric ward environment. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,14, 366-372.

12 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 12 Det vårdande samspelet Personal och patienter:  Medmänsklighet i mötet  Respekt och flexibilitet  Ha roligt tillsammans  Närhet Stöd till närstående Privata möten mellan patienter och närstående

13 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 13 Det icke-vårdande samspelet Brist på respekt  Avslöjade patientens sårbarhet inför andra  Bröt sekretess  Inte ta patienten på allvar Distans  Avvisade patienter  Fanns inte tillgängliga Ömsesidig misstro

14 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 14 Det förbisedda samspelet Mellan patienter  Utbyte av förtroenden  Lyssna och lugna  Träda in för personalen  Oavsiktligt involverad i varandras vård  Medpatienterna påfrestande, påträngande och hotfulla

15 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 15 Kontroll  Att ha kontroll  Att vara kontrollerad Johansson I, Skärsäter I & Danielson E (2006). The health-care environment on a locked psychiatric ward: An ethnographic study. International Journal of Mental Health Nursing, 15, 242-250.

16 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 16 Att ha kontroll Gäller personal Att behärska situationen  Lagar, regler, rutiner, tvång  Låst dörr  Del av behandlingen  Misslyckas  Bli kontrollerad Att dela ansvaret för vården med patienter och närstående

17 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 17 Att vara kontrollerad Gäller patienter Att vara i underläge  Beroende  Frivillig vård kan ändras till tvångsvård  Inget att säga till om  Kontakt med omvärlden Att försöka göra sin röst hörd  Passiva och aktiva strategier

18 Inger Johansson, Forum vårdbyggnad Örebro,11 april 08. inger.x.johansson@vgregion.se 18 Sammanfattning  Vårdmiljön erbjuder plats för möten mellan människor, men ger också oönskad insyn i andras lidande  Krav på personalen att upprätthålla kontroll  Patienterna försöker erövra mer kontroll över sin vård  Patienternas samspel med varandra är en underskattad del av vårdmiljön


Ladda ner ppt "Vad betyder en låst dörr för vårdmiljön? Inger Johansson, doktorand, leg.sjuksköt. Ella Danielson, professor, leg.sjuksköt. Ingela Skärsäter, docent, leg.sjuksköt."

Liknande presentationer


Google-annonser