Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interkulturell kommunikation i sjukvården Utländska läkare i Sverige (Intercultural communication in health care- Non-Swedish physicians in Sweden) Nataliya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interkulturell kommunikation i sjukvården Utländska läkare i Sverige (Intercultural communication in health care- Non-Swedish physicians in Sweden) Nataliya."— Presentationens avskrift:

1 Interkulturell kommunikation i sjukvården Utländska läkare i Sverige (Intercultural communication in health care- Non-Swedish physicians in Sweden) Nataliya Berbyuk Lindström Göteborgs universitet Institutionen för lingvistik, Kollegium SSKKII

2 Projekt “Kommunikation och interaktion i den mångkulturella vården
Projekt “Kommunikation och interaktion i den mångkulturella vården. Utländska läkare i Sverige” ( ) FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) Samarbete: Sahlgrenska Akademin, GU, Västra Götalandsregionen

3 Projektets syfte Att beskriva och analysera interkulturell kommunikation inom den svenska sjukvården, speciellt interaktionen mellan utländska läkare och svenska patienter samt mellan utländska läkare och svensk sjukvårdspersonal Att öka kunskapen om kommunikationsmönster inom sjukvården samt att belysa vissa aspekter av andraspråksinlärning av svenska

4 Specifika frågor Vilka svårigheter i kommunikationen mellan utländska läkare och svenska patienter, och mellan utländska läkare och svensk sjukvårdspersonal har sin orsak i kulturella skillnader? Kan kulturskillnader och andraspråksanvändning ha positiva effekter för kommunikationen inom vården? I vilken utsträckning påverkar genus kommunikationsprocessen?

5 Specifika frågor Hur fungerar svensk personal och svenska patienter som informella lärare? Hur påverkar läkarens pågående kultur- och språkinlärning kommunikationsprocessen? Vilka kunskaper bör tas upp i språk- och kommunikationsundervisning för utländsk sjukvårdspersonal?

6 Metod Video/audio inspelningar av konsultationer (63) och arbetsmöte (15), med svenska och utländska läkare Intervjuer (51, med utländska läkare, svensk sjukvårdspersonal, patienter) Enkäter (85 utländska läkare, 84 patienter, 108 sjukvårdspersonal) Observationer

7 Resultat Artiklar, föreläsningar, utbildningsmaterial Avhandling:
25/10, kl , Humanisten, Renströmsgatan 6

8 Resultat- Sammanfattning
utländska läkare och svenska patienter: generellt nöjda med sin kommunikation kommunikation med kollegor är svårare kvinnor är mer kritiska än män

9 Resultat- Sammanfattning
Språket är det största problemet t.ex. Uttal (äldre patienter) Terminologi “De försöker med ord som vi normalt inte använder, låter bra men är svårförstått” (Sv pat kv) Informelt samtal Att hitta rätt ord +”stress situation” ”Vid akut nödsituation kan min kommunikation vara sämre, falla tillbaka till tyska eller sakna ord” (Läk m Tyskland) Att förstå detaljerade beskrivningar från patienter; t.ex händelseförlopp vid olyckor, psykiska störningar, språkstörningar, osv.+nyanser i språket

10 Resultat- Sammanfattning
Kulturella skilnader t. ex. maktdistans (informalitet, Du- tilltal, att vara ifrågasatt, läkare-sjuksköterska relation) ”I Sverige även om man vill ha någon sak gjord går man inte till en person och säger : ja, gör det här. Utan man säger ”Nu kan det vara en stor hjälp för mig. Har du möjligen tid att hjälpa mig just med den här uppgiften jag sitter lite tajt med tiden” (L kv Finland) konfliktundvikande (att säga rakt ut när någon har gjort fel) Jante lagen

11 Resultat- Sammanfattning
brist på förståelse och missförstånd språkkompetens och professionell kompetens patienter och personal hjälper läkaren med språket tabu-ämne

12 Svaghet eller styrka? Personal: respekt till äldre, noggranna, mer tid för patienter Patienter i sina kommentarer: “Hon brydde sig och lyssnade och var väldigt noggrann” “Den utländska läkaren tar sig mer tid, är mera noggrann” “Intresserad, kunning- villig att försöka förklara” “Att läkaren kunde sin sak; hans kunnighet” “Hon försökte, hon var nog en duktig läkare” “Läkaren lyssnade bra, och verkade på det stora hela seriös” “Känns som om utländska läkare bryr sig mer och är mer mån om en”

13 Några råd till utländska läkare
Be om hjälp om det behövs, men fråga lagom mycket Var social och fika ihop med de andra (ibland kan det kännas som att du behöver en paus från svenskan, men försök att umgås med dina kollegor) Ligg lågt i början. Prata inte om vad du kan utan gör det istället Var ödmjuk. Var indirekt då du ger order Lyssna då andra tala och avbryt inte Var dig själv och känn din egen kultur Kom i tid

14 Några råd till patienter
Var medveten om kulturella skillnader. (läkare kan ha en annan syn på relationen mellan läkare och patient) Prata tydligt och inte för fort Ta hjälp av en sjuksköterska (annan personal) om det behövs

15 Några råd till svensk sjukvårdspersonal
Var medveten om att det finns en annan syn på relationen mellan över- och underordnade i många andra länder (Om du upplever en utländsk kollega som osmidig så kan det mycket väl bero på språkliga svårigheter eller kulturskillnader) Var medveten om att utländska kollegor ibland säger att de förstår fast de inte gör det (Fråga och förtydliga om du är osäker på om ditt budskap nått fram) Ta dig tid och hjälp dina utländska kollegor även om det tar tid Var medveten om skillnader mellan olika kulturer Ge dem bättre feedback

16 Tack!


Ladda ner ppt "Interkulturell kommunikation i sjukvården Utländska läkare i Sverige (Intercultural communication in health care- Non-Swedish physicians in Sweden) Nataliya."

Liknande presentationer


Google-annonser