Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klinisk bibliotekarie på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klinisk bibliotekarie på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Klinisk bibliotekarie på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
: en erfarenhet Sjukhusbibliotekskonferensen i Eskilstuna februari Eva-Lotte Daxberg Medicinska biblioteket Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Göteborg .

2 Alingsås lasarett sept-dec 2007
Allmänmedicinsk avdelning för vuxna med inriktning mot kardiologi.

3 Projektets syfte Kan kliniska bibliotekarier underlätta
för sjuksköterskorna att utveckla ett evidensbaserat arbetssätt?

4 Mitt arbete i Alingsås Vanligt biblioteksarbete till en början
Ronder och rapporter ”Skuggade” sjuksköterskor Litteratursökningar o framtag av artiklar Fyra undervisningstillfällen Granskning av artiklar i grupp

5 Utvärdering Ta tid och energi från vårdarbetet? Ej särskilt motiverade
Krav – prestera kliniska frågor Vården domineras av ett medicinskt perspektiv Ej vana att tänka evidensbaserat Svårt bryta ingrodda vanor Tidsbrist Incitament till nystart.

6 Min upplevelse Intressant och lärorikt Roligt när jag efterfrågades
Osäker i min roll Främmande fågel Feedback

7 Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus dec 2007-
Akutmedicinsk vårdavdelning för barn och ungdomar mellan 0-18 år med inriktning mot allmänpediatrik och neurologi.

8 Projektet syfte Undersöka om omvårdnadsronder
med stöd av bibliotekarie kan öka kvalitén på omvårdnaden på avdelningen och därmed öka patientsäkerheten.

9 Mitt arbete på DSBUS Omvårdnadsrond 1 ggn/vecka Litteratursökning
Granskning och framtagning av artiklar Skapa en webbplats på intranätet med CATs?

10 Exempel på frågor Är det bättre att använda lustgas än sömnmedel?
Barn med stickrädsla Är det bättre att använda lustgas än sömnmedel? Vilka omvårdnadsåtgärder finns för att motverka stickrädsla? .

11 Exempel på fler frågor Har religion och kulturell bakgrund
Hur tolkar egentligen tolkarna? Har religion och kulturell bakgrund betydelse för vilken information som översätts till anhöriga? Barn med förvärvad hjärnskada Vad tycker barnen om den omvårdnad och information de får under sjukhus- vistelsen?

12 Utvärdering Projektets syfte uppfylldes bara till viss del
Kvalitén på omvårdnadsdokumentationen ökade inte Läsning av vetenskapliga artiklar ökade något Den vårdvetenskapliga litteraturens påverkan vid bedömning när vårdplan skrivs ökade något

13 Min upplevelse Intressant och lärorikt Roligt och stimulerande
Krävande och tar tid Medicinsk jargong Osäker i sin roll till en början Feedback

14 Bra för medicinska biblioteket
Ökad medvetenhet Uppnått vår vision och verksamhetsídé.

15 Skillnader av betydelse
Alingsås Projektet initierades utifrån Alldeles för kort period Inget medicinskt bibliotek Okänd för personalen Annan utbildning samtidigt DSBUS Projektet initierades inifrån Omvårdnadsronder fortsätter Medicinskt bibliotek Känd/igenkänd av personalen

16 Lärdomar ”Ambassadör” Kännedom om verksamheten Kontaktperson
Förankra projektet ”Ambassadör” Kännedom om verksamheten Kontaktperson Vilket forum är bäst? Klargör förväntningar Accepterad i teamet Medicinsk jargong/nya termer Feedback

17 Hur går vi vidare på DSBUS?
Omvårdnadsronderna fortsätter Engagera två sjuksköterskor i sökprocessen framtagning och granskning av artiklar

18 Bevaka publicering kliniskt bibliotekariearbete
Den fjärde systematiska översikten om kliniskt bibliotekariearbete Brettle, Alison. Approaches to evaluating clinical librarian services: a systematic review (Univ of Salford).

19 Håll utkik efter Birmingham Botanical Gardens 13th & 14th June, 2011
5th Clinical Librarian Conference i Birmingham Botanical Gardens 13th & 14th June, 2011

20 Bra webbplats University Hospitals of Leicester

21 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Klinisk bibliotekarie på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser