Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan vi konkurrera med Google? Hur ett discoverytverktyg kan förändra användningen av biblioteken. -Lisa Carlson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan vi konkurrera med Google? Hur ett discoverytverktyg kan förändra användningen av biblioteken. -Lisa Carlson."— Presentationens avskrift:

1 Kan vi konkurrera med Google? Hur ett discoverytverktyg kan förändra användningen av biblioteken. -Lisa Carlson

2 Marshall Breeding • Discoverytjänster utvecklas inte för bibliotekarier utan för slutanvändaren. • Syftet är att likställa material som ägs av biblioteket med det prenumererade materialet.

3 Vad bibliotek jämför sig med i litteraturen. Upplevs skapa krav från användarna. – Enkelt gränssnitt – Snabbt resultat – Relevant resultat Varför är Google så bra då?... ett enkelt svar är att den fungerar som användaren och levererar en tjänst som lyckats bli så självklart att det sätter normen för alla andra.

4 Syftet • Syftet med undersökningen var att identifiera om en förändring skett över tid gällande e-resurser på bibliotek som implementerat discoverytjänsten Summon och i synnerhet gällande Chalmers bibliotek. • Undersökningen utgår från utvecklingen i användandet av e-resurser som identifierats hos Grand Valley State universitetsbibliotek i USA och Huddersfield universitetsbibliotek i England som implementerade Summon 2009 respektive 2010.

5 Analys av min kandidatuppsats • Eskalerande nedgång I antal sökningar/inloggningar till databaserna jmfr med året innan biblioteken implementerade Summon. – -25-40% • Fulltextnedladdningen av artiklar ökar efter att Summon implementerats. – +10-30% • Vidareklicken i länkservern ökar dramatiskt efter att Summon implementerats. – +60-70%

6 Och resultatet… • Att bibliotekens resurser används mer efter implementeringen av Summon. • Att undervisningssituationer/söksupport måste anpassas. Det efterfrågas av studenterna! • Bibliotekarier måste förklara för- och nackdelar med olika sökstrategier, databaser och discoverysystem som Summon och Google är exempel på.

7 Till sist diskussionen… • Det är upp till ANVÄNDAREN att besluta om vilket system den föredrar att nyttja. • Det räcker sällan med EN källa eller ETT sätt att söka. • VAD och HUR inte VART – Det är farligt med ramar, att kunna utnyttja det som finns tillgängligt med ett kritiskt förhållningssätt är utgångspunkten. – Vad och hur ska ledas av ett kritiskt tänkande under sökprocessen. » Använder jag systemets möjligheter? » Förstår jag systemets begränsningar?

8 Att fundera på… Hur ska vi överbrygga kunskapsklyftan mellan lärarkåren och utvecklingen av bibliotekens söksystem? Summon är för HB… en ingång till ett ämne ett sätt att bredda sin sökning en av flera sökstrategier ett sätt att upptäcka nya källor …men inte ett sätt att få en medicinsk ”träffsäker sökning”, vilket inte heller är syftet med systemet.

9 Det går i linje med andras slutsatser: • Hos Huddersfield pekar undersökningen på att användarna blir mindre angelägna om att använda en speciell källa och därmed har möjlighet upptäcka innehåll i andra källor än de som förevisats eller meddelats från lärare eller bibliotekarier att de ska använda. • Och hos GVSU anser man att dessa tre identifierade trender kan tolkas som om Summon haft en dramatisk effekt på användarnas beteende gällande användningen av bibliotekets samlingar.

10 Slutligen • Empati – En förmåga att känna med andra. – Vi söker inte som våra användare gör.

11 Här finns jag • Har ni frågor om discovery eller något annat finns jag här: lisa.carlson@hb.se • Och min uppsats finns här: http://bada.hb.se/handle/2320/11077


Ladda ner ppt "Kan vi konkurrera med Google? Hur ett discoverytverktyg kan förändra användningen av biblioteken. -Lisa Carlson."

Liknande presentationer


Google-annonser