Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rita Ehrenfors Minnet -en funktion att räkna med Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov (ICF)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rita Ehrenfors Minnet -en funktion att räkna med Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov (ICF)"— Presentationens avskrift:

1 Rita Ehrenfors Minnet -en funktion att räkna med Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov (ICF)

2 Rita Ehrenfors Design för alla i framtiden  En framtida produktutveckling av ny teknik som designas för att gynna bredare konsumentgrupper i samhället utan att särlösningar behövs.  Kan mobiltelefon med kalenderfunktion fungera som minnestöd i vardagslivet för såväl personer med som utan kognitiva funktionsnedsättningar.

3 Rita Ehrenfors Design för alla  Ett samarbetsprojekt mellan HI, KTH och KI  Modell för brukarmedverkan i design- processen

4 Rita Ehrenfors Syfte Studie syftar till att undersöka vilka erfarenheter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och minnessvårigheter har av externt minnesstöd och hur de vill att mobiltelefoner med kalenderfunktion skall utformas för att fungerar som externt minnesstöd.

5 Rita Ehrenfors Minneskapacitet då och nu  Hur många personer träffade man under hela livet för 150 år sedan?  Hur många platser besökte man under ett år?  Hur många olika aktiviteter gjorde man under en dag?  Hur många roller hade en enskild person?

6 Rita Ehrenfors Hur gör vi för att klara oss?  Ledtrådar  Post-it lappar  Påminnelsesignaler  Kalendrar  Telefoner  Påminnelser från omgivningen  Dagbok

7 Rita Ehrenfors Minnet i relation till tiden  Retrospektivt minne  Arbetsminne  Prospektivt minne

8 Rita Ehrenfors Minnesprocess  Inkodning  Lagring  Återhämtning

9 Rita Ehrenfors Minnesförlust vid hjärnskada  Minne av olyckstillfället  Minnen från före skadetillfället  Minnen från tiden efter skadetillfället  Minnet för vad jag skall göra

10 Rita Ehrenfors Minne och inlärning  Att lära sig genom misstagen  Att behålla ett mål i fokus –att vara motiverad  Att veta vart jag skall och vad som skall göras

11 Rita Ehrenfors Att träna minnesfunktioner  Fokus på inkodning  Utnyttja implicita delar av långtidsminne -t ex vanor och färdigheter  Hitta effektiva ledtrådar  Använd externa minnestöd

12 Rita Ehrenfors Att använda externa minnestöd  Hur skall minnestöden vara utformade för att fungera för alla?  Vad är viktigt att komma ihåg?  Kan mobiltelefoner med kalenderfunktion fungera som externt minnestöd?

13 Rita Ehrenfors Pilotstudiens syfte Att undersöka och beskriva; 1.vilka erfarenheter personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar har av minnessvårigheter i vardagslivet och av externa minnestöd 2. hur mobiltelefoner med kalenderfunktion skall utformas för att fungerar som minnesstöd i vardagslivet.

14 Rita Ehrenfors Genomförande  Fokusgruppintervjuer  Individuellt uppsatta mål  Testperiod med mobiltelefon

15 Rita Ehrenfors Tre grupper  Personer med förvärvade hjärnskador  Personer med långvarig smärta  Personer utan sjukdom eller skada

16 Rita Ehrenfors Brukarpyramiden.  Nivå 3 – svår eller total nedsättning enligt ICF  Nivå 2- måttlig nedsättning enligt ICF  Nivå 1 – ingen-lätt nedsättning enligt ICF

17 Rita Ehrenfors Egna skattningar  Community Integration Questionnaire (CIQ)  Cognitive Failures Questionnaire (CFQ)  Comprehensive Assessment of Prospective Memory (CAPM)

18 Rita Ehrenfors Teman som kommit fram  Skillnad mellan grupperna om vad som är viktigt att komma ihåg  En ständig prioriteringsprocess  Semester kontra vardag  Överblick i kalenderfunktion  Påminnelsesignal  Ekonomiska aspekter – att ha jobb eller inte

19 Rita Ehrenfors Goal Attainment Scaling

20 Rita Ehrenfors Goal Attainment Scaling


Ladda ner ppt "Rita Ehrenfors Minnet -en funktion att räkna med Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov (ICF)"

Liknande presentationer


Google-annonser