Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

som underlag för skolutveckling och eget lärande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "som underlag för skolutveckling och eget lärande"— Presentationens avskrift:

1 som underlag för skolutveckling och eget lärande
Dokumentation som underlag för skolutveckling och eget lärande Karin Fridholm Gun-Britt Scherp

2 Hur dokumenterar man? Hur dokumenterar ni?

3 1. Vad dokumenterar du? 2. Hur dokumenterar du vanligtvis? 3. När blir dokumentation inte av? 4. När blir dokumentation av?

4

5 Dokumentera i bilder Hur dokumenterar vi så att andra läser?

6 Dokumentation av lärgruppsmöte utifrån ett PBS-perspektiv
Frågeställning Datum Syftet med träffen var… Vi pratade om … Reflektioner under träffen… Slutsatser/lärdomar under träffen … Inför nästa träff tänker vi … Svårigheter i lärprocessen … Deltagare Dokumentatör Skicka gärna denna dokumentation till för att bidra till den gemensamma kunskapsbildningen om PBS. V g och uppge om dokumentationen får läggas ut på hemsidan

7 Cmap

8

9 Varför ska vi dokumentera?
För vem dokumenterar vi?

10 Erfarenhetsläranade Erfarenheter Nytt agerande Reflektion
Slutsats/lärdom Andras erfarenheter forskning

11 För vår egen skull För att synliggöra lärprocessen
För att kunna följa förändringar eller icke förändringar För att befästa och fördjupa kunskaper och lärdomar När man själv ser syftet med dokumentationen känner man sig motiverad att göra det

12 Lyssna uppmärksamt på det som sägs & på det osagda Intressen
Hur kan jag som lärare/pedagog på bästa sätt bidra till elevers/barns lärande? Så att alla blir sedda och hörda, bygger upp självkänslan, att man duger och att ens åsikter respekteras. Läsa mellan raderna, jobbiga saker pratar man ofta omkring men inte om. Tysta barn ska ej få försvinna i verksamheten Uppmuntra barnen då man ser att barnet är nyfiket, att barnet vill lära sig. Spinna vidare kring det som barnet är intresserad av. Att utifrån intresset knyta till ny information och nya kunskaper Lyssna uppmärksamt på det som sägs & på det osagda Intressen Nyfikenhet & uppmuntran Ta reda på vad barnen är intresserade av, inifrånmotivation. Viktigt för barnen att få gensvar av oss vuxna. Medbestämmande Kunskaper & erfarenheter Tid för reflektion Barnen ska få vara med och påverka sin situation, sitt lärande och sin vardag. Känna att deras åsikter räknas och tas i åtanke vid planering och beslut. Visa att man lyssnar och tar dem på allvar. Bra relationer Att dokumentera, reflektera över det man lärt sig och komma till insikt, återkoppla. Det tar tid att ta in kunskap och alla barn behöver olika lång tid för att skapa sina egna begrepp och göra kunskapen till sin egen. Studentkarta 1 Barnen behöver få prova på och undersöka saker själva, se vad som händer och ta konsekvenserna av sitt handlande. De behöver känna att det lönar sig att ta egna initiativ och beslut Utgå från den nivå som barnen befinner sig på. Bygga på de kunskaper barnen har. Att barnen får visa sina erfarenheter så att de sedan kan relatera dessa till de nya kunskaperna Egna initiativ & beslut Bra relationer är en grund för att skapa respekt , trygghet och förtroende mellan individer.

13 För gruppens skull För att kunna följa den gemensamma lärprocessen
komma ihåg från en träff till en annan var i processen vi befinner oss tydliggöra vår egen förståelse och varandras få syn på likheter och skillnader och ev komma fram till en gemensam förståelse få hjälp med ett annat perspektiv och ev få utmanande frågor

14 För utvecklingsprocessen på skolan
Bidra till skolans kollektiva minne Ge ett underlag till kvalitetsredovisningen För att involvera skolledaren i det gemensamma lärandet

15 För skolutveckling Inom PBS- nätverket ligger dokumentationen från ”praktiker” till grund för forskningen Ger ett underlag för vidareutveckling av ”verktyg” och skrifter Ger blivande lärare möjlighet att ta del av hur lärare tänker

16 Lärdomar från arbete med problembaserad skolutveckling
Bearbetning av dokumentation från lärgrupper i en kommun Karin Fridholm Magisteruppsats vid Mittuniversitetet

17 Vad har vi talat om i grupperna?
Gemensam reflektion Vad har vi talat om i grupperna?

18 Vilka erfarenheter och problem har vi runt dokumentation av lärprocessen?
Tiden är ett problem. Det ska vara enkelt Att ta del av andras dokumentation – Mallen behöver utvecklas – noggrannare analys av problemet. Slutsats i form av ett påstående för att se vad man kommit fram till. Lägga till ”Vad säger forskning etc.” Hur dokumenterar man spontana lärande samtal? Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten Synliggöra vad man har lärt sig Tydliggöra för alla Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen Viktigt att träna på olika modeller Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig…

19 Hur dokumenterar vi på ett tillräckligt enkelt och meningsfullt sätt så att det blir av?
Ha en liten bok i fickan Reflektionstid avsätts i slutet av mötet Alla behöver hjälpas åt för delaktighet Bilder, ljud kan användas Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle Dokumentationsmallen kan förstoras och hängas upp i personalrummet så att alla läsa Viktigt att styra samtalet för att frigöra tid Ser man att dokumentationen används blir det viktigare att skriva Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg Viktigt att skapa en rutin för dokumentation t ex använda en mall, ett rullande schema för dokumentatören Skriva dagbok –tankar man fått under dagen Skriva på blädderblock så att alla ser som sedan sammanfattas och skrivs ner. Det svåraste är att hitta kärnan i det som sägs.

20 Hur ska ett bra dokumentationssätt eller en bra dokumentationsmall vara utformad?
Rullande sekreterarfunktion vid arbetslagsmöten skrivs ner i ett kollegieblock som alla kan ta del av Enkla punkter kan ge upphov till förtydligande samtal Viktigt att skapa en rutin för dokumentation t ex använda en mall, ett rullande schema för dokumentatören Skriva dagbok – tankar man fått under dagen Skriva på blädderblock så att alla ser som sedan sammanfattas och skrivs ner. Det svåraste är att hitta kärnan i det som sägs. Underrubriker till samtalsmallen– hur man ska tänka för att inte komma bort i tanken.

21 Gemensam föreställningskarta
T ex C-map

22 Mallen är lite svår att använda
Dokumentera i bilder, foto, t ex av tre miljöer Hur dokumenterar vi så att andra läser? - Fundera på för vem man dokumenterar Är dokumentationen lärledarens ansvar eller gruppens ansvar? Om endast en person dokumenterar är risken att övriga inte känner sig delaktiga Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig… Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle Viktigt att träna på olika modeller Viktigt med återkoppling för att motivera När man själv ser syftet med dokumentationen blir man motiverad att dokumentera Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen Skapa trygghet för att våga vilja dokumentera Synliggöra vad man har lärt sig Tydliggöra för alla

23 Gemensamma slutsatser/lärdomar dag 1 i Norrköping
Mycket dokumenterande – systematik behövs – samtala om nyttoaspekten Syftet med dokumentationen är viktigt att samtala om –vad t ex en mall ska användas till Synliggöra vad man har lärt sig Tydliggöra för alla Dokumentationen bör ske ”i stunden”, inte i två steg Viktigt att någon reflekterar över dokumentationen Möjlighet att dokumentationen blir tillgänglig och möjlig att reflektera över för att samtala om vid ett senare tillfälle Viktigt att träna på olika modeller Prestationskrav kan hämma – viktigt att använda dokumentation för lärande och förstå att lärande är en ständig process som aldrig blir färdig…

24 Gemensamma slutsatser/lärdomar dag 2 i Norrköping
Mallen är lite svår att använda Dokumentera i bilder, foto, t ex av tre miljöer Hur dokumenterar vi så att andra läser? Fundera på för vem man dokumenterar Viktigt med återkoppling för att motivera Skapa trygghet för att våga vilja dokumentera När man själv ser syftet med dokumentationen blir man motiverad att dokumentera Är dokumentationen lärledarens ansvar eller gruppens ansvar? Om endast en person dokumenterar är risken att övriga inte känner sig delaktiga


Ladda ner ppt "som underlag för skolutveckling och eget lärande"

Liknande presentationer


Google-annonser