Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är inte multisjuka äldre välkomna på sjukhus? Anne Ekdahl, geriatriker Geriatriska Kliniken, Norrköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är inte multisjuka äldre välkomna på sjukhus? Anne Ekdahl, geriatriker Geriatriska Kliniken, Norrköping."— Presentationens avskrift:

1 Varför är inte multisjuka äldre välkomna på sjukhus? Anne Ekdahl, geriatriker Geriatriska Kliniken, Norrköping

2 Hur ser multisjuka äldre ut?  2/3 av alla över 70 år har hörselnedsättning  Ännu flera av gruppen multisjuka äldre  Ökat förekomst av kognitiva nedsättningar  Inte minst demenssjukdomarna ökar kraftigt efter 80 års ålder  Multisjuka äldre konsumerar resurser motsvarande 19% av ALL förbrukat slutenvård.  Vi talar inte riktigt samma språk/lever i samma värld  Internet, mobiltelefoner, resvanor

3 Nationell kartläggning av vård- och omsorgsbehov av multisjuka äldre 2012 (bl a utfört av vårdenhetschef Ann Westöö)  Ca 75% har problem med trötthet  Ca 65 % lider av smärta Och  60 % lider av andfåddhet  Ca. 50% procent lider av muntorrhet, yrsel, svullna ben, sömnproblem.  Och ALLA har flera diagnoser samtidigt

4 Antal sjukhussängar per 1000 invånare och land 2010 Källa: OECD, NationMaster

5 Våra ersättningssystem har fokus på:  Produktion  Medelvårdtider  Vårdtillfällen  Diagnoser  Tillgänglighet  INTE på  Helhetsomhändertagande  Förebyggande insatser

6 Citat  Det (ekonomiska fokus) slår mot framförallt de multisjuka äldre som då ingen vill ha - vi vill ju gärna ha patienter som ger bra statistik, men vi vill ju inte ha de här (multisjuka äldre) som ska ligga och ha omvårdnad, de är ju helt värdelösa för oss.

7 Nobelpriset i ekonomi 1986 En av grunderna till det ekonomiska konceptet ”Public Choice” eller “Politics without romance” eller ”Pengar styr allt”. ”Alla individer vara sig väljare, politiker eller tjänstemän är motiverade mera av egenintressen än samhällets intressen” Den amerikanska ekonomen James Buchanan

8 Vad kan vi konkludera?  Multisjuka uppfattas som en besvärlig/svår patientkategori  De multisjuka själv är verkligen sjuka och har många symtom  De är ganska vanliga på sjukhus  Vi har inte så lätt att kommunicera med dem  Klinikernas uppbyggnad är uppdelad i olika diagnoser/diagnosområden  Och det har hög status  Våra ersättningssystem gynnar inte helhetstänk, kontinuitet och kommunikation  Att vara gammal är inte ”fint”  Det är frustrerande att ta hand om multisjuka äldre när man inte kan ge dem en bra vård  Kanske ett ganska allvarligt arbetsmiljöproblem

9 Multisjuka passar inte in på våra sjukhus! - Kanske dags att ändra på vårt ersättningssystem och våra klinikstrukturer och arbetssätt när det gäller multisjuka äldre?

10 Comprehensive Geriatric Assessment (CGA) Medicinsk, psykologisk, social och funktionell bedömning som underlag för diagnoser, planering och fortsatt uppföljning av den äldre. Kräver arbete i multiprofessionella team, tid och kontinuitet


Ladda ner ppt "Varför är inte multisjuka äldre välkomna på sjukhus? Anne Ekdahl, geriatriker Geriatriska Kliniken, Norrköping."

Liknande presentationer


Google-annonser