Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre Utvecklingsdagar på Höglandet 6 och 26 mars 2013. Vad kan vi lova ESTHER?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre Utvecklingsdagar på Höglandet 6 och 26 mars 2013. Vad kan vi lova ESTHER?"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre Utvecklingsdagar på Höglandet 6 och 26 mars 2013. Vad kan vi lova ESTHER?

2 Vi lovar dig som är äldre och sjuk att du: Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den Inte märker våra organisatoriska gränser Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet, gott bemötande Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet God vård i livets slutskede Preventivt arbetssätt Sammanhållen vård och omsorg God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling Bättre liv för sjuka äldre - målområde Tillsammans kan vi göra skillnad! Primärvård – Kommun - Slutenvård

3 Överenskommelse 2013 Grundläggande krav Kommuner och landsting (var för sig) dokumenterar hur nedanstående ska bedrivas inom vård och omsorg om äldre (ett dokument per huvudman) – Riskanalys – Egenkontroll – Avvikelsehantering  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

4 Sammanhållen vård och omsorg 2012 Mål: Undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar ska minska med 10 procent. Resultat: Ingen klarade målet. Bäst resultat hade Kronoberg, som minskade återinläggningar med 7,4 procent.

5

6

7 Kommun Antal återinskrivning ar - 65 år och äldreIndikator Aneby925,70% Eksjö3420,00% Nässjö3917,30% Sävsjö1927,10% Tranås2217,50% Vetlanda3720,80% Län17,80% Återinläggningar Höglandet Februari 2013

8 Koncept Esther plus startade ht 2012 Utifrån landstingens patientadministrativa system sammanställs månadsvis andelen patienter som återinläggs inom samma län inom 30 dagar från utskrivning. De län som under perioden 2013 04 01 – 2013 09 30 under minst 4 av dessa 6 månader har en lägre andel än motsvarande månad föregående år är med och delar på 200 miljoner. Pengarna fördelas 30 % till landstinget och 70 % till kommunerna.

9 Sammanhållen vård och omsorg 2013 325 miljoner kronor • Månadsvis inrapportering av data med start i februari • Statistiskt säkerställd förbättring • 70% till kommuner och 30% till landstinget 124 miljoner kronor – Undvikbar slutenvård 200 miljoner kronor – Återinläggningar inom 30 dagar

10 Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av ett handlingskraftigt nätverk

11 Det du gör och har ansvar för i din verksamhet - vad betyder det för hela systemet?

12 Återinläggningar Höglandet jan2012 - feb 2013


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre Utvecklingsdagar på Höglandet 6 och 26 mars 2013. Vad kan vi lova ESTHER?"

Liknande presentationer


Google-annonser