Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgrupp Senior alert

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgrupp Senior alert"— Presentationens avskrift:

1 Referensgrupp Senior alert 2014-02-11
Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar Nya överenskommelsen 2014 Uppdatering av Handlingsplanen och aktivitetsplanen PPM fall och trycksår V11 och V37 i kommunerna Resultat och statistik på Senior alerts hemsida och ny Kvalitetsportal Inspirationsdag- Rätt åtgärder gör skillnad 8 april 2014 Spridning i verksamheterna, team Förberedelse inför erfarenhetsutbytet Fortsatt stöd från Regionförbundet Information munhälsoutbildningar Informationsöverföring och ViSam-modellen Vilka rapporter används i verksamheterna Inventering av hur det förebyggande arbetet har nått ut Övriga frågor mötestid Folktandvården prioriterar Grundutbildningarna i vår och inte så många säbo enheter. Karlskoga lasarett 13 maj och 4-5 september, anmälningslistor/närvarolistor till Margit, meddela antal deltagar till SKL. Lindesbergs lasarett 20 maj och 18 sept USÖ?

2 Äldre – Överenskommelse 2014
Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för Hur ser fortsättningen ut när projektet avslutats? Fortsatt aktivitet. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre!

3 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

4 Grundläggande krav 1 - Handlingsplan
Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan (Gemensam för kommuner och landsting i ett län/ett dokument per län) Beskrivning av förbättringsområden Konkreta och mätbara mål Planerade aktiviteter Uppföljning och redovisning av resultat Utvecklingsledarnas roll och mandat Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet Hur privata och idéburna utförare kan involveras

5 Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre
HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN Framtagen av Ledningskraft Revideras och uppdateras Koppla till aktivitetsplanen för 2014

6 Aktivitetsplanen

7 Aktivitetsplanen länsdelsansvar

8 Aktivitetsplan- stöd från Regionförbundet
Uppdatering av aktivitetsplanen med mål i handlingsplanen

9 Sammanhållen vård och omsorg
SKL Projektledare Ejja H och Maj R Regionförbundet Projektägare Marie G Plattformsledare Kjertstin L Utvecklingsledare Gunnel A Projektledare Margit GF Projektmedarbetare Annika F, Annika J, Anna-Karin KL, Fredrik S och Inger L

10 Örebro länsdelsgruppen Västra länsdelsgruppen Södra länsdelsgruppen
Styrgruppen Samvo Norra länsdelsgruppen Madde Gustavsson Örebro länsdelsgruppen Clas-Mårten Ingberg och Elisabeth Liljeqvist Västra länsdelsgruppen Karin Björkman Södra länsdelsgruppen Lennart Svärd Mats Björeman (Landstinget), Marie Gustafsson (RFÖ) Margit Gehrke Flyckt (projektledare Samvo) Områdeschef Medicin/USÖ just nu Clas-Mårten kommer att bli en annan person.

11 Grundläggande krav 2 - Ledningssystem
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur Riskanalys Egenkontroll Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

12 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor
Senior alert, täckningsgrad 90% i SÄBO Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning - 50 miljoner kr Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Landstinget och kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor Bedömning av munhälsa i Senior alert Alla verksamheter - 20 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landsting

13 Hela den vårdpreventiva processen Prestationsersättning 2014
Landstinget gäller samma målgrupp som tidigare – 65 år Kommunerna ingen ersättning för hela genomförda processer på SÄBO I kommunerna räknas endast de som finns inom hemsjukvård och hemtjänst där hela processen finns registrerad dvs; genomförda riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar Hur påbörja samverkan med vårdcentralen för de personer som har enbart hemtjänst?

14 PPM trycksår och fall i kommunerna V 11 och V 37 Bedömer förekomsten av antal trycksår och antal fall Vecka 11 måndag den 10 mars – söndag 16 mars Vecka 37 måndag 8 sept – söndag 14 sept PPM-modul i Senior alert - efterregistrering fram till 30 mars Ingen föranmälan behövs – samtliga särskilda boende, korttidsboenden och demensboenden kan delta Alla personer som vistas på äldreboendet vecka 11 bedöms, underlag Protokoll PPM trycksår och fall PPM består av hudobservation, riskbedömning, pågående åtgärder och journalgranskning på ett strukturerat sätt Resultatet förs in på individnivå i Senior alert Lathund – Bildspel med instruktioner registrering PPM-modul i Senior alert Dagen efter de första mätningarna kan resultatet börja följas i rapporten ”PPM trycksår och fall”. Vilka enheter är med, hur många trycksår och fall finns under mätperioden? Vilka pågående åtgärder har de med risk som har trycksår eller fall och vilka är de åtgärder som finns insatta för de personer med risk men som inte har trycksår eller fall? Är det någon skillnad?

15 Hur många PPM krävs under V 11 och/eller V37 för att klara prestationsersättning för täckningsgrad 90% på SÄBO per kommun? Kommun Antal SÄBO platser Minimum antal PPM Kumla Nora Askersund Karlskoga Ljusnarsberg Örebro Degerfors Laxå Lekeberg Lindesberg Hällefors Hallsberg 155 151 102 329 128 1 150 137 69 81 295 85 249 25 50

16 Statistik och resultat
Senior alert hemsida Kvalitetsportal Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar för alla 4 områden i Länsrapport för samtliga kommuner och för hela landstinget I kommunrapporterna samma fast för varje enskild kommun

17 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i samtliga kommuner i Örebro län under 2013

18 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i samtliga kommuner i Örebro län under 2013

19 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i Örebro läns landsting under 2013

20 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i Örebro läns landsting under 2013

21 Statsbidrag – riskbedömningar i SÄBO 90%

22 Inspirationsdag – Rätt åtgärder gör skillnad
Spridning i verksamheterna Förbereda inför erfarenhetsutbytet Diskussionsfrågor skickas ut i förväg till anmälda

23 Fortsatt stöd från Regionförbundet
Information munhälsoutbildningar ROAG – se bilaga Informationsöverföring och koppling ViSam-modellen Vilka rapporter används i de olika verksamheterna Inventering av hur det förebyggande arbetet har nått ut


Ladda ner ppt "Referensgrupp Senior alert"

Liknande presentationer


Google-annonser