Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgrupp Senior alert 2014-02-11 Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar  Nya överenskommelsen 2014  Uppdatering av Handlingsplanen och aktivitetsplanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgrupp Senior alert 2014-02-11 Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar  Nya överenskommelsen 2014  Uppdatering av Handlingsplanen och aktivitetsplanen."— Presentationens avskrift:

1 Referensgrupp Senior alert 2014-02-11 Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar  Nya överenskommelsen 2014  Uppdatering av Handlingsplanen och aktivitetsplanen  PPM fall och trycksår V11 och V37 i kommunerna  Resultat och statistik på Senior alerts hemsida och ny Kvalitetsportal  Inspirationsdag- Rätt åtgärder gör skillnad 8 april 2014  Spridning i verksamheterna, team  Förberedelse inför erfarenhetsutbytet  Fortsatt stöd från Regionförbundet  Information munhälsoutbildningar  Informationsöverföring och ViSam-modellen  Vilka rapporter används i verksamheterna  Inventering av hur det förebyggande arbetet har nått ut  Övriga frågor  mötestid

2 Äldre – Överenskommelse 2014 Håll i och håll ut! Bygger vidare på tidigare år. Inte så mycket förändringar! Vad händer sen? Förebereda för 2015. Hur ser fortsättningen ut när projektet avslutats? Fortsatt aktivitet. Bibehålla fokus på att göra skillnad för sjuka äldre!

3 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

4 Grundläggande krav 1 - Handlingsplan Struktur för ledning och styrning i samverkan och en politiskt förankrad handlingsplan (Gemensam för kommuner och landsting i ett län/ett dokument per län)  Beskrivning av förbättringsområden  Konkreta och mätbara mål  Planerade aktiviteter  Uppföljning och redovisning av resultat  Utvecklingsledarnas roll och mandat  Hur länet avser att fortsätta arbeta med utvecklingsledare  Hur länet avser att skapa lånsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet  Hur privata och idéburna utförare kan involveras

5 Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft • Revideras och uppdateras • Koppla till aktivitetsplanen för 2014

6 Aktivitetsplanen

7 Aktivitetsplanen länsdelsansvar

8 Aktivitetsplan- stöd från Regionförbundet

9 Sammanhållen vård och omsorg Projektmedarbetare Annika F, Annika J, Anna-Karin KL, Fredrik S och Inger L Projektledare Margit GF Regionförbundet Projektägare Marie G Plattformsledare Kjertstin L Utvecklingsledare Gunnel A SKL Projektledare Ejja H och Maj R

10 Styrgruppen Samvo Södra länsdelsgruppen Lennart Svärd Mats Björeman (Landstinget), Marie Gustafsson (RFÖ) Margit Gehrke Flyckt (projektledare Samvo) Västra länsdelsgruppen Karin Björkman Örebro länsdelsgruppen Clas-Mårten Ingberg och Elisabeth Liljeqvist Norra länsdelsgruppen Madde Gustavsson

11 Grundläggande krav 2 - Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) (Kommuner och landsting var för sig, ett dokument per huvudman) Beskriva hur • Riskanalys • Egenkontroll • Avvikelsehantering har bedrivits inom vård och omsorg om äldre Vilka resultat som uppnåtts i arbetet med att säkra verksamheternas kvalitet

12 Preventivt arbetssätt 2014 120 miljoner kronor Senior alert, täckningsgrad 90% i SÄBO Grundläggande krav att delta i punktprevalensmätning - 50 miljoner kr Hela den vårdpreventiva processen, Systematiska riskbedömningar, åtgärder och uppföljning med registrering i Senior alert. Landstinget och kommunfokus på hemtjänst och hemsjukvård (ej SÄBO)– 50 miljoner kronor Bedömning av munhälsa i Senior alert Alla verksamheter - 20 miljoner kronor 70% till kommuner och 30% till landsting

13 Hela den vårdpreventiva processen Prestationsersättning 2014 Landstinget gäller samma målgrupp som tidigare – 65 år Kommunerna ingen ersättning för hela genomförda processer på SÄBO I kommunerna räknas endast de som finns inom hemsjukvård och hemtjänst där hela processen finns registrerad dvs; genomförda riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar Hur påbörja samverkan med vårdcentralen för de personer som har enbart hemtjänst?

14 PPM trycksår och fall i kommunerna V 11 och V 37 Bedömer förekomsten av antal trycksår och antal fall Vecka 11 måndag den 10 mars – söndag 16 mars Vecka 37 måndag 8 sept – söndag 14 sept PPM-modul i Senior alert - efterregistrering fram till 30 mars Ingen föranmälan behövs – samtliga särskilda boende, korttidsboenden och demensboenden kan delta Alla personer som vistas på äldreboendet vecka 11 bedöms, underlag Protokoll PPM trycksår och fallProtokoll PPM trycksår och fall PPM består av hudobservation, riskbedömning, pågående åtgärder och journalgranskning på ett strukturerat sätt Resultatet förs in på individnivå i Senior alert Lathund – Bildspel med instruktioner registrering PPM-modul i Senior alertBildspel med instruktioner registrering PPM-modul i Senior alert

15 Hur många PPM krävs under V 11 och/eller V37 för att klara prestationsersättning för täckningsgrad 90% på SÄBO per kommun? KommunAntal SÄBO platser Minimum antal PPM Kumla Nora Askersund Karlskoga Ljusnarsberg Örebro Degerfors Laxå Lekeberg Lindesberg Hällefors Hallsberg 155 151 102 329 128 1 150 137 69 81 295 85 249 25 50 25 50 25

16 Statistik och resultat Kvalitetsportal www.kvalitetsportal.se Senior alert hemsida

17 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i samtliga kommuner i Örebro län under 2013

18

19 Antal riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar i Örebro läns landsting under 2013

20

21 Statsbidrag – riskbedömningar i SÄBO 90%

22 Inspirationsdag – Rätt åtgärder gör skillnad Spridning i verksamheterna Förbereda inför erfarenhetsutbytet Diskussionsfrågor skickas ut i förväg till anmälda

23 Fortsatt stöd från Regionförbundet Information munhälsoutbildningar ROAG – se bilaga Informationsöverföring och koppling ViSam-modellen Vilka rapporter används i de olika verksamheterna Inventering av hur det förebyggande arbetet har nått ut


Ladda ner ppt "Referensgrupp Senior alert 2014-02-11 Dagordning  Genomgång av minnesanteckningar  Nya överenskommelsen 2014  Uppdatering av Handlingsplanen och aktivitetsplanen."

Liknande presentationer


Google-annonser