Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Senior alert Sverige t om 2014-07-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Senior alert Sverige t om 2014-07-31."— Presentationens avskrift:

1 | Senior alert Sverige t om

2 | Incidens av fall – 30 % minskning i kommunerna

3 | Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

4 | Minskning av andel trycksår - enligt SKL:s patientsäkerhetsatsning trycksår

5 | Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting

6 | Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG

7 | 287 kommuner, 20 landsting, 129 privata utförare är anslutna

8 | anslutna enheter i Senior alert användare

9 | Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om

10 | riskbedömningar i Senior alert t om

11 | Antal riskbedömningar per månad i Senior alert

12 | Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om

13 | Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om (n= ) Fall 65 % Undernäring 59 % Ohälsa i munnen 50 % Trycksår 23 % Ingen risk 18 %

14 | 91 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion

15 | 2799 bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende jan-juli %

16 | Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende

17 | 17 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO t om

18 | 244 kommuner och 20 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om

19 | munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om

20 | bedömningar av munhälsa med ROAG t om

21 | munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om Variationen är stor bland kommunerna

22 | 26 kommuner har gjort över 1000 bedömningar av munhälsa enligt ROAG t om

23 | Antal munhälsobedömningar enligt ROAG i Senior alert per månad

24 | Munbedömning enligt ROAG per månad i Senior alert t om

25 | Hälften av munhälso-bedömningarna enligt ROAG visar ohälsa Hälften av dem får åtgärd


Ladda ner ppt "| Senior alert Sverige t om 2014-07-31."

Liknande presentationer


Google-annonser