Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa."— Presentationens avskrift:

1 Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa

2 Mellan äldreomsorg och psykiatri I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas som folkhälsosjukdomar ÄNDÅ ÄR DET EFETERSATT!

3 Mellan äldreomsorg och psykiatri Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor med den gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år! Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det normala åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt illabefinnande, psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning. Och så tror jag att det måste vara!

4 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Det betyder också att vi omfattar många olika insatser Förebyggande Behandlande Stödjande • Det betyder insatser från Kommun Landsting

5 Mellan äldreomsorg och psykiatri Men det handlar inte bara om samverkan mellan huvudmännen… Primärvård, geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri, äldreomsorg, beroendevård, funktionshinder, socialpsykiatri, ekonomiskt- bistånd …

6 Mellan äldreomsorg och psykiatri Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar; individuellt och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk ohälsa” Ålderism Stigma

7 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Kvinna • Ganska gammal • Svårt att gå; rollator • Snäll, glad men kan vara deprimerad • Mormor

8 Mellan äldreomsorg och psykiatri • ”Det kan vara vem som helst” • En man ca 40 år • Det syns på honom, sliten • Kanske farlig??

9 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om äldre och om psykisk sjukdom har större betydelse för vårt handlande än vad vi tror! Elsa 74 år med schizofreni

10 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Men hur ser det då ut med den psykisk hälsan och ohälsan hos äldre? Paradox – äldre har en högre självskattad psykisk hälsa än unga men fler självmord och fler med en depressionsdiagnos samt omfattande förskrivning av antidepressiva läkemedel.

11 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Om vi tittar på sjukdomsgrupper så är panoramat motsvarande befolkningen i stort och epidemiologiskt ser det ut så här: -Depressionssjukdom – 12-15 procent (punktprevalens) -Psykossjukdom – 1-2 procent; -Bipolär sjukdom – 1-3 procent -Andel personer med psykotiska symtom ökar efter 70 - och så alla övriga – NPF, Beroende …

12 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Det går också att se på målgruppen/området så här: Att drabbas i samband med åldrandet Att drabbas i unga år och åldras med psykisk funktionsnedsättning Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa Att ha upplevt trauma i livet och åldras

13 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Det går att förebygga! • Psykosociala insatser

14 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Depressionssjukdom är vanligare hos äldre än hos yngre • Symtombilden har en ”åldersfärgning” -Smygande symtom -Ofta kroppsliga besvär, värk och trötthet -Sänkt sinnesstämning -Ängslighet och ångest -Svårt att ta sig för saker – minnesproblem -Sover för mkt eller för lite, äter för mkt eller för lite -Irritabilitet

15 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Vi vet att vi har både en under- och en överbehandling av depression hos äldre • Depression har en klar association med annan somatisk sjukdom och som leder till ökad mortalitet, minskad följsamhet till behandling och ökat lidande samt ökade behov av sjukvård • De nationella riktlinjer för behandling vid ångest och depression - likartade rekommendationer oavsett ålder

16 Mellan äldreomsorg och psykiatri Äldre med tidigare trauma • Fler kroniska sjukdomar, mer psykofarmaka, sämre självupplevd hälsa (Petkus, Gum, King-Kallimanis & Wetherell, 2009) • Större svårigheter hantera åldersrelaterade besvär/sjukdomar (Shiraz & Shmotkin, 2008) • Högre förekomst av PTSD, depression, ångest, somatisering (Amir & Lev-Wiesel, 2003) • PTSD kan fortgå under livet och även reaktiveras i samband med åldrandet (Lindman, Port, Engdahl & Frazier, 2001)

17 Mellan äldreomsorg och psykiatri PTSD – kunskapen om och betydelsen av detta i samband med åldrandet kan vara bristande. I en studie av äldre kvinnor med erfarenhet av våld, sexuella övergrepp var deras symtom osynliggjorda beroende på: -Bristande kunskap -Kvinnornas egen oförmåga/ovilja att berätta (Franco, 2007)

18 Mellan äldreomsorg och psykiatri Att inte längre vilja leva • Självmord är vanligare bland äldre i de flesta industrialiserade länder • Självmordstalen i Sverige har sjunkit i de flesta åldersgrupper utom bland de yngsta och äldsta • Ovanligt att psykiskt friska äldre tappar livsmodet – även ovanligt i ett slutstadiet av cancer • Äldre som tar sitt liv har inte sällan kort före varit på besök hos sin läkare • En tredjedel har kommunicerat självmordstankar till sin läkare • Tre fjärdedelar har kommunicerat självmordstankar till anhöriga

19 Mellan äldreomsorg och psykiatri • Riskfaktorer -Depression -Psykos -Leva ensam – bli ensam -Alkohol -Fysisk sjukdom … men också tillgången och möjlighet att ta sitt liv bidrar

20 Mellan äldreomsorg och psykiatri • VÅGA FRÅGA – VÅGA SE …

21 Mellan äldreomsorg och psykiatri Den magiska 65-årsgränsen

22 Mellan äldreomsorg och psykiatri Vad händer i omvärlden?? Första hjälpen … Verktygslådan Webbutbildning Kliniska riktlinjer Vägledning Nationella satsningar

23 Mellan äldreomsorg och psykiatri


Ladda ner ppt "Mellan äldreomsorg och psykiatri -Om äldres psykiska ohälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser