Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre IT-användare och tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre IT-användare och tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Äldre IT-användare och tillgänglighet
Marie Sjölinder

2 Innehåll Åldersskillnader i datoranvändande Forskningsfrågor Studier
Gränssnittsdesign för äldre Nästa generations äldre IT-användare

3 Åldersskillnader i datoranvändande
Åldersskillnader relaterade till användande av datorer och gränssnitt Det blir svårare att lära sig att använda ny teknik (Mead et al, 2000) Det tar längre tid (eller blir fler fel) för äldre som utför datorrelaterade uppgifter (Kubeck et al, 1999; Mead et al, 2000) Kan förklaras av åldersförändringar i: Kognition Perception Fysik/motorik Inlärningsförmåga Bakgrundsfaktorer (dator- och Internet vana mm) Fokuserat oss på kognition och bakgrundsfaktorer

4 Kognition, datorvana och åldrande
Kognitionen försämras med stigande ålder - det blir svårare/tar längre tid att: Hantera stora mängder information Hantera komplex information (Kubeck et al., 1999) Sortera ut för uppgiften relevant information (Morris & Venkatesh, 2000) Skapa sig en översiktsbild av en omgivning (Lipman and Caplan, 1992) Liten eller ingen vana vid datorer: Är generellt sett vanligare bland äldre (Dyck and Smither, 1994) Påverkar inlärning (datorrelaterad) i större utsträckning för äldre än för yngre (Kelly and Charness, 1995)

5 SENAV SEniorer och NAVigering i elektroniska rymder
Hur hjälpfunktioner och navigeringshjälpmedel ska vara utformade för att underlätta för äldre Hur information och tjänster ska presenteras så att de blir lättanvända och lättnavigerade. Olika sätt att representera informationsrymden - två Internet livsmedelsbutiker Hierarkisk textbaserat gränssnitt 3D gränssnitt Vilka kognitiva faktorer och åldrande som är relaterade till datoranvändande/navigering Spatial förmåga - försämras med stigande ålder och är relaterad till navigering i informationsrymder

6 Den hierarkiska Internet livsmedelsbutiken Express Food

7 Hierarkisk studie Frågeställningar Metod
Vilka är åldersskillnaderna i en ”traditionell” on-line livsmedelsbutik? Är vissa typer av uppgifter svårare för äldre än för yngre? Hur påverkar bakgrundsfaktorer som utbildning, dator- och Internetvana? Hur påverkar spatial förmåga lösandet av uppgifterna (mental rotation och spatial visualisering)? Metod Deltagare: 24 äldre (60-77 år) och 24 yngre (20-30 år) Två inköpslistor - en lätt (varor som man handlar varje dag) och en svår (veckohandel med lite mer udda varor) Mått - tid och klick (per löst deluppgift/hittad vara)

8 Hierarkisk studie - resultat
Äldre längre tid Äldre längre tid med de svårare uppgifterna De äldre med låg dator- och Internetvana spenderade mer tid än de yngre användarna med låg dator- och Internetvana Äldre användare besökte oftare samma sida flera gånger (även Meyer et al., 1997) De med låg spatial förmåga (spatial visualisering) spenderade mer tid på uppgifterna

9 3D-butiken

10 3D studie Frågeställningar Metod
Hur ser åldersskillnaderna ut i en 3D-miljö (större eller mindre)? Är äldre hjälpta av en översiktskarta som navigeringshjälpmedel? (Finns studier som visar att de inte är det (Caplan & Schooler, 1990) Skapar de äldre användarna en mental översikt av 3D-rymden? Hur fungerar det för äldre att ”förflytta” sig i en 3D-miljö? Metod Deltagare: 24 äldre (59-76 år) och 24 yngre (21-31 år) Löste uppgifter/handlade från inköpslistor både med och utan översiktskarta Mått: Tid och antal klick Skattning av var objekt var placerade (bra/dålig översikt) Spatiala test (mental rotation, spatial visualisering) Frågeformulär

11 3D studien - resultat Äldre behövde längre tid (och flera klick) på sig att hitta rätt/lösa uppgifterna Ingen skillnad mellan åldersgrupperna med avseende på med eller utan översiktskarta (något längre tid med översiktskartan för båda grupperna) Äldre hade svårare att bedöma/minnas var objekt var placerade - ritade ut dem längre ifrån sin faktiska positioner Äldre tyckte också själva att de hade en sämre känsla av åt vilket håll objekt var placerade Stämmer överens med resultat från navigeringsstudier på ”verkliga” omgivningar där äldre har svårare att skapa översiktskunskap De äldre tyckte att det var svårare att lära sig att gå framåt och att vrida sig

12 Jämförelse mellan hierarkisk och 3D
Tid per uppgift (minuter) Större åldersskillnader med 3D gränssnittet (tid - men även klick) Kan vara viktigt med enkelt gränssnitt - kan bli för mycket information samtidigt för äldre Men: De äldre var mer ovana vid 3D-miljöer Kan vara en trevlig upplevelse om man inte kan besöka en vanlig livsmedelsaffär Roterande översiktskarta (om någon)

13 Design som underlättar för äldre
Minska komplexiteten - begränsa mängden information Presentera (för målgruppen) relevant information vid en sökning (Fink et. al, 1998). T ex. rekommendationssystem - baserat på vad andra ”liknande” användare valt/gjort Stöd för de äldre i inlärningsprocessen Äldre (datorvana) som fått träning har lättare att lösa komplexa uppgifter samt är mer benägna att utnyttja en översikt (Meyer et al., 1997) Inlärning som stödjer “djupbearbetning” av information - övningsuppgifter med feedback, möjlighet att arbeta tillsammans etc. Navigeringsstöd Länkar som ändrar färg när de blivit besökta - stöd för minnet angående vilka platser man besökt tidigare eftersom äldre oftare tittar på samma sida flera gånger. Öka möjligheten att skapa sig en översikten över informationsrymden. Tydliggöra var i informationsrymden användaren befinner sig - vilken del av webbsidan eller vilket steg i en process (olika färger eller layout hos olika delar av ett system eller en webbsida) Icke spatiala navigeringshjälpmedel Social navigering - man kan ”se” och fråga andra användare

14 Framtida IT-användning bland äldre
Framtida äldre IT-användare inga åldersskillnader med avseende på vana etc. - men sättet av bearbeta information förändras Mobila IT-tjänster på små apparater - blir kognitiva och motoriska åldersförändringar en ännu viktigare faktor? Handhavande - små knappar, små gränssnitt (syn, motorik) Svårt att navigera, komplexa menyer ELMO - Elderly people in the mobile age Funktionalitet - mobiltelefon (använda knappar, ändra textstorlek) Användande av WAP-tjänster Vilka tjänster som är relevanta för denna målgrupp Behov av nya tjänster - men även krav på dess användbarhet och tillgänglighet sett ur denna grupps perspektiv


Ladda ner ppt "Äldre IT-användare och tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser