Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Äldre IT-användare och tillgänglighet Marie Sjölinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Äldre IT-användare och tillgänglighet Marie Sjölinder."— Presentationens avskrift:

1 Äldre IT-användare och tillgänglighet Marie Sjölinder

2 Innehåll  Åldersskillnader i datoranvändande  Forskningsfrågor  Studier  Gränssnittsdesign för äldre  Nästa generations äldre IT-användare

3 Åldersskillnader i datoranvändande  Åldersskillnader relaterade till användande av datorer och gränssnitt  (Mead et al, 2000)  Det blir svårare att lära sig att använda ny teknik (Mead et al, 2000)  (Kubeck et al, 1999; Mead et al, 2000)  Det tar längre tid (eller blir fler fel) för äldre som utför datorrelaterade uppgifter (Kubeck et al, 1999; Mead et al, 2000)  Kan förklaras av åldersförändringar i:   Kognition   Perception   Fysik/motorik   Inlärningsförmåga   Bakgrundsfaktorer (dator- och Internet vana mm)  Fokuserat oss på kognition och bakgrundsfaktorer

4 Kognition, datorvana och åldrande  Kognitionen försämras med stigande ålder - det blir svårare/tar längre tid att:   Hantera stora mängder information  (Kubeck et al., 1999)  Hantera komplex information (Kubeck et al., 1999)  (Morris & Venkatesh, 2000)  Sortera ut för uppgiften relevant information (Morris & Venkatesh, 2000)  (Lipman and Caplan, 1992)  Skapa sig en översiktsbild av en omgivning (Lipman and Caplan, 1992)  Liten eller ingen vana vid datorer:  (Dyck and Smither, 1994)  Är generellt sett vanligare bland äldre (Dyck and Smither, 1994)  (Kelly and Charness, 1995)  Påverkar inlärning (datorrelaterad) i större utsträckning för äldre än för yngre (Kelly and Charness, 1995)

5 SENAV SEniorer och NAVigering i elektroniska rymder  Hur hjälpfunktioner och navigeringshjälpmedel ska vara utformade för att underlätta för äldre  Hur information och tjänster ska presenteras så att de blir lättanvända och lättnavigerade. Olika sätt att representera informationsrymden - två Internet livsmedelsbutiker   Hierarkisk textbaserat gränssnitt   3D gränssnitt  Vilka kognitiva faktorer och åldrande som är relaterade till datoranvändande/navigering   Spatial förmåga - försämras med stigande ålder och är relaterad till navigering i informationsrymder

6 Den hierarkiska Internet livsmedelsbutiken Express Food

7 Hierarkisk studie  Frågeställningar   Vilka är åldersskillnaderna i en ”traditionell” on-line livsmedelsbutik?   Är vissa typer av uppgifter svårare för äldre än för yngre?   Hur påverkar bakgrundsfaktorer som utbildning, dator- och Internetvana?   Hur påverkar spatial förmåga lösandet av uppgifterna (mental rotation och spatial visualisering)?  Metod   Deltagare: 24 äldre (60-77 år) och 24 yngre (20-30 år)   Två inköpslistor - en lätt (varor som man handlar varje dag) och en svår (veckohandel med lite mer udda varor)   Mått - tid och klick (per löst deluppgift/hittad vara)

8 Hierarkisk studie - resultat  Äldre längre tid  Äldre längre tid med de svårare uppgifterna  De äldre med låg dator- och Internetvana spenderade mer tid än de yngre användarna med låg dator- och Internetvana  Äldre användare besökte oftare samma sida flera gånger (även Meyer et al., 1997)  De med låg spatial förmåga (spatial visualisering) spenderade mer tid på uppgifterna

9 3D-butiken

10 3D studie  Frågeställningar   Hur ser åldersskillnaderna ut i en 3D-miljö (större eller mindre)?  (Caplan & Schooler, 1990)  Är äldre hjälpta av en översiktskarta som navigeringshjälpmedel? (Finns studier som visar att de inte är det (Caplan & Schooler, 1990)   Skapar de äldre användarna en mental översikt av 3D-rymden?   Hur fungerar det för äldre att ”förflytta” sig i en 3D-miljö?  Metod   Deltagare: 24 äldre (59-76 år) och 24 yngre (21-31 år)   Löste uppgifter/handlade från inköpslistor både med och utan översiktskarta   Mått:   Tid och antal klick   Skattning av var objekt var placerade (bra/dålig översikt)   Spatiala test (mental rotation, spatial visualisering)   Frågeformulär

11 3D studien - resultat  Äldre behövde längre tid (och flera klick) på sig att hitta rätt/lösa uppgifterna  Ingen skillnad mellan åldersgrupperna med avseende på med eller utan översiktskarta (något längre tid med översiktskartan för båda grupperna)  Äldre hade svårare att bedöma/minnas var objekt var placerade - ritade ut dem längre ifrån sin faktiska positioner  Äldre tyckte också själva att de hade en sämre känsla av åt vilket håll objekt var placerade  Stämmer överens med resultat från navigeringsstudier på ”verkliga” omgivningar där äldre har svårare att skapa översiktskunskap  De äldre tyckte att det var svårare att lära sig att gå framåt och att vrida sig

12 Jämförelse mellan hierarkisk och 3D  Större åldersskillnader med 3D gränssnittet (tid - men även klick)  Kan vara viktigt med enkelt gränssnitt - kan bli för mycket information samtidigt för äldre  Men:  De äldre var mer ovana vid 3D-miljöer  Kan vara en trevlig upplevelse om man inte kan besöka en vanlig livsmedelsaffär  Roterande översiktskarta (om någon) Tid per uppgift (minuter)

13 Design som underlättar för äldre  Minska komplexiteten - begränsa mängden information  (Fink et. al, 1998)  Presentera (för målgruppen) relevant information vid en sökning (Fink et. al, 1998). T ex. rekommendationssystem - baserat på vad andra ”liknande” användare valt/gjort  Stöd för de äldre i inlärningsprocessen  (Meyer et al., 1997)  Äldre (datorvana) som fått träning har lättare att lösa komplexa uppgifter samt är mer benägna att utnyttja en översikt (Meyer et al., 1997)   Inlärning som stödjer “djupbearbetning” av information - övningsuppgifter med feedback, möjlighet att arbeta tillsammans etc.  Navigeringsstöd   Länkar som ändrar färg när de blivit besökta - stöd för minnet angående vilka platser man besökt tidigare eftersom äldre oftare tittar på samma sida flera gånger. .  Öka möjligheten att skapa sig en översikten över informationsrymden. Tydliggöra var i informationsrymden användaren befinner sig - vilken del av webbsidan eller vilket steg i en process (olika färger eller layout hos olika delar av ett system eller en webbsida)  Icke spatiala navigeringshjälpmedel   Social navigering - man kan ”se” och fråga andra användare

14 Framtida IT-användning bland äldre  Framtida äldre IT-användare inga åldersskillnader med avseende på vana etc. - men sättet av bearbeta information förändras  Mobila IT-tjänster på små apparater - blir kognitiva och motoriska åldersförändringar en ännu viktigare faktor?   Handhavande - små knappar, små gränssnitt (syn, motorik)   Svårt att navigera, komplexa menyer  ELMO - Elderly people in the mobile age   Funktionalitet - mobiltelefon (använda knappar, ändra textstorlek)   Användande av WAP-tjänster   Vilka tjänster som är relevanta för denna målgrupp  Behov av nya tjänster - men även krav på dess användbarhet och tillgänglighet sett ur denna grupps perspektiv marie@sics.se www.sics.se/humle/projects/senav www.sics.se/humle/projects/elmo


Ladda ner ppt "Äldre IT-användare och tillgänglighet Marie Sjölinder."

Liknande presentationer


Google-annonser