Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum."— Presentationens avskrift:

1 TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum

2 TIVA definition  TIVA (Total IntraVenös Anestesi) innebär att hela anestesin baseras på intravenös tillförsel av mediciner  TIVA kan bedrivas med i stort sett alla intravenösa anstesimedel vi har men det vanligaste är att man använder sig av: Diprivan(Propofol), kortverkande anestetikum Rapifen(Alfentanil), kortverkande opioid Ultiva(Remifentanil), mycket kortverkande opioid  Kan antingen ges som bolusinjektion (kortare ingrepp) eller kontinuerlig infusion via sprutpump (längre ingrepp)

3 Fördelar/nackdelar dagkirurgi + Kort duration av läkemedlen  Propofol 15-30 min  Rapifen 10-15 min  Ultiva 5-10 min + Snabb uppvakning, mobilisering, hemgång + Minskad risk för POKO - Postoperativ smärta - Postoperativ smärta - Blockader, LA

4 TIVA till barn  Stort sett samma som TIVA till vuxna.  Propofol kan användas ner till 1 månads ålder, Ultiva ner till 1 års ålder  Barn kräver ofta högre doser av läkemedlen än vuxna

5 Barnverksamhet Elverum  ÖNH kirurgi, ögonkirurgi  Tandbehandling, gastroskopier, MR- undersökningar i narkos  Ca 700 barnanestesier (1-10 år)/år  Ungefär hälften TIVA

6 Anestesi(ögonoperation)  Premedikation med Dormicum 0.3 mg/kg (max 10 mg) + Paracetamol 40 mg/kg (max 2 g)  Alla barn sövs med TIVA anestesi  Luftvägarna säkras med flexibel larynxmask  Övervakas med vanlig monitorering samt Entropi

7 Induktion  Alla barn får Atropin 10µg/kg iv före inledning av anestesi  Remifentanil 0,5 µg/kg/min i 2 minuter  Propofol 4 mg/kg i bolus  Kvalmeprofylaks med Fortecortin 0.15 mg/kg och Ondansetron 0.1 mg/kg

8 Underhåll  Remifentanil 0.2 – 0,7 µg/kg/min  Propofol 10 – 15 mg/kg/tim  Remifentanil avslutas ca 10 min innan opavslut. Propofol då sista stygnet sätts Kan då avlägsna larynxmasken med ett sovande men spontanpustende barn  Smärtlindring med morfin 0.05-0.1 mg/kg

9 Postoperativt  Övervakas med pulsoximetri tills de är vakna  Kan börja äta och dricka så fort de vaknar  Kvarstannar två timmar innan utskrivning

10 Ögonoperation  Ca 200 operationer i narkos/år, fr.a. strabismop  1/2 barn, huvudsakligen 3-7 år


Ladda ner ppt "TIVA till barn Patric Axelsson Anestesikliniken Elverum."

Liknande presentationer


Google-annonser