Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut kirurgi Gravid patient. Riskanalys  Abortrisk  Risk för fosterskador  Angelägenhetsgrad  Tidpunkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut kirurgi Gravid patient. Riskanalys  Abortrisk  Risk för fosterskador  Angelägenhetsgrad  Tidpunkt."— Presentationens avskrift:

1 Akut kirurgi Gravid patient

2 Riskanalys  Abortrisk  Risk för fosterskador  Angelägenhetsgrad  Tidpunkt

3 Fråga: Är op nödvändig? Nu? I vilken graviditetsvecka? Kan operationen vänta? Hur skall operationen genomföras?

4 Laparoskopi OK?  Öppen teknik  I andra trimestern  Pneumoperitoneum max tryck 15 mm Hg  Undvik aortocaval obstruktion  Trombosprofylax (mekanisk)  Monitorera endtidal CO2 och blodgaser  Preoperativ obstetrisk konsult  American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons ”Guidelines”

5 fostret  Undvik teratogena läkemedel  Undvik hypoxi  Hyperoxi ?  Undvik tryckfall hos mamman  Placentaperfusionen är tryckberoende

6 fostret  Lokalanestesi  Regionalanestesi  Generell anestesi  Kända droger Isofluran  Lustgas??

7 graviditeten Undvik prematurt värkarbete  Abortrisk – Störst första veckan postop  Ingreppsberoende – Störst vid intraabdominella och gynekologiska ingrepp  Tidpunktsvarierande – Minst risk i andra trimestern

8 Nödvändiga ingrepp?  Cerclage  Ovarialcystor  Akut buk  Carpaltunnelsyndrom

9 Tidpunkter  Tidig graviditet = okänd?  Sövs som andra patienter  Risk för okända effekter av nya droger

10 ”Skall ej användas för obstetrisk anestesi”  Citat FASS:  passerar placenta och kan förorsaka neonatal andningdepression  Propofol

11 Under graviditet bör därför … ges endast efter särskilt övervägande  Citat FASS:  Reproduktionstoxikologiska studier på råtta har visat fetotoxiska effekter som troligen är anestesirelaterade vid upprepad daglig exponering i tidig graviditet  sevorane

12 Fysiologiska förändringar I  Cirkulationseffekter  Ökad cirkulerande blodvolym  50% ökning  V6 – v 20 sedan långsammare – v 38 avplaning  Ökat cardiac output  Ca 20 % ökning – Slagvolymsökning från v 8 – Frekvensökning från v 16 – SVR sänkt från v 8  Minskat venöst återflöde  Lägesbetingat i senare graviditet

13 Fysiologiska förändringar II  Tillstånd av hyperkoagubilitet – Trombosrisk?  Ökad syrgaskonsumtion  Hyperventilation  Minskat FRC  Avplanad diafragma  Airway closure

14 Under graviditet  MAC sänkt för inhalationsanestestika  Sänkt behov av Thiopental  Pseudicholinesterashalten sänkt  Söva som för sectio??  Tocolys? – CTG övervakning postop

15 Modern  Aspirationsrisk  Ringa risk för ventrikelretention före värkarbete  Refluxrisk  Undvika tryckfall  Undvika hypoxi

16 DrogvalA  Aförmodas ha intagits av många  Säkra läkemedel, funnits under lång tid  Ketamin  Thiopental

17 DrogvalB  Bbegränsad erfarenhet  Ingen säkerställd störning noterats – 1 djurstudier har ej givit hållpunkter för fosterskador – isofluran – 2djurstudier bristfälliga eller saknas – 3djurstudier ger hållpunkter för fosterskador – sevorane

18 DrogvalC Förmodas kunna medföra risk för skador  Propofol  Diazepam  Midazolam  Morfin  Ketobemidon  Fentanyl  Celocurin  Tramadol

19 Rekommendation  Na-citrat p o  RSI  Pentothal  Isofluran  Undvik lustgas


Ladda ner ppt "Akut kirurgi Gravid patient. Riskanalys  Abortrisk  Risk för fosterskador  Angelägenhetsgrad  Tidpunkt."

Liknande presentationer


Google-annonser