Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Ane-IVA Danderyds sjukhus 2009 JA Obstretisk massiv blödning Johanna Albert Anestesi- och Intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Ane-IVA Danderyds sjukhus 2009 JA Obstretisk massiv blödning Johanna Albert Anestesi- och Intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus."— Presentationens avskrift:

1 1 Ane-IVA Danderyds sjukhus 2009 JA Obstretisk massiv blödning Johanna Albert Anestesi- och Intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus

2 2 Sagt om transfusionsgränser ” The current tendency indicates that with 100 g/L of Hb a transfusion is not indicated, with under 60 g/L it is almost always indicated, and between these values clinical judgement of the risk of inadequate tissue oxygenation is essential ”

3 3 Transfusion  Oberoende risk ökad mortalitet  Restriktivitet minskar risker för komplikationer och mortalitet hos patienter på IVA  Adekvat syretransport förmåga når man hos IVA patienter utan coronarsjukdom med Hb>60 g/L om isovolemi, tänk på effekten av PEEP  Hb<90 g/L minskar den koagulativa förmågan – viktig när det blöder!

4 4 Risker med att ……………………. ……………inte transfundera:  ↓ syrgas transport  ↓ koagulationsförmåga  ↑ infektionsrisk

5 5 ….Risker med att transfundera  Virala infektioner  Bakteriella infektioner (trc)  Parasitsjukdomar  Immunomodulering/supression  Transfusionsreaktioner  TRALI Störst risk i I-länderna:  ”Fel” transfusion ges

6 Normal fysiologi för gravid kvinna  Blodvolymen ökar med 40-50% (1-1,5 L)  Erytrocytmängden ökar med 20 % (fysiologisk anemi)  Den gravida är förberedd för blödning  1000 ml blödning utan cirkulatorisk påverkan  Hypotension sent symptom, risk för undervärdering  Hyperkoagulerbart tillstånd  Mer fibrinbildning och mindre fibrinolys  Postpartum blödning ofta arteriell  Utan uteruskontraktion, blödning på 3 L / 5 min

7 Lite bakgrunds”fakta”  Blod är en bristvara, dyrt och förenad med risk för mottagaren  Högre mortalitet av transfusioner mellan 1996-2002 än kvinnor som dog av postpartumblödningar (England)*  Skillnad att vara 70 år jmf 25 år vad avser transfusionskonsekvenser  Obstretisk blödning är andra vanligaste orsaken till mortalitet hos gravida i USA, 2/100 000 födslar  Transfusionsfrekvens <1% (0.6%) vid vaginalförlossning, 1-7% (3.3%) vid sectio *Catling et al. 2007, Int J Obstet Anesth

8 Lite bakgrunds”fakta”  Gravida kvinnor är har uttömda järndepåer  Reabsorbtion av den ökade blodvolymen första veckan postpartum  Järntablett behandling har låg compliance  Transfusioner är oftare ordinerade av obstetriker än av anestesiologer  31% av erytrocyttransfusionerna postpartum gavs på Hb>70g/L, utan pågående blödning

9 9 Blödning är globalt den enskilt vanligaste orsaken (30%) till maternell mortalitet Lancet 2006:368:1189-1200 2/3 av allvarlig maternell morbiditet orsakas av blödning Detta motsvarar 5-7 fall av stor obstetrisk blödning/1000 förlossningar BMJ 2001:May 5 (322):1089-93, BJOG 2004:111(5):481-484

10 Provtagning vid stor obstetrisk blödning  Blodgas (pH, fritt Ca, Hb)  APTT  PK (INR)  TPK  Fibrinogen  D-dimer / lösligt fibrin ??  Antitrombin  Helblodskoagulations mätare

11 11 Term 8, 2008 AW,JA Mål för patienter med pågående blödning  Hb > 100 g/L  INR < 1,5  APTT < 1,5 x förlängning  TPK > 100 x 10 9 /L  Fibrinogen >2g/L, (>2,5 g/L om Voluven)  Fritt Ca >1.0 mmol//L  pH >7,2  Temp > 36,5 C Även Europeiska rekommendationer Dock svårt att uppnå detta med bara plasma Massiv blödning: 1-2 blodvolymer

12 12  Fibrinolyshämmare (Cyklokapron ®)  Fibrinogen (Haemokompletan®)  FVIII+vW-faktor (Haemate ®)  Desmopressin (Octostim®) obs! Risk för hyponatremi  FII, VII, IX och X (Confidex®, Ocplex®)  rFVIIa (Novoseven®)

13 13  Undvik – Hypotermi (33°motsv 50% reduktion av koag.faktorer och trombocyter) – Spädning – Acidos (<7,20) – Hypocalcemi Korrigera redan uppkommen koagulopati är svårt - bättre att förebygga.

14 14 Base deficit vid stor blödning: Base deficit: Indirekt mått på global vävnads acidos  Mild -3 till -5 mEq/L  Moderat-6 till -9 mEq/L  Allvarlig-10 eller mindre mEq/L

15 Behandling av massiv blödning  Cyklokapron 1-2 g långsamt (tranexamsyra)  E-konc och plasma 1:1  Trombocytkoncentrat var fjärde enhet av E-konc/plasma  Fibrinogen 2-4 g  Calcium 10 ml ETP: Emergency Transfusion, Package E-konc/plasma/TPK = 4/4/1 E-konc/plasma/TPK = 5/5/2  Novoseven 0,1 mg/kg iv. Ev ny dos efter 30 min

16 16 Anestesi  Generell vs regional anestesi  Inhalationsanestetika (>0,5 MAC minskar uteruskontraktiliteten, N 2 O ok)

17 17 Cell-saver  Bättre erytrocytfunktion än bankblod  Fetala erytrocyter till mamman? – Rh-immunisering  Amnionvätskeöverföring? – Leukocytfilter

18 18 Transfusions rekommendationer vid stor blödning Korrigera redan uppkommen koagulopati är svårt - bättre att förebygga.

19 Milla Entlebuchersennen Hund

20

21 Tack för er uppmärksamhet! ”

22 22 Term 8, 2008 AW,JA Erytrocyter, trombocyter O AB Plasma AB O


Ladda ner ppt "1 Ane-IVA Danderyds sjukhus 2009 JA Obstretisk massiv blödning Johanna Albert Anestesi- och Intensivvårdskliniken Danderyds sjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser