Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Interinfo 1. Patientinformation 2. Rapportera a. Transfusion b. Transfusion med reaktion c. Kassation 3. Historik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Interinfo 1. Patientinformation 2. Rapportera a. Transfusion b. Transfusion med reaktion c. Kassation 3. Historik."— Presentationens avskrift:

1 Interinfo 1. Patientinformation 2. Rapportera a. Transfusion b. Transfusion med reaktion c. Kassation 3. Historik

2 1. Patientinformation Fliken Patientinformation: 1.Här visas information om patientens blodgruppering och Bas-test 2.Utlåtandetexter: Information om patienten har irreguljära antikroppar eller annan text. 3.Reservationer: Här ses en lista över vilka blodkomponenter som är reserverade till patienten

3 Patientinformation forts. Dubblettsvarsbeställning: Gäller för närvarande endast Sunderbyn. När avdelningen klickar på knappen ”Beställ Dubblettsvar” skickas en beställning till blodcentralen som skriver ut och skickar svaret. Om patienten endast har en giltig blodgruppering syns inte dubblettsvarsknappen. Patienten ska vara blodgrupperad två gånger för att dubblettsvars- knappen ska vara synlig.

4 2. Rapportera Här ska avdelningen rapportera transfusion av erytrocyter, trombocyter och plasma. Detta ska göras inom 24 timmmar. Om patienten har fått en transfusionsreaktion Om komponenten är kasserad

5 Rapportera transfusion Fliken Rapportera: används när komponenten är transfunderad. Rapportering skall ske för alla påbörjade transfusioner, även om de av någon anledning ej fullföljs. Fliken Transfusion: Läs med scanner in från komponentens nedre del tappningsnummer och komponentkod. Se bild. Dagens datum och klockslag är ifyllt men går att ändra. Tryck på Registrera. OBS! Signatur på den som är inloggad i VAS följer med till ProSang (blodcentralens datasystem).

6 Transfusion med reaktion Fliken Transfusion med reaktion: Vid inträffad transfusionsreaktion: Fyll i skärmen som vid transfusion och ange hur patienten har reagerat. Möjlighet att skriva en fritext finns i rutan Övrigt. Tryck på Registrera. Samma regler som tidigare gäller vid transfusionsreaktion! Se Labhandboken, Blodcent- ralens allmänna anvisningar.

7 Kassation Fliken Kassation: Här kan rapporteras om en komponent av en eller annan anledning måste kasseras utan att ha blivit transfunderad. Ange orsak. I rutan Övrigt finns möjlighet att skriva fritext.

8 3. Historik Fliken Historik: Här visas alla transfunderade komponenter. Man kan välja att se vissa typer av komponenter eller bara de senaste veckorna. Om patienten fått en sen transfusionsreaktion är det svårt att veta vilken av komponenterna som orsakat reaktionen. I det fallet rapporteras transfusionsreaktionen via knappen Rapportera transfusionsreaktion. Kan endast väljas för komponenter transfunderade senaste 7 dagarna

9 Historik forts. Forts. transfusionrappor- tering med reaktion Markera den eller de komponenter som patienten reagerat mot och fyll i reaktionen. Det går även att skriva en fritext. Tryck på Registrera.


Ladda ner ppt "Interinfo 1. Patientinformation 2. Rapportera a. Transfusion b. Transfusion med reaktion c. Kassation 3. Historik."

Liknande presentationer


Google-annonser