Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återrapportering av blodenheter Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återrapportering av blodenheter Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar."— Presentationens avskrift:

1 Återrapportering av blodenheter Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar blodkomponenter V6, 110211 AMS

2 Från den 1 januari 2010 måste slutlig användning av alla blodenheter aktivt rapporteras enligt SOSFS 2009:29 (M) Transfusion av blodkomponenter

3 I 5 kap, 3 § står följande: Uppgifter om blodmottagarens identitet, tappningsnummer och vilka blodenheter som använts ska i enlighet med lagen om blodsäkerhet (2006:496) rapporteras till transfusionsmedicin i nära anslutning till transfusionen. Uppgifterna ska vara spårbara från blodmottagaren via blodenheten till blodgivaren och omvänt Även slutlig användning av de blodenheter som inte transfunderats (kasserats), ska rapporteras till transfusionsmedicin

4 Hjälpmedel Webb-applikation via som finns tillgänglig via Melior, Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: www.skane.se/labmedicin/kit för att nå följande bilder

5 I Melior måste patient ID vara aktivt Under program/övriga program/externa program finns följande: Välj transfusionsmedicin

6 Klicka på Sök Vid inloggning från Melior är patientens personnummer direkt angivet här Vid inloggning från Transfusionsmedicins webbsida, anges istället patientens personnummer här

7 Patientens namn och personnummer BAS-testets giltighet Patientens blodgrupp Provtagningsdatum för blodgrupperingen Aktuellt utlåtande för blodgrupperingen

8 Alla komponenter som är reserverade till patienten Ange datum och klockslag för transfusionen Klicka på Rapportera Klicka på det tappningsnummer som ska rapporteras Aktuellt tappningsnummer och komponentkod flyttas hit S00020901414 E3846V00 Utför återrapporteringen i nära anslutning till påbörjad transfusion

9 Ange vilket/vilka svar som ska beställas Ange alltid kundkod både till avdelningen som är beställare och som ska debiteras. Klicka på Beställ för att få en utskrift ifrån Transfusionsmedicin. Utskriften debiteras.

10 OBS! Kontroll av patientens blodgrupp via utskrivet blodgrupperingssvar krävs före start av transfusion. Undantag: Om dator finns i anslutning till enskild patient är det tillåtet att kontrollera patientens blodgrupp via patientinformation på skärmen. Det gäller alla blodkomponenter (ery, pla, trc).

11 Lösenord ska vara minst 6 tecken och innehålla både bokstäver och siffror Lösenord tillhandahålles av namngivna personer på den lokala transfusionsmedicinska avdelningen

12 Fel vid återrapportering Om fel blodenhet har återrapporterats  Kontrollera återstående reserverade enheter i kylskåpet på avdelningen eller som förvaras på transfusionsmedicin.  Be genast transfusionsmedicin att korrigera och uppge tappningsnummer med nummermarkör och kontrollmarkör samt komponentkod  Ex. tappningsnummer S0002 09 950000  Ex. komponentkod E 3846 V00 S 42

13 Blodenhet utlämnad från sjukhus utanför Skåne Om blodenheten följt med patienten från sjukhus utanför Skåne –Kopiera transfusionsjournalen och skicka till hemsjukhusets transfusionsmedicinska avdelning – Alternativt skicka transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på egna sjukhuset

14 Blodenhet medföljer patient till sjukhus utanför Skåne Om blodenhet/er följer med patient till annat sjukhus utanför Skåne – Be den som transfunderar att kopiera transfusionsjournalen och skicka till den transfusions- medicinska avdelning som reserverat blodenheterna. – Alternativt att man skickar transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på det andra sjukhuset

15 Blod för akut bruk O RhD negativt” (Akutblod) Skicka följesedeln med uppgift om patientens personnummer och namn till Transfusionsmedicin Reservationen utförs på Transfusionsmedicin, som även återrapporterar enheten

16 Sammanfattning Utför återrapportering när blodenheten “är satt” eller snarast efter transfusion Använd samma bild för att kontrollera hur många återstående blodenheter som finns reserverade

17 Vi tar gärna emot frågor www.skane.se/labmedicin/kit

18 Det bästa vägvalet för vård och hälsa Bäst på test


Ladda ner ppt "Återrapportering av blodenheter Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar."

Liknande presentationer


Google-annonser