Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återrapportering av blodenheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återrapportering av blodenheter"— Presentationens avskrift:

1 Återrapportering av blodenheter
Information från Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, KIT Till Alla medarbetare i Region Skåne som transfunderar blodkomponenter Inleda med att presentera oss och att vi vill visa vilket hjälpmedel vi erbjuder för den obligatoriska återrapporteringen. V6, AMS

2 Transfusion av blodkomponenter
Från den 1 januari 2010 måste slutlig användning av alla blodenheter aktivt rapporteras enligt SOSFS 2009:29 (M) Transfusion av blodkomponenter

3 I 5 kap, 3 § står följande: Uppgifter om blodmottagarens identitet, tappningsnummer och vilka blodenheter som använts ska i enlighet med lagen om blodsäkerhet (2006:496) rapporteras till transfusionsmedicin i nära anslutning till transfusionen. Uppgifterna ska vara spårbara från blodmottagaren via blodenheten till blodgivaren och omvänt Även slutlig användning av de blodenheter som inte transfunderats (kasserats), ska rapporteras till transfusionsmedicin

4 för att nå följande bilder
Hjälpmedel Webb-applikation via som finns tillgänglig via Melior, Orbit eller via Labmedicin Skånes webbplats: för att nå följande bilder Det är bara den som transfunderar en blodenhet som vet att den transfunderas/har transfunderats och kan utföra rapporteringen. Vi inom transfusionsmedicin gör det möjligt genom att ha skapat två möjliga väger. Ni som kan arbeta i melior har en knapp för att komma till återrapporteringsbilden. Ni som har Orbit har motsvarande knapp. Orbit är operationsplaneringsprogram som används på vissa sjukhus. Ni som inte har melior, ska använda vår hemsida och logga in. Inloggning kommer jag att beskriva lite senare.

5 I Melior måste patient ID vara aktivt
Under program/övriga program/externa program finns följande: Välj transfusionsmedicin

6 Vid inloggning från Transfusionsmedicins webbsida, anges istället patientens personnummer här
Vid inloggning från Melior är patientens personnummer direkt angivet här Klicka på Sök Alla loggas, som varit inne och tittat, registrerat och beställt/skrivit ut

7 Patientens namn och personnummer
BAS-testets giltighet Patientens blodgrupp Provtagningsdatum för blodgrupperingen Aktuellt utlåtande för blodgrupperingen I denna bilden kan man se om det finns en giltig BAS-test och hur länge den är giltig. Om ingen BAS-test är beställd så står det att det inte finns någon och om vi håller på att analysera så står det angivet att den pågår. Skulle det vara så att det måste utföras MG-test (X-test) så kommer det att stå angivet Här man man se patientens blodgrupp. Datum är senaste utlåtande angående antikroppsfynd eller att pat saknar irreguljära blodgruppsantikroppar. Om analys blodgrupp eller antikroppsscreening pågår anges det i rutan. Det är bara blodgruppssvar från senare än år 2000 som anges. Äldre blodgruppering går inte att se svar på utan den ska alltid tas om. Vid transfusion måste ett blodgrupperingssvar finnas till hands. Jag kommer att visa hur detta kan skrivas ut lite senare. Vi måste poängtera att det inte räcker med att titta här utan blodgruppssvar ska vara utskrivet. Lena har lovat att återkomma angående att enbart kontrollera blodgruppssvar på skärm Om det pågår en BAS-test eller blodgruppering/screening anges detta i fälten ovan.

8 Utför återrapporteringen i nära anslutning till påbörjad transfusion
Aktuellt tappningsnummer och komponentkod flyttas hit S E3846V00 Klicka på Rapportera Ange datum och klockslag för transfusionen Klicka på det tappningsnummer som ska rapporteras Alla komponenter som är reserverade till patienten I denna bilden ”rapportera transfusion” görs återrapportering. I fältet här finns alla blodenheter som är reserverade, de anges med tappningsnummer., komponentkod och komponenttyp som kan vara erytrocyter, plasma eller trombocyter. Markera den rad som innehåller aktuell blodenhet som tranfunderas/har transfunderats. Då försvinner den raden där det angavs reserverats. Fyll i datum och klockslag. Klicka på ”rapportera”. Alternativt att tappningsnummer och komponentkod registreras med scanner från påsen eller skrivs i manuellt. Övrigt sker som innan. Rapportera så fort som möjligt. Om så bara en droppe transfunderat ska rapportering ske. Om man ska ha nytta av att veta hur många enheter som är kvar på reservationen ska rapporteringen ske snabbt Utför återrapporteringen i nära anslutning till påbörjad transfusion

9 Ange vilket/vilka svar som ska beställas
Ange alltid kundkod både till avdelningen som är beställare och som ska debiteras. Klicka på Beställ för att få en utskrift ifrån Transfusionsmedicin. Utskriften debiteras. Blodgruppssvar ska skrivas ut för att aktuellt stautas ska finnas till hands. Scanna ??? Bed side? Debitering dubblettsvar? Hur loggas?

10 Det gäller alla blodkomponenter (ery, pla, trc).
OBS! Kontroll av patientens blodgrupp via utskrivet blodgrupperingssvar krävs före start av transfusion. Undantag: Om dator finns i anslutning till enskild patient är det tillåtet att kontrollera patientens blodgrupp via patientinformation på skärmen. Det gäller alla blodkomponenter (ery, pla, trc).

11 Lösenord ska vara minst 6 tecken och innehålla både bokstäver och siffror
Lösenord tillhandahålles av namngivna personer på den lokala transfusionsmedicinska avdelningen Eva delar ut lösenord. Vem kan göra detta när Eva inte är tillgänglig Andra tekniska problem omhändertas av RS-IT

12 Fel vid återrapportering
Om fel blodenhet har återrapporterats Kontrollera återstående reserverade enheter i kylskåpet på avdelningen eller som förvaras på transfusionsmedicin. Be genast transfusionsmedicin att korrigera och uppge tappningsnummer med nummermarkör och kontrollmarkör samt komponentkod Ex. tappningsnummer S Ex. komponentkod E 3846 V00 42 S

13 Blodenhet utlämnad från sjukhus utanför Skåne
Om blodenheten följt med patienten från sjukhus utanför Skåne Kopiera transfusionsjournalen och skicka till hemsjukhusets transfusionsmedicinska avdelning Alternativt skicka transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på egna sjukhuset Om patient kommer från sjukhus utanför Skåne och har blodenheter med sig går inte det att se i vårt datasystem eftersom vi inte har reserverat dem. Det är ju den transfusionsmedicinska avdelningen på det sjukhuset som patienten kommer ifrån som reserverat blodenheten till patienten. Då måste också den transfusionsmedicinska avdelningen ha rapport om att blodenheten transfunderats. Man kan ta kopia på transfusionsjournalen och skicka den till transfusionsmedicinska avdelningen på det sjukhuset. Det finns i regel adress på medföljande transfusionsjournal. Om man inte riktigt vet så kan man i stället skicka kopian till ”egna” transfusionsmedicinska avdelningen som då skickar kopian vidare.

14 Blodenhet medföljer patient till sjukhus utanför Skåne
Om blodenhet/er följer med patient till annat sjukhus utanför Skåne Be den som transfunderar att kopiera transfusionsjournalen och skicka till den transfusions-medicinska avdelning som reserverat blodenheterna. Alternativt att man skickar transfusionsjournalen till transfusionsmedicin på det andra sjukhuset

15 Blod för akut bruk O RhD negativt” (Akutblod)
Skicka följesedeln med uppgift om patientens personnummer och namn till Transfusionsmedicin Reservationen utförs på Transfusionsmedicin, som även återrapporterar enheten

16 Sammanfattning Utför återrapportering när blodenheten “är satt” eller snarast efter transfusion Använd samma bild för att kontrollera hur många återstående blodenheter som finns reserverade

17 Vi tar gärna emot frågor www.skane.se/labmedicin/kit

18 Det bästa vägvalet för vård och hälsa
Bäst på test Det bästa vägvalet för vård och hälsa


Ladda ner ppt "Återrapportering av blodenheter"

Liknande presentationer


Google-annonser