Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning av slutsatser kopplade till IT som tjänst och molntjänster inom offentlig verksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning av slutsatser kopplade till IT som tjänst och molntjänster inom offentlig verksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning av slutsatser kopplade till IT som tjänst och molntjänster inom offentlig verksamhet

2 Slutsatser från Thomas och Aurora (SOA) • Företag bör ha en god kunskap kring vilka effekter som eftersträvas med implementationen av molntjänster samt genom att testa och analysera olika utgångspunkter kan de önskade effekterna åstadkommas. • Företag måste vara realistiska i sin strävan och bör inte sikta för högt utan anpassa sig till den mognads nivå som de själva är på. • Offentliga verksamheter bör utföra noggranna inventeringar av den nuvarande situationen för att säkerställa att verksamheten inte är för komplex och därmed innebär en utmaning i sig själv, samt att dess behov faktiskt kan täckas av att konsumera nödvändig IT som en tjänst, och undvika att falla för den hype som omges av exempelvis molntjänster.

3 Syntetiserad modell (Aurora och Thomas) Egen modell

4 Slutsatser från Thomas och Aurora (Kompetens) • Organisationer handlar reaktivt genom att komplettera och justera kompetenser brister i samband med ITO-projekt. Genom att strukturerat analysera och kartlägga kompetensbehov kan organisationer istället säkerställa kompetensförsörjningen proaktivt och snabbare erhålla de önskvärda effekter som leder till framgångsrik sourcing. • För att vägleda organisationer i kartläggningen av kompetensbehovet för den utvalda ITO-strategin bör ramverk med kompletterade perspektiv användas. Förmåga att inventera kompetenskapitalet, planera sourcingprocessen och förbereda förändringen är en förutsättning för att lyckas genomföra ITO-strategin.

5 (Slutsats kompetens) Multiperspektiv Genom att använda flera kompetensramverk tillsammans berikas innehållet i varje enskilt ramverk med insikter från flera perspektiv vilket ökar noggrannhet och detaljrikedom.

6 Slutsatser från Jwan • There is little information sharing and communication between stakeholders. • Cloud computing does hold promising possibilities for innovation of healthcare in this important aspect as the infrastructure can form the base for building future information services. • There is a lot of experience among stakeholders for managing development, but not enough knowledge for managing patient- centered healthcare development in the light of cloud computing and in this critical situation of change. • We suggest that management can be enriched and find new inspiration by these theoretically underpinned guidelines for stakeholder information sharing and communication….

7 Slutsatser från Jwan

8 Slutsats 1/7 De offentliga verksamheternas mångfacetterade målsättningar kan försvåra arbetet med EA ytterligare för den offentliga verksamheten

9 Slutsats 2/7 Krav på dokumentation försvårar inte nödvändigtvis arbetet med EA, varken för privat eller offentlig verksamhet

10 Slutsats 3/7 Att hantera systemarvet i takt med strukturella förändringar är särskilt utmanande för privat verksamhet

11 Slutsats 4/7 Offentliga verksamheter har överlag svårare att locka till sig attraktiv EA-relaterad kompetens

12 Slutsats 5/7 Offentlig verksamhets utmaningar i sitt systemarv kan härledas utifrån bristfälligt underbyggda direktiv historiskt sett

13 Slutsats 6/7 För att uppnå ett bättre samarbete mellan IT- och affärsverksamheten är det kritiskt att eftersträva en tydlig målbild och en tydlig informationspolitisk struktur

14 Slutsats 7/7 Både privat och offentlig verksamhet har utmaningar med att motivera värdet av EA, speciellt de kvalitativa aspekterna som är svåra att kvantifiera.

15 Tack för oss -Frågor? •Lagar •Synen på informationssystem •Arkitekturmognad •…


Ladda ner ppt "Sammanfattning av slutsatser kopplade till IT som tjänst och molntjänster inom offentlig verksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser