Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göran GyntherMun- och Käkkirurgi - top of the line - Göran Gynther Övertandläkare, Docent Verksamhetschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göran GyntherMun- och Käkkirurgi - top of the line - Göran Gynther Övertandläkare, Docent Verksamhetschef."— Presentationens avskrift:

1 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgi - top of the line - Göran Gynther Övertandläkare, Docent Verksamhetschef

2 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi Käkkirurgi nära allmäntandvården Dentoalveolär kirurgi Implantatkirurgi Akuta tandskador Orofaciala infektioner Oral medicin Orofacial smärta

3 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgi = oral & maxillofacial kirurgi Käkkirurgi långt från allmäntandvården Kirurgisk behandling cystor och tumörer Käk- och ansiktsfrakturer Ortognatkirurgi Käkrekonstruktioner Käkledskirurgi

4 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgisk spetsverksamhet Maxillofacial frakturkirurgi

5 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgisk spetsverksamhet Ortognatkirurgi inkl distraktion

6 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgisk spetsverksamhet Käkrekonstruktioner med autologa och allogena transplantat

7 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgisk spetsverksamhet Käkledskirurgi

8 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgisk forskningsfront Tissue engineering stamceller käkben Virtuell 3D-planering

9 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Högkvalitativ käkkirurgi Evidensbaserad vård tex implantatbehandling visdomstandskirurgi traumabehandling antibiotikarutiner vid op käkledskirurgi

10 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Implantatbehandling www.sbu.se Traumabehandling www.dentaltraumaguide.org Antibiotikarutiner vid op www.sbu.se Käkledskirurgi Nationella riktlinjer för vuxentandvård

11 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Högkvalitativ käkkirurgi Omdöme ej alltid op… ”Good surgical judgement comes from experience and experience comes from poor surgical judgement ”

12 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Högkvalitativ käkkirurgi Goda hygien- & sterilrutiner Visdomstandskirurgi Blod på personalens kläder: 88% ! > 50% makroskopiskt osynligt !

13 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Utspädd sprit 70% Osteril skyddsrock

14 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se

15 Högkvalitativ käkkirurgi Hantverksskicklighet: Snabb och atraumatisk kirurgi Erfarenhet genom patientvolym! Piezo kirurgi

16 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Högkvalitativ käkkirurgi Anpassade lokaler & instrument: Mikroskop vid rotspetskirurgi Utrustning & lokaler för tung sedering eller narkos

17 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Käkkirurgiska aspekter på medicinering som påverkar allmäntandvårdens vardag Antibiotika Bisfosfonater Waran

18 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Antibiotika Amoxicillin: 50% av stafylokocker resistenta 17% av streptokocker resistenta 180-260 personer/år i Sverige avlider pga antibiotikaresistens 8% av all antibiotika i Sverige 2009 förskrevs av tandvården

19 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Antibiotikarutiner vid kirurgi eller för behandling infektion STRAMA STrategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens SBU: Antibiotikaprofylax vid kirurgiska ingrepp

20 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Pc profylax vid kirurgi Immundefekta patienter (lågt antal neutrofila granulocyter) Svår benmärgssjukdom, nyligen organtransplanterade Lång kortisonbehandling i hög dos (>20 mg/d) Tidigare strålbehandling mot käke Långvarig dåligt inställd diabetes med sjukdoms- komplikationer i fötter, ögon Behandling med i.v. Bisfosfonater Forts

21 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Pc profylax vid kirurgi Implantatkirurgi Endokarditprofylax (klaffprotes, tidigare endokardit) 2 g Amoxicillin ca 1 tim preop 600 mg Klindamycin vid pc-allergi

22 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Incision abscess + dränage + antibiotika (Pc-V 1 g x 3 / Klindamycin 150 mg x 3) Akut behandling av orofaciala infektioner

23 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Indikationer för användning bisfosfonat p.o.tex Fosamax Osteoporos (= benskörhet) i.v.tex Zometa Patologiska frakturer & ryggradskompression Tumörinducerad hyperkalcemi hos patienter med avancerade benvävnadsmetastaser (ffa myelom, bröstcancer)

24 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Bisfosfonater i.v. kraftigt ökad risk! p.o. > 3 år mycket liten ökad risk Bisfosfonatinducerad käkbensnekros

25 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Ktr INR dagen innan/samma morgon INR om möjligt max ca 2,4-3,0 Lokalt hämostatikum Tex Surgicel Tät suturering Fibrinolyshämmare ca 4 ggr/d i 4 dag Cyklokapron brustabl / Tranexamsyra mixtur Waran medicinering

26 Göran GyntherMun- och Käkcentrumgoran.gynther@gotland.se Tack!


Ladda ner ppt "Göran GyntherMun- och Käkkirurgi - top of the line - Göran Gynther Övertandläkare, Docent Verksamhetschef."

Liknande presentationer


Google-annonser