Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konsensus - Kursbeskrivning. Referensgrupp Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning-Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konsensus - Kursbeskrivning. Referensgrupp Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning-Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin."— Presentationens avskrift:

1 Konsensus - Kursbeskrivning

2 Referensgrupp Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning-Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin Johansson Veronica Johansson Birgitta Jönsson Katarina Konradsson Ulrika Lindmark Jesper Lundgren Patricia de Palma Ingrid Rejnefelt Agneta Stenebrand Nina Sundberg Katarina Wretlind Anders Wänman Kerstin Öhrn

3 • Socialstyrelsen: Nils Oscarson • Sveriges Tandhygienistförening: Yvonne Nyblom • Sveriges Tandläkarförbund: Gunilla Klingberg, Åsa Hultén • Svensk Samhällsodontologisk förening: Elisabeth Wärnberg Gerdin

4 Ha kunskap om: 1)Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka 2)Kommunikationsmetod 3)Teorier för beteendepåverkan Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

5 Ha praktisk färdighet i att: 1)Delge kunskap 2)Kommunicera 3)Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Beteendemedicinsk prevention och behandling kräver utbildad personal Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.

6 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling Rådgivande samtal med uppföljning Beteende- medicinsk prevention och behandling Vilken utbildning krävs?

7 … rådgivande samtal och hälsofrämjande återkoppling Tandläkarutbildning eller Tandhygienistutbildning Grundkurs i psykologi och hälsokommunikation

8 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling Rådgivande samtal med uppföljning Beteende- medicinsk prevention och behandling … beteendemedicinsk prevention och behandling

9 Kunskaper Tandläkarexamen Tandhygienistexamen Hälsokommunikation 1)Den sjukdom som beteendet syftar till att påverka 2)Metod för kommunikation

10 Krav på särskild behörighet Hälsokommunikation Tandläkarexamen Tandhygienistexamen Klinisk tandvård, minst 2 år Allmänklinisk kompetens!

11 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling Hälsokommunikation Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp Klinisk tandvård, minst 2 år Beteende- medicin, 15 hp

12 Syfte att fördjupa kunskaper inom hälsokommunikation och beteendepåverkan och förutsätter att studenten har grundläggande kunskaper inom detta område

13 Beteendemedicin, 15 hp Fristående kurs på avancerad nivå För personer med god baskunskap i  odontologi/oral hälsa  hälsokommunikation  klinisk erfarenhet av tandvård

14  Kunskap och förståelse  Färdighet och förmåga  Värderingsförmåga och förhållningssätt Lärandemål Examination Aktiviteter som stöttar lärande Lärandemål

15  redogöra för hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller med avseende på individers hälsobeteenden i relation till oral hälsa och tandvårdens arbete Lärandemål Kunskap och förståelse

16  redogöra för vetenskapligt förankrade metoder för beteendeinriktad intervention vid prevention och behandling av tillstånd i mun och käkar Lärandemål Kunskap och förståelse

17  identifiera patienter i behov av mer omfattande beteendeinriktad intervention inom området oral hälsa  utifrån den enskilda patientens behov analysera, planera och genomföra beteendeinriktad intervention, baserad på beteendevetenskaplig teori och metod  tillämpa, kritiskt värdera och systematiskt följa upp metoder för beteendeinriktad intervention Lärandemål Färdighet och förmåga

18  visa ett reflekterat och respektfullt förhållningssätt till egna och andras, däribland patienters, värderingar, prioriteringar, erfarenheter och utgångspunkter Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt

19  Etiska aspekter  Behov av kunskapsutveckling  Likabehandling och mångfaldsaspekter Lärandemål Värderingsförmåga och förhållningssätt

20 Innehåll  Beteendemedicin som vetenskaplig disciplin och praktisk utövning  Tandvårdens arbete med patienten i en bio-psyko- social kontext  Hälsopsykologiska och beteendemedicinska teorier och modeller av betydelse för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram  Metoder och teorier för hälsopedagogik och hälsolitteracitet  Metoder för patientcentrerad hälsofrämjande kommunikation

21 Innehåll  Praktisk tillämpning av beteendemedicinska metoder för patientens medverkan i preventions- och behandlingsprogram  Analys av patientens beteende i relation till tillstånd i mun och käkar  Möjligheter för systematisk uppföljning i den kliniska vardagen, för en kunskapsgenererande praktik  Fokusering på vetenskapligt förhållningssätt och kunskapsfördjupning genom självständighet i planering och tillämpning av metoder för beteendeinriktad intervention och systematisk uppföljning

22  Kvartsfart – tid för reflektion och uppföljning  Grupparbeten, föreläsningar och seminarier  Praktisk- klinisk tillämpning av beteendemedicinsk prevention och behandling i tandvården med reflektioner och fallredovisningar  Litteratur Aktiviteter som stöttar lärande

23  Bedömning under kursens gång samt summativt  Samtliga mål examineras  Komplexa kompetenser och förmågor ställer höga krav på valida examinationer  Patientfall  Seminarier, skriftliga examinationer Formerna för bedömning

24 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling Klinisk tandvård, minst 2 år Beteende- medicin, 15 hp Tandläkarexamen, 300 hp Tandhygienistexamen, 180 hp Hälsokommunikation

25 Utbildad personal för att: 1)Delge kunskap 2)Kommunicera 3)Använda teoribaserade strategier för beteendepåverkan Beteendemedicinsk prevention och behandling Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 – stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen 2011.


Ladda ner ppt "Konsensus - Kursbeskrivning. Referensgrupp Pia Andersson Björn Axtelius Kåre Burhlin Pia Gabre Kajsa Henning-Abrahamsson AnnSofie Johannsen Ann-Christin."

Liknande presentationer


Google-annonser