Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Levnadsvanor och läkarrollen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tillkomsten Lars Weinehall, prioriteringsordförande Professor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Levnadsvanor och läkarrollen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tillkomsten Lars Weinehall, prioriteringsordförande Professor."— Presentationens avskrift:

1 Levnadsvanor och läkarrollen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tillkomsten Lars Weinehall, prioriteringsordförande Professor i allmänmedicin och epidemiologi Umeå universitet

2 Varför riktlinjer för sjukdoms- förebyggande metoder? 50% av alla kvinnor och 65% av alla män har minst en ohälsosam levnadsvana Minst 20% av sjukdomsbördan i Sverige beror på ohälsosamma levnadsvanor Det finns effektiva metoder som hälso- och sjukvården kan använda för att stödja patienterna Det finns ingen enhetlig praxis i sjukvården Socialt utsatta har oftare ohälsosamma levnadsvanor 2

3 Hur vanliga är de ohälsosamma levnadsvanorna? Dagligrökning 13% Riskabla alkoholvanor14% Otillräcklig fysisk aktivitet35% Ohälsosamma matvanor 20% Ökad risk för bl.a. diabetes, hjärtkärlsjukdom, cancer, leverskador, olycksfall, psykisk ohälsa, alkoholberoende, högt blodtryck, övervikt/fetma. 3

4 Vägen till rekommendationerna Formulera frågeställning Tillstånds- och åtgärdspar Samla bästa tillgängliga kunskap Systematiska översikter Enskilda studier Konsensus Hälsoekonomiskt underlag Prioritera Vetenskapligt underlag - Effekt av åtgärd - Evidens för effekt - Hälsoekonomisk bedömning Tillståndets svårighetsgrad 4 Expertgrupper Genomgången omfattar 31 600 arbeten

5 Principer för prioriteringen Hög prioritet Allvarliga tillstånd Stor medicinsk nytta Låg kostnad per effekt Låg prioritet Liten medicinsk nytta i förhållande till kostnaden Ofullständigt/motstridigt vetenskapligt stöd Andra alternativ med gott vetenskapligt stöd

6 Kriterier rökning Dagligrökare oavsett antal cigaretter per dag 6

7 Kriterier riskbruk av alkohol 7 Återspeglar genomsnittlig konsumtion och intensivkonsumtion. Uttrycks i ”standardglas”. Hög genomsnittlig konsumtion: > 9 glas per vecka för kvinnor, > 14 glas för män Intensivkonsumtion: ≥ 4 glas vid samma tillfälle en gång i månaden eller oftare för kvinnor, och ≥ 5 glas för män.

8 Kriterier otillräcklig fysisk aktivitet Fysiskt aktiv mindre än 150 minuter per vecka på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mindre än 75 minuter på en hög intensitetsnivå. 8

9 Kriterier ohälsosamma matvanor Index utifrån Livsmedelverkets matvaneundersökning –Fyra frågor (grönsaker, frukt, fisk, utrymmesmat) –Fångar de ca. 20 procent i befolkningen som har betydande ohälsosamma matvanor 9

10 Vilka omfattas av riktlinjerna? Vuxna med ohälsosamma levnadsvanor Särskilda tillstånd Inför operation, vid graviditet, vid amning och när man är förälder Högriskgrupper Ökad risk för negativa hälsomässiga konsekvenser, t.ex. person med lungsjukdom som röker 10

11 Riktlinjernas rekommendationer Alla rekommendationer är någon form av rådgivning/samtal Tre nivåer: –enkla råd –rådgivande samtal –kvalificerat rådgivande samtal Nivåerna skiljs åt genom innehållet och personalens kvalifikationer Mer kvalificerade åtgärder tar i regel mer tid 11

12 Enkla råd Mycket korta, standardiserade råd eller rekommendationer Ingen särskild uppföljning Kan kompletteras med skriftlig information Tar mindre än 5 minuter 12

13 Rådgivande samtal Mer av en dialog och anpassat till individen Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Kan inkludera motiverande strategier Tidsmässigt mer omfattande än enkla råd 13

14 Kvalificerat rådgivande samtal Är strukturerat/teoribaserat Personalen särskilt utbildad Kan kompletteras med verktyg och hjälpmedel Kan också kompletteras med särskild uppföljning Kan inkludera motiverande strategier Ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivande samtal 14

15 Sammanfattning av rekommendationerna LevnadsvanaEnkla rådRådgivande samtalKvalificerat rådgivande samtal TilläggUppföljning Rökningx Riskbruk av alkohol x Otillräcklig fysisk aktivitet xx Ohälsosamma matvanor x 15

16 Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: LevnadsvanaÅtgärd RökningKvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkoholRådgivande samtal Otillräcklig fysisk aktivitetRådgivande samtal med tillägg och särskild uppföljning Ohälsosamma matvanorKvalificerat rådgivande samtal

17 De rekommenderade åtgärderna har god kostnadseffektivitet Förhållandevis billiga åtgärder för att vinna mycket hälsa (låg kostnad/QALY). Alla rekommenderade åtgärder har god kostnadseffektivitet jämfört med ingen åtgärd eller enklare åtgärder 17

18 Riktlinjerna handlar inte om vilka levnadsvanor som är nyttiga… Riktlinjerna handlar inte om vilka levnadsvanor som är nyttiga… …utan om hur vården kan påverka levnadsvanorna

19 De handlar om att bättre ta hand om de patienter som vården redan har idag … De handlar om att bättre ta hand om de patienter som vården redan har idag … …och ska användas på ett sätt som känns relevant för patienten!

20 20 TACK för största möjliga uppmärksamhet kring de nya Riktlinjerna!


Ladda ner ppt "Levnadsvanor och läkarrollen Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tillkomsten Lars Weinehall, prioriteringsordförande Professor."

Liknande presentationer


Google-annonser