Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella riktlinjer Metoder för beteendepåverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella riktlinjer Metoder för beteendepåverkan"— Presentationens avskrift:

1 Nationella riktlinjer Metoder för beteendepåverkan
maj 2011

2 Design a 1 134 b (examination every year) c d Screening
High risk d Screening year-olds Low risk (examination every other year) 2 239

3

4 Caries increment for individuals in program a, b, c and d, 1995-1999

5 Mean treatment time (in minutes) for individuals in program a, b, c, and d, 1995–1999.

6 kommentarer i daganteckning
(ung person med karies). ”Lämnade ut en labframställd fluorgelskena förra gången men patienten vägrar att använda den då han tycker den smakar äckligt. Har informerat om att den faktiskt kostar en hel del att framställa men patienten verkar inte tycka att det spelar någon roll” (person med parodontit) ”pat har inte använt mellanrumsborstarna trots att jag sagt att hon ska använda dom varje dag”

7 sex blev sju metoder för beteendepåverkan karies
sjukdomar i vävnader kring tänder och tandimplantat sjukdomar i tandpulpan och de periradikulära vävnaderna smärta och funktionsstörningar i mun, ansikte och käkar bett- och tandpositionsavvikelser total och partiell tandlöshet

8 Startskottet 10 maj! www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer
Var sparsam med antibiotika Startskottet 10 maj! Använd effektiva metoder för patientundervisning Välj rätt ”pulpastrategi” vid behandling av djupa kariesskador

9

10

11 Paradigmskifte Från Biomedicinskt perspektiv till
Biopsykosocialt perspektiv psykologiska faktorer som påverkar personens kognition, känslor och motivation sociala faktorer, hur personen påverkas av familj, vänner och omgivning

12 I riktlinjerna lyfter vi tre nivåer
Standardiserad rådgivning i cirka 5 minuter som innebär korta allmänna råd som inte är individuellt anpassade. Rådgivande samtal med eller utan uppföljning som innebär mer av ett samtal eller dialog med patienten och är mer individuellt anpassad än standardiserad rådgivning. Rådgivande samtal är tidsmässigt mer omfattande än standardiserad rådgivning. Beteendemedicinsk prevention och behandling innebär en strukturerad patientundervisning som i regel integreras med övrig behandling och har en uttalad teoribaserad grund. Åtgärden är ofta tidsmässigt mer omfattande än rådgivning, men behöver inte vara det. För att kunna genomföra åtgärden krävs speciell kompetens och utbildning

13 Personer med munrelaterad sjukdom – åtgärder med syfte att förändra beteenden

14 Åtgärd: Beteendemedicinsk prevention och behandling
Rekommendation Motivering till rekommendation Tillståndet innebär att en person har behov av en intervention för att bevara sin orala hälsa, förebygga sjukdomar och/eller förhindra en fortsatt sjukdomsutveckling. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Beteendemedicinsk prevention och behandling med syfte att påverka munhygienvanor har en god effekt när det gäller att positivt påverka munhygienbeteenden och därmed den orala hälsan. Åtgärden har bättre effekt jämfört med rådgivande samtal med eller utan en särskild uppföljning. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av behandlingen har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

15 Rekommendationer om munrelaterad sjukdom och bristande munhygien
Tandvården bör erbjuda personer med munrelaterad sjukdom, där bristande munhygien är en riskfaktor, en beteendemedicinsk prevention och behandling med syfte att förändra munhygienbeteende (prioritet 3) och i andra hand rådgivande samtal med särskild uppföljning (prioritet 4). Tandvården bör undvika att erbjuda personer med munrelaterad sjukdom, där bristande munhygien är en riskfaktor, enbart standardiserad rådgivning (prioritet 10).

16 Den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka.
Den tandhygienist eller tandläkare som genomför patientundervisning enligt metoden bör ha kunskap och praktisk färdighet i: Den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka. Den metod som är lämplig för att på ett effektivt sätt kommunicera med patienten. De teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteenden

17 Ett lyckat införande Metoden Implementering
Vad innebär metoden och vad innehåller den? Implementering Hur undervisar vi tandhygienister och tandläkare? pilot Hur utvärderar vi effekten? gemensamt projekt? I vilken omfattning provar vi metoden? breddinförande på sikt

18 Ta chansen Ha inte bråttom!
Diskutera innehåll och lämplig arbetsprocess Bilda arbetsgrupp Bygg upp kunskaper successivt tillsammans! Utvärdera de olika stegen! Tillsammans?

19 Trevlig sommar

20 sex blev till sju Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande metoder
Metoder för beteendepåverkan


Ladda ner ppt "Nationella riktlinjer Metoder för beteendepåverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser