Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av fokusrapporten: Prevention inom hälso- och sjukvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av fokusrapporten: Prevention inom hälso- och sjukvården"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av fokusrapporten: Prevention inom hälso- och sjukvården
Birgitta Greitz Centrum för folkhälsa Presentation av fokusrapporten: Prevention inom hälso- och sjukvården Hans Gilljam

2 Fokusrapport om prevention inom hälso- och sjukvården
Inventering vilken prevention som finns och möjligheter hur folkhälsoarbete/hälsofrämjande arbete kan integreras i vården för att höja hälsoläget i länet.

3 Livsstilar: tobak, alkohol, kost & motion
Barn & Unga Medelålders Äldre Livsstilar: tobak, alkohol, kost & motion Skador, våld Psykisk hälsa Oral hälsa Arbetshälsa

4 Rapportens Innehåll Inledningsavsnitt med definitioner av begrepp, historiska erfarenheter, samhällets roll, faktorer som bidrar till sjukdom m.m. beskrivning av individ- och befolkningsperspektiv indikatorer för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

5 Områden som behandlas A. Livsstil som markör för ohälsa/sjukdom
1.Tobak 2.Alkohol, riskbruk 3.Kost, riskbruk 4. Stillasittande underbruk ”fysisk aktivitet” 5. Sexualitet & hälsa B. Särskilda grupper/områden - åtgärder 1. MVC mödrar/ofödda 2. BVC små barn 3. Äldre 4. Oral hälsa 5. Psykisk hälsa 6: Screening C. Metoder

6 Medverkande och avsnitt :
Centrum för folkhälsa Eva Callmer Kost motion Kerstin Damström-Thakker Alkohol Marianne Upmark Psykisk hälsa Anna-Karin Asp Sexualitet& hälsa Cecilia Boldeman Cancer Seppo Wickholm Oral hälsa Hans Gilljam Tobak Övriga medverkande: Sven Andéasson Alkohol Sven Erik Wånell Äldrecentrum Michael Westerlund suicid Claes-Göran Östensson Diabetes Mats Eriksson hjärt/kärl Sven Larsson och Ingrid Eckerman värdefulla synpunkter

7 Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Främja en positiv hälsoutveckling hos individer och grupper Främja en jämlik hälsoutveckling i befolkningen Främja en positiv hälsoutveckling hos den egna personalen Använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård

8 Preventiva insatser inom hälso- och sjukvården
Riskfaktorperspektiv: Identifiera riskpersoner ge lämpliga hänvisningar Hälsofrämjande befolkningsperspektiv stödperson ge information/stöd till en individ/grupp

9 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strukturer finns sedan länge inom:
Mödra-, barnhälsovården, ungdomsmottagningar Smittskyddsorganisationen Screening verksamhet m.fl

10 Att förebygga ohälsa i munnen
Munhälsa en del av folkhälsan Karies, parodontit och oral cancer går att förebygga Stora socioekonomiska skillnader Stöd till egenvård av äldre, funktionshindrade och psykiskt sjuka Sjukligheten kan minskas i parodontit påverka andra tobaksrelaterade sjukdomar genom rökavvänjningshjälp


Ladda ner ppt "Presentation av fokusrapporten: Prevention inom hälso- och sjukvården"

Liknande presentationer


Google-annonser