Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrgrupp Folkhälsa Åsa Sjöström, Sekretariatet Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Bo Westerlund, Division primärvård Klas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrgrupp Folkhälsa Åsa Sjöström, Sekretariatet Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Bo Westerlund, Division primärvård Klas."— Presentationens avskrift:

1 Styrgrupp Folkhälsa Åsa Sjöström, Sekretariatet Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Bo Westerlund, Division primärvård Klas Tunbrå, Division folktandvård Hans Rönnqvist, Division opererande specialiteter Ylva Sundkvist, Divisions diagnostik Elisabet Lax, Division kultur och utbildning Stefan Bergström, Division vuxenpsykiatri Ulla Isaksson, Division medicin Lars Tyskling, Informationsenheten Karin Zingmark, FoU Handlingsplan Vuxna Annika Nordstrand Kerstin Sandberg Ulf Bolsöy Britta Frank Britt-Marie Karlsson Ellinor Nybom Berith Westerberg Elsa Lehtonen Maria Ruotovaara, EFA Viviann Lundqvist Annika Nordstrand Kristina Bergström Monica Degerman Svensson Kerstin Hamre Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Mona Ringbjer, Division primärvård Monica Degerman Svensson, Division folktandvård Stina Hortlund, Division opererande specialiteter Kristina Bergström, Division kultur- och utbildning Ellinor Nybom, Personalenheten Harald Segerstedt, Division vuxenpsykiatri Agneta Spaton-Norqvist, Informatör Viviann Lundqvist, Division medicin Berith Westerberg, Piteå Älvdals sjukhus/HFS-nätverket Utvecklingsgrupp Folkhälsa Info/ utbildning Annika Nordstrand Agneta Spaton-Norqvist Britt-Marie Karlsson Berith Westerberg Ellinor Nybom Bidrag Arbetsgrupper 2010 LEDNINGSSYSTEM FÖR LANDSTINGETS STRATEGISKA FOLKHÄLSOARBETE

2 Övergripande inriktning för landstingets ledningssystem för folkhälsa, 2010 Kraftsamling - ö vervikt/fetma HFS-indikatorer - mäta för att styra Chefsutbildning - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Handlingsplaner folkhälsopolitisk strategi, övriga planer Kunskapsunderlag kring behov Huvudsyfte: att förverkliga den folkhälsopolitiska strategin

3 Egna databaser Databaser på webben Litteraturstudier Forskningsresultat i närmiljö Socialstyrelsen Statens Folkhälsoinstitut SKL: Sjukvårdsdata i fokus Skolverket Ungdoms- styrelsen SKL: Kommundatabasen Arbetsför- medlingen Försäkringskassan Befolkningsundersökningar 16-84 år vart 4:år Skolsköterskornas hälsosamtal åk 4, 7 och Gy år 1 CAN-undersökning om skolelevers alkohol- och drogvanor 2009 Business Object, landstinget i övrigt Monica Olin kvalitetsregister mm

4

5

6

7

8 Följande områden behandlas i enkäten Matvanor och fysisk aktivitet Arbetsmiljö Fritid Fysisk och psykisk hälsa Tobak, alkohol och narkotika (ej årskurs 4) Kroppsutveckling, sex och samlevnad (ej årskurs 4)


Ladda ner ppt "Styrgrupp Folkhälsa Åsa Sjöström, Sekretariatet Annika Nordstrand, Sekretariatet Kerstin Sandberg, Sekretariatet Bo Westerlund, Division primärvård Klas."

Liknande presentationer


Google-annonser